Prokletí básníci a umělecké směry konce 19. století

literatura

 

Jméno: Prokletí básníci a umělecké směry na přelomu 19. a 20. století

Zařazení: Spisovatelé, Umělecké směry

Přidal(a): Pája

 

Přehled nejvýznamnějších prokletých básníků 

FRANCIE

Charles Baudelaire (1821 – 1867)

 • Francouzský prokletý básník
 • Položil základy moderní poezie
 • Bral drogy, pil alkohol, byl nakažen syfilidou => bohémský život
 • Polemizoval s měšťáckými zásadami
 • Společnost provokoval nekonvenčními vztahem s mulatkou
 • Autor působil jako překladatel (překládal díla Edgara Allana Poa)

Díla:

 • Květy zla
  • Lyrická sbírka tvořena z 6 oddílů
  • Spojil představy krásy a zla (vztah s mulatkou) lásky a pohrdání (nemožnost dosáhnou štěstí, harmonie => bolest)
  • Používá: metafory, kontrasty, symbolismus
 • Splín a ideál (součást sbírky Květy zla)
  • První část sbírky, nejrozsáhlejší
  • Autor byl stíhán pro urážku mravnosti a náboženství
  • Inspirace ženami
  • Báseň Ó, já tě zbožňuji
  • Prvky dekadence: bohémský život (Autor kritizoval svůj život, protože pocházel z bohaté rodiny, všechny peníze, zdědil po smrti otce a matky utratil za drogy a alkohol. Pocity, které prožíval při braní drog a alkoholu jsou v díle vyobrazeny.)
 • Zdechlina (Mršina)
  • Motivem dekadence je morbidita (báseň vypráví o rozkládající se mršině)
  • Prvky symbolismu
   • Vztah k realitě je nepřímý – uplatňují se zde symboly
   • Využití hudebnosti verše (eufonie), využití rýmů
   • V básni se uplatňuje smyslové vnímání

 

Paul Verlaine (1844 – 1896)

 • Francouzský básník, prozaik a esejista
 • Jeho poezie je lyrická
 • Vyšel z parnasismu (idea „umění pro umění“) a pod vlivem Rimbaudovy poetiky se propracoval k uvolněnému, výrazně melodickému verši plnému snivých obrazů

Díla:

 • Životní osudy
  • Působil jako úředník v Paříži
  • Po seznámení s Rimbaudem opustil rodinu a začal s ním žít, byl na něm velmi závislý a velmi ho obdivoval
  • Postupně propadl tuláctví a alkoholu
  • V Bruselu na Rimbauda vystřelil, za to byl odsouzen na 2 roky
  • Ve vězení prodělal léčbu, uchýlil se k víře, ale po čase se vrátil ke svému způsobu života
 • Saturnské básně
  • Lyrická sbírka
  • Autorovo první dílo
  • Odklon od parnasismu směrem k intimnímu svědectví o prožitcích ve vztahu k lidem
 • Romance beze slov
  • 20 básní ve 4 oddílech
  • Básnická sbírka subjektivní intimní lyriky
  • Ve sbírce nelze najít 2 rytmicky totožné básně
  • Vyumělkované parnasistní obrazy ustoupily prostým motivům
  • Verš pro Verlaina představoval především hudbu, proto uvolnil jeho strukturu a pohrál si s rytmickými variacemi
 • Významné jsou také životopisy jeho básnických druhů shrnuté v knize Prokletí básníci

 

Jean Arthur Rimbaud (1854 – 1891)

 • Francouzský prokletý básník
 • Jeho dílo se stalo inspirací pro moderní poezii
 • Používá: realistickou zrakovou konkrétnost obrazů, fantazijní představy, zvukomalba, barevná asociace
 • Od impresionistického zachycování vjemů se posunul až ke kritice skutečnosti

Díla

 • Životní osudy
  • Vychovávala ho přísná matka (otec odešel od rodiny)
  • Po roku 1869 utekl do Paříže
  • V roce 1871 jej do Paříže pozval Paul Verlaine, který byl nadšen jeho poezií
  • Rimbaud následně způsobil rozpad Verlainova manželství, společně cestovali Evropou
  • Při hádce jej Verlaine postřelil
  • Zemřel po amputaci nohy, ve které měl nádor
 • Spáč v úvalu
  • Lyrická báseň patřící k nejpůsobivějším dílům odsuzující válku
  • Očima lyrického subjektu vstupujeme do jarní rozkvetlé přírody, v níž pokojně vojáček spí
  • Impresionisticky harmonické (vyrovnané) líčení přírody i spáče je přetrženo detailním záběrem na vojáčka, který má dvěma ranami prostřelený bok
 • Opilý koráb
  • Lyrická básnická skladba
  • Složena z 25 čtyřveršových slok psaných alexandrínem (12-ctislabičný verš)
  • Opilý = symbol životní opilosti
  • Koráb = lyrický subjekt, který je unášen svou fantazií, symbolizuje autorův život
  • Symbol: Koráb, který je na bezstarostných poutích po moři.
  • Záhy je unášen a strháván jejími proudy
  • Schopnost lidí vyváznout z bouře závisí na přizpůsobení básníkovi vnímavosti světu představ
  • Po dobrodružné a únavné plavbě touží po spočinutí v klidných a známých vodách soudobé reality
 • Iluminace
  • Lyrizovaná próza
  • Datace není známá
  • Byly vydány Paulem Verlainem
  • Forma rytmické prózy
  • Závěr díla vychází z básníkovi reálné životní zkušenosti: dětství, rodný kraj, reflexe, bouřlivý vztah s Verlainem, dobrodružné cesty
 • Sezóna v pekle
  • Lyrizovaná próza
  • Jeho poslední dílo
  • Rimbaud v díle bilancuje svůj život a uvažuje obecně nad osudem prokletého básníka
  • Zachycuje osobní duševní muka a úzkosti jedince, který se snaží najít cestu skrze peklo pochybností o sobě, světě i tvorbě
  • Nakonec však rezignuje před omezeními, která limitují svobodu každého člověka

