Smrt je mým řemeslem – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Smrt je mým řemeslem

Autor: Robert Merle

Přidal(a): CURLieS

 

 

 • francouzský sugestivní román
 • 1952
 • bezprostředně reaguje na hrůzy 2. SV a především na nelidské zločiny spáchané v duchu nacistické ideologie
 • psychologický obraz hlavního hrdiny, rozbor osobnosti

 

Děj

 • vypráví životní příběh Rudolfa Langa (Rudolfa Hösse) v letech 1913 – 1945
 • vyrůstal pod taktovkou přísného otce, který si přeje, aby se Rudolf stal knězem, a vykoupil tak hříchy celé rodiny
 • Rudolf ale vlivem událostí ztrácí víru v Boha, staví se proti přání svého zemřelého otce a postupem času začíná věřit pouze v Německo
 • snaží se být prospěšný své vlasti; tím, že bude bezmezně plnit rozkazy svých nadřízených
 • vstupuje do NSDAP; členství v této straně mu dává pocit, že někam patří
 • smysl života nachází v přísně organizovaném vojenském životě
 • za své zásluhy je neustále povyšován a získává stále vyšší hodnosti
 • jedním z jeho vrcholných úkolů, kterými ho strana, a především jeho nadřízený Himmler, zahrnuje, je i vedení koncentračního tábora v Osvětimi a zdokonalení způsobu, jak co nejefektivněji zlikvidovat co největší počet židů v co nejkratším čase
 • židé představují největší nebezpečí pro čistou německou rasu – myšlenka „když nezničíme teď my je, zničí poté oni nás“
 • Rudolf se tohoto úkolu ujímá jako kteréhokoli jiného rozkazu, se svojí rodinou se do tábora přestěhuje, a nechává vystavět kremační pece, plynové komory a vymýšlí komplexní důmyslné stavby
 • vývoj války je ovšem i přes úspěšné likvidování židů pro Němce nepříznivý
 • Rudolf je zatčen, postaven před varšavský soud, vyslýchán, odsouzen a pověšen v Osvětimi na jedné ze šibenic, kterou dal sám postavit pro židovské vězně

 

Forma

 • próza, román
 • ich-forma
 • téměř deníková forma
 • členění do několika kapitol, chronologicky
 • slohový popis vyprávěcí a popisný
 • rozsáhlé dialogy i vnitřní monology
 • jednoduché, krátké věty i složitá souvětí
 • srozumitelný, jasný, čistý jazyk přístupný širokému spektru čtenářů
 • místní názvy označovány pouze počátečními písmeny (detaily musí být utajeny, přísná tajnost operace)
 • německá jména, vojenské hodnosti, pozdravy, jednoduché pokyny a rozkazy

 

Námět

 • svědectví o tom, jak fašistický režim zacházel s židy a dalšími „podřadnými“ národy
 • realistický popis řešení židovské otázky z pohledu vedoucího koncentračního tábora
 • příběh inspirován skutečným osudem Rudolfa Hösse
 • z počátku situováno do německé křesťanské rodiny, posléze se přemisťuje střídavě do vojenského a civilního života

 

Motiv

 • mravní přerod z utlačovaného dítěte na mechanicky poslouchajícího vojáka
 • výrazný naturalismus – vliv otce – od mala byl nucen poslouchat; provází ho po celý život, vidí v něm příklad a autoritu (Himmler přebírá roli otce), ani ho nenapadne, že by mohl neuposlechnout, i když tuto možnost dostane
 • rezignace lidství
 • duševní porucha??
 • eliminace vlastního uvažování a vyjádření názoru – kolektivismus
 • očekávání podobných vlastností i u svých podřízených
 • otec od rodiny – rozdílné chování – do jaké míry?? (rozhovor s Elsi)
 • vlast je pro něj přednější než vlastní život – není tohle dnešní společností považováno za hrdinství hodné obdivu??
 • sebevražda Himmlera

 

Postoj autora

 • na jednu stranu odsuzuje události v Německu, na druhou ale líčí tragédii jedince, který „pouze“ podlehl režimu a oddal se své zemi a rozkazům
 • dívá se na nacistické zločiny i z druhé strany (ale neobhajuje je!!) a snaží se nabídnout ucelený pohled na věc – oběť i pachatel zároveň

 

Kontext

 • román z válečného prostředí
 • realismus
 • naturalismus
 • židovská tématika (Willian Styron – Sophiina volba; Arnošt Lustig – Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou)
 • reakce na 2. sv. v.

 

Robert Merle (1908 – 2004)

 • syn francouzského důstojníka
 • 1940 – účastník některých bojů, zajat německými vojsky (3 roky)
 • romány: historické, válečné, politické, sociální; situované do 2. SV či do smyšlené současnosti
 • počátek jeho tvorby
 • ve svých dílech se zabýval hledáním kořenů zla (války, nesnášenlivost, rasismus)
 • Víkend na Zuydcoote (1949, 2. SV)

 

Další díla:

 • Muž se psem
 • Sedmilháři
 • Pravidla se změnila