Po nás ať přijde potopa! – rozbor uměleckého textu

rozbor-díla

 

Kniha: Po nás ať přijde potopa!

Autor ukázky: František Gellner

Přidal(a): Rowan

 

 

Ukázka z uměleckého textu:

ELEGIE

Vše zklamalo mne. Srdce žen (synekdocha) mně milých,

vím to dnes, nikdy zprudka nevzňal cit. (metonymie = nikdy ke mně necítily lásku)

A přátelé mí v nestřežených chvílích

svou surovost (aliterace) mně dali pocítit.

 

Jen, Marie (apostrofa), ty ještě drahá jsi mi.

A já tvou duši přišel otrávit, (metonymie = přišel jsem zranit tvé city, zradit tě)

bych nudné hejsky (archaismus) řečmi cynickými (inverze)

plných sklenic mohl pobavit.

 

Má dnešní láska jiné vzezření má.

V mé pusté jizbě (epiteton)  (jizba = archaismus) zima vane tmou.

Mně je tak smutno. Upracovanýma (upracovanýma rukama = přesah)

rukama stiskni horkou hlavu (metonymie = hlavu plnou starostí, pocitů, se kterými si nevím rady) mou

 

Rozbor uměleckého textu

  • Tropy (synekdocha, metonymie, epiteton) označeny v textu
  • Figury (aliterace, apostrofa, inverze) označeny v textu
  • Báseň má střídavý rým (ABAB)
  • Je psána v ich formě
  • Lyrickým subjektem je autor sám
  • Tématem básně je autorovo zklamání ze života a lásky