 

ANGLIE

Oscar Wilde (1854 – 1900)

 • Anglický spisovatel
 • Autor symbolistních próz a moderních pohádek, básník, dramatik
 • Propagoval dekadenci a nezávislost umělce i jeho díla ve vztahu k realitě
 • Jeho styl se vyznačoval lehkostí a smyslem pro komiku situace, což se projevilo zvlášť dramatické tvorbě
 • Svými bonmoty bavil salonní společnost (bonmot = vtipné slovo, vtip)

Životní osudy

 • Wilde se narodil rodině očního chirurga, lékaře královny Victorie
 • Studoval filologii v Dublinu a na univerzitě v Oxfordu
 • Roku 1884 se oženil s herečkou Constance Lloydovou, měli dva syny
 • Živil se přednáškami, od roku 1887 byl redaktorem ženského časopis Woman’s World
 • Wildův homosexuální vztah ke šlechtici Alfrédu Douflasovi skončil soudním líčením
 • Wilde byl odsouzen na dva roky vězení nucených prací v Readingu
 • S podlomeným zdravím emigroval do Francie, kde záhy zemřel

Díla

 • Obraz Doriana Graye
 • Jak je důležité míti Filipa
 • Pohádky: Šťastný princ, Slavík a růže
 • Parodie gotického románu: Strašidlo cantervillské
 • Povídka: Zločin lorda Arthura Savilla

 

Umělecké směry na přelomu 19. a 20.století

Modernismus

 • Protestní hnutí moderních umělců
 • Reaguje na konzervativní projevy, zpochybňování tradičních morálních hodnot
 • Cílem bylo: odproštění se od tradic, důraz na svobodu, nezávislost jedince vůči společnosti, tvůrčí svoboda – subjektivní umění
 • Reaguje na vznik nových uměleckých směrů
 • V Evropě koncem 19. století (fin de siecle)

 

Impresionismus

 • Vyšel z naturalismu (převažuje lyrika)
 • Vznikl v Paříži ve Francii
 • Snaha zachytit co nejvěrněji atmosféru, dojem, prchavost chvíle
 • Původně vzniklo jako hanlivé označení francouzského kritika, který reagoval na výstavu v „Salónu odmítnutých“ v roce 1874 a kterou v recenzi označil jako „Výstavu impresionistů“, podle obrazu Clauda Moneta – Imprese, východ slunce

 

Civilismus

 • Oslavuje všední věci a lidskou práci
 • Civilisté opěvovali moderní civilizaci a její výdobytky (vynálezy, objevy stroje, továrny)
 • K nejznámějším představitelům tohoto směru patří Whitman (zakladatel volného verše)
 • V Čechách to byl S. K. Neumann (Nové zpěvy)

 

Dekadence

 • Postoj, pocit, umělecký směr
 • Vzpoura, protest proti společnosti X pocit marnosti a zmaru
 • Sklon k anarchismu
 • Motivy: mystifikace, morbidita, rozklad, erotika, exotika, bohémství, nihilismus
 • Únik ze společnosti:
  • K umění: lartpourlartismus
   • Umělecký směr pokládající samo umění za cíl tvorby (umění pro umění)
   • Výraz kultu tzv. čistého umění, oproštěného od sociálních funkcí
  • Do světa snů
   • Fantazie, mystiky, představ (společné se symbolisty)

 

Symbolismus

 • Autoři požadují tvůrčí svobodu
 • Znak (konkrétní slovo) zastupuje abstraktní pojem
 • Symbolisté odmítli impresionismus (impresionisty)
 • Snaží se proniknout k podstatě skutečnosti
 • Vztah k realitě je nepřímý – uplatňují se zde symboly
 • Únik z reality do světa snů, představ, mystiky, fantazie

 

Asociace

 • Tvůrčí metodou je hra
 • Nekontrolovaná posloupnost volných myšlenek