Realismus v Anglii

literatura

 

Téma: Realismus v Anglii

Zařazení: Literární směr

Přidal(a): nikus

 

REALISMUS

 • 2. polovina 19. století – začátek 20. století
 • realismus – z lat. skutečný, opravdový, pravdivý

Znaky realismu:

 • zobrazuje dobové události – dopady průmyslové revoluce, nedostatečné řešení sociálních otázek, životních podmínek chudých a problémů v rodinných vztazích
 • cílem ukázat na skutečný svět bez jakéhokoli zkreslení – začíná se psát o dosud tabuizovaných tématech (např. manželství, nevěra, nemanželské děti a sirotci, prostituce, alkoholismus, vraždy, sebevraždy)
 • řeší se i negativní vliv peněz na společnost, využívání známosti a krásy ke zlepšení sociálního postavení
 • snaha autorů zachytit typ jevů a charakteru osobností určitého sociálního prostředí – typizace postav
 • velké množství zobrazovaných postav, rozsáhlý popis prostředí, nejčastějším žánrem román

 

ANGLIE

Jane Austenová

 • spisovatelka
 • vzdělání na soukromých školách (nezvykle vzdělaná)
 • čas trávila společenským životem, čtením anglických i zahraničních autorů, později začala anonymně vydávat
 • román rodinného života (zakladatelkou) – důraz na zachycení běžných denních činností žen 18. a 19. století, zachycuje skutečný život tehdejších žen včetně běžných rodinných otázek
 • hlavními postavami mladé ženy, které řeší nejčastěji svou budoucnost a společenský vzestup díky vhodnému a výhodnému sňatku
 • běžný život žen, snaha zajistit si sociální jistoty, zachycení soudobé anglické společnosti včetně jich nešvarů, nadřazené chování společensky významnějších postav
 • ženský románpróza s dominantní milostnou tematikou adresovaná ženským čtenářkám, obecné rysy triviální literatury, základem téma lásky, typická atraktivita prostředí, profesí či jmen, dojímavost, zpravidla končí dobře

Díla:

 • Northangerské opatství
 • Emma – problémy manželského soužití uzavřeného z rozumu
 • Manfieldské panství – problémy spol. nesourodého manželského soužití uzavřeného z lásky
 • Pýcha a předsudek – Elizabeth a Darcy, jsou ovlivněni předsudky vůči tomu druhému; tématem život střední třídy Anglie 18.-19. stol., rodinné vztahy, sňatky z rozumu, …

 

Charlotte Brontëová

 • prozaička a básnířka
 • nejstarší z pěti sester, vyrůstala v chudých poměrech
 • poslána do dívčí školy, kde panovaly nuzné podmínky a 2 její sestry zemřeli –> po jejich smrti začala psát
 • živila se jako učitelka a guvernantka
 • popularitu jí přinesl román Jana Eyrová
 • patrné známky romantismu
 • životní osudy sirotků a nezajištěných žen, kritika anglické společnosti 19. století, jediným možným společenským vzestupem žen výhodné manželství, život v dívčích školách a penzionátech, špatné soc. zázemí

Díla:

 • ženské romány – Jana Eyrová, Villette, Profesor

 

Emily Brontëová

 • prozaička a básnířka
 • z internátní školy se domů vrátila s podlomeným zdravím a psychikou – nedostatek lásky v domácím prostředí
 • vychovatelka v penzionech

Díla:

 • Na Větrné hůrce – jediné dílo
  • tehdy nesklidilo úspěch
  • zásady romantismu, ale psáno realisticky, znaky naturalismu
  • porušení genderových stereotypů společnosti 19. století – ženské hrdinky silnější, vyspělejší a vzdělanější než muži
  • nepotrestání zla, pojetí křesťanských zásad
  • životní osudy dvou rodin v průběhu tří generací – vliv genů a výchovy na charakter postav

 

Sir Arthur Conan Doyle

 • z katolické rodiny, vystudoval medicínu
 • psal nejrůznější literární druhy a žánry – detektivky, historické povídky, romány, lit. faktu, vědecké texty
 • texty týkající se politiky (podnítil vznik anglického odvolacího soudu)
 • nejznámější detektivní příběhy o Sherlocku Holmesovi – na pokračování i v románové podobě
  • ideální dvojice detektivů – Holmes geniální detektiv + doktor Watson (vypravěč)
  • logické vyšetřovací postupy, jednoduchá vysvětlení tajemných a zdánlivě neřešitelných případů
 • stopy doznívajícího romantismu
 • kolážová metoda – prolínání různých stylů psaní či grafických záznamů

Díla:

 • Bílá společnost, Ztracený svět – romány
 • Studie v Šarlatové
 • Pes baskervillský – vyšetřování smrti sira Baskervilla, u jehož těla byly nalezené stopy velkého psa; román s detektivními prvky, ich-forma, vypravěčem Watson

 

Charles Dickens

 • nejvýznamnější a nejpopulárnější anglický kriticko-realistický spisovatel, prozaik, publicista a novinář
 • sociální (společenský) román – zobrazuje společenské dění, sociální problémy, spletité rodinné vztahy atd.
 • dětství prožil v bídě a od malička si musel vydělávat, což se odrazilo v jeho tvorbě
 • zachycení reálného londýnského prostředí chudiny, postavy z nižších společenských vrstev, špatné zacházení s obyvateli Anglie
 • zabýval se problematikou dětské práce a jejího zneužívání

Díla:

 • Malá Dorritka, David Copperfield, Vánoční koleda
 • Kronika Pickwickova klubuhumoristický román
 • Čarovná rybí kostička – pohádka
 • Oliver Twistsociální román; příběh nemanželského chlapce; problematika osudu a postavení sirotků, důvody dětské kriminality, odhalování praktik a fungování londýnského podsvětí, er-forma, realistické tendence, nespisovný jazyk – argot, přirovnání