Robinson Crusoe – rozbor díla k maturitě (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Robinson Crusoe

Autor:  Daniel Defoe

Přidal(a): Zuzka

 

 

Autor: Daniel Defoe

 • 1660 – 24. dubna 1731
 • Autorem originální verze je Daniel Defoe, významný anglický spisovatel, novinář a představitel novoklasicismu.
 • Román Robinson Crusoe byl jedním z jeho prvních.
 • Kromě Robinsona napsal Daniel Defoe další řadu děl, krom toho psal i satirická díla, za která byl vězněn a ve vězení vydával časopis The Review.

Další díla:

 • Esej o projektech, Moll Flandersová, Deník morového roku, Roxana, atd.

 

Rozbor díla: Robinson Crusoe

Původní název Život a neobyčejná dobrodružství námořníka Robinsona Crusoe z Yorku, anglický dobrodružný román

Rok vydání: 1719, Překlad: Josef Pleva

 

Literární žánr:

 • Dobrodružný román (rozsáhlý děj, hodně postav)

Literární druh:

Literární směr:

 • Osvícenství

Téma:

 • Neznámá dobrodružství

Hlavní myšlenka:

 • Člověk nikdy neví, co ho čeká.

Časoprostor:

 • 18. století, York, opuštěný ostrov

 

Rysy díla: 

 • výrazně potlačen děj (bez ústřední zápletky)
 • dějové napětí je jen v epizodách (záchrana Pátka, vzpoura na lodi)
 • kontrast: na první pohled bezvýchodná situace x možnost přežití, naděje
 • detailní popisy: příroda, pracovní postupy a etické a náboženské úvahy (téma lidské civilizace, kultury)
 • přesvědčivost, zdání reálnosti příběhů, romantický obraz všedního dne
 • reportérská dokumentárnost
 • působivé propojení faktů a fikce
 • oslava pozitivních lidských vlastností: neúnavné překonávání překážek, solidárnost, podnikavost – životní úsilí mladé buržoasie (prosperita, zabezpečení existence), proces budování lidské civilizace, hledání Boha, útěcha posila v bibli
 • oslava lidské práce, smyslu lidského života a jediné možnosti přežití – sepětí člověka a přírody, založení „ideální“ kolonie.
 • odehrává se z větší části na pustém ostrově, kde Robinson žil 11 let (v anglické verzi je tam 28 let)
 • Kniha svými prvky spadá do období anglického osvícenství – například Robinsonova snaha o civilizaci a přetváření ostrova a následně i jeho přítele Pátka, velký důraz se zde klade i na racionalismus a logické myšlení.

 

Kompozice:

 • 22 kapitol
 • Psáno ich-formou
 • 1 dějová linie
 • Děj chronologický

 

Hlavní postavy:

Robinson Crusoe

 • vlastním jménem Kreutznauer, syn z anglické měšťácké rodiny, námořník
 • utekl z domova z touhy po dobrodružství.
 • důvtipný, vynalézavý, houževnatý, vytrvalý a trpělivý v získávání prostředků k obživě.

Pátek

 • je primitivní domorodec, služebník a přítel Robinsonův

 

Vedlejší postavy:

 • Robinsonovi rodiče
 • Robinsonův přítel Martin a kapitán Westlock
 • Abd el Mámí, Mulej, Xury
 • Posádka záchranné lodě (piráti, kapitán John Brown, kormidelník a další)

 

Děj a kompozice:

 • Příběh začíná v 17. století, kdy se do anglického přístavního města přistěhoval německý obchodník Kreutznawer. Angličané však těžko vyslovovali jeho jméno, a tak mu říkali Crusoe. Obchodník brzo zbohatne, ožení se a narodí se mu i třetí syn jménem Robinson.
 • Je to velmi chytrý a nadaný chlapec, a tak ho dá otec studovat. Učení se mu ale brzy zprotivilo a stále více ho přitahoval námořnický život. Rodiče nesouhlasí s tím, aby se stal námořníkem, protože jejich starší dva synové ve světě zahynuli.
 • Jednoho dne otec onemocněl, tak jel Robinson za něho vyřídit nějaké obchody. Cestou se setkal se starým přítelem, který ho přemluvil, aby se s ním plavil po moři až do Londýna. Mladý Crusoe souhlasil.
 • Loď při plavbě zažila svou osudovou bouři a ztroskotala. Cestující zachrání rybářská loď.
 • Robinson si ale stejně nedá říct. Vydává se opět na širé moře s myšlenkou, že zbohatne. Při cestě ale loď přepadnou piráti a on se dostane do zajetí, až k samotnému kapitánovi Abd el Mámímu. Ten z něho udělá svého osobního sluhu.
 • Oblíbil si ho natolik, že ho pouštěl i samotného do města. Mohl také jezdit lovit ryby, čehož využil k útěku. Na moři ho objeví brazilští kupci a Robinson se k nim přidá. Loď opět ztroskotá a vlny ho donesou na neznámý ostrov či zemi.
 • Při průzkumu ostrova se setkává s roztodivnými zvířaty a rostlinami, objeví také jeskyni, kterou si zařídí k bydlení. Hledá si potravu a vodu, vyrobí si různé nástroje, začíná si zvykat na místní podmínky.
 • Jeho spokojené žití naruší neklid – objeví se lidské stopy v písku na pláži. Prostaví si člun a hledá sebemenší náznak lidské přítomnosti. Objeví jenom ztroskotaný koráb.
 • Jednou v zátoce zahlédl čluny s lidožrouty a jejich oběťmi. Jednoho zajatce zachránil. Protože se tak stalo v pátek, dal mu jméno Pátek.
 • Na ostrově objevili další divochy. Osvobodili jejich zajatce. Tak se Robinson zase po dlouhé době viděl s Evropany. Společně s nimi se opět vydal domů, po deseti a půl roce. Matka stále žila, ale otec už byl mrtev.
 • Robinson i Pátek se ožení a ujmou se otcova obchodu.

 

Jazyk a styl

 • podrobné vyprávění, fiktivní autobiografie
 • forma deníku – ich-forma
 • spisovný, jednoduchý a stručný jazyk
 • archaismy, přímá řeč, monology, dialogy

 

Jak inspirovalo další vývoj literatury (Vznik nového směru/díla)

 • vliv na vznik žánru tzv. robinsonád (motiv ztroskotání, postupné budování lidské existence)

 

Literární kritika

 • kniha vyšla v roce 1719, způsobila velké ohlasy
 • bylo to svým způsobem přelomové dílo – nikdo před ním nevydal nic podobného

 

Okolnosti vzniku díla

 • Defoe začal psát Robinsona ve svých šedesáti letech, v době, kdy feudální uspořádání společnosti postupně nahrazoval kapitalismus.
 • Námět čerpal jak z vlastní zkušenosti (ostatně v celé Anglii 18. století byla mořeplavba velmi rozšířená), tak ze skutečného příběhu o skotském námořníkovi Alexandru Selkirkovi, který byl roku 1705 za trest vysazen z lodi na opuštěném ostrově a byl nalezen náhodou až po více jak čtyřech letech.

 

Vliv díla aj.

 • různé adaptace díla např. převyprávění a úprava pro mládež od Josefa Věromíra Plevy
 • Robinson Crusoe se stal prvním vzorem realistického románu. Dodnes jej s chutí čtou tisíce čtenářů v mnoha zemích světa.