Smrt je mým řemeslem – rozbor díla k maturitě (4)

 

Kniha: Smrt je mým řemeslem

Autor: Robert Merle

Přidal(a): Daniela Hřebíčková

 

 

Literární druh: epika

Literární žánr: román

Výrazová forma: próza

 

Způsob vyprávění:

Ich-forma, vypravěč je hlavní hrdina, deníková forma – od dětství po smrt

 

Téma:

Životní osudy Rudolfa Langa – ve skutečnosti Rudolfa Hösseho

Autor nabízí pohled na řešení židovské otázky i z druhé strany – vedoucího koncentračního tábora – Smrt je mým řemeslem

 

Motivy:

Fašismus, fanatická víra v Boha, služba vojáka v 1. světové válce

Eliminace vlastního uvažování

 

Postavy:

Rudolf Lang

 • hlavní postava
 • v dospívání je deprimován svým vlastním otcem, který ho nutí se stát knězem a poté vykoupit všechny hříchy rodiny
 • trpí psychickou poruchou—záchvaty špatného vidění, smyslem jeho života jsou pravidla, čestný
 • postavička bez názoru
 • zodpovědný otec dětí, na druhou stranu vrah milionů židů

Elsa

 • manželka Rudolfa Langa, kterého si musela vzít
 • nakonec se do něj však zamilovala
 • tvrdá a skromná žena

Heidrich Lang

 • Robertův fanaticky věřící otec

Berta a Gerta

 • Rudolfovy sestry se kterými nemá potřebu se stýkat

Různí generálové, vojáci

 

Časoprostor:

Období Rudolfova života od roku 1913 až do jeho smrti 1945

Zpočátku prostředí německé křesťanské rodiny

Později vojenský život někde v Turecku, v Německu, města označována jen písmeny

 

Kompozice:

Chronologicky, deníková forma, občasná retrospektiva (vzpomínky z dětství)

 

Jazykové prostředky:

 • přímá řeč, neutrální spisovný jazyk
 • vyprávěcí a popisný postup
 • dialohy a vnitřní monology
 • místa označena jen počátečními písmeny
 • německé názvy hodností – vojenské termíny

 

Autor: Robert Merle

 • narozen 1908 v Alžírsku, zemřel 2004
 • autor děl s historickou tématikou, překladatel, dramatik
 • syn francouzského důstojníka
 • 1918 se s rodinou přestěhoval do Francie
 • studium filozofie a anglistiky
 • stává se profesorem a vyučuje
 • 1940 – účastník některých bojů 2. sv.v., v bitvě u Dunkerque zajat německými vojsky (3 roky)
 • ve svých dílech se zabýval hledáním kořenů zla (války, nesnášenlivost, rasismus)
 • psal především válečné romány, ale i utopie a dokonce sci-fi

 

 • ROMÁNY:
  • Víkend na Zuydcoote – 1949, odkaz na zajetí v 2. sv. v., získal za ni (Goncourtovu) cenu, dílo bylo také zfilmováno
  • Smrt je mým řemeslem 1952

 

 • HISTORICKÉ DÍLO:
  • Osudy Francie – 13ti dílná freska o osudech Francie v období náboženských konfliktů

 

 • DÍLA ZALOŽENÁ NA STUDIU ODBORNÝCH MATERIÁLŮ:
  • Růže života 1995
  • Meč a láska 2003(cena Jeana Gionta – francouzský spisovatel, zabýval se vesnickým životem v oblasti Provence, dílo Muž který sázel stromy)

 

 • byl třikrát ženatý, z těchto manželství měl 6 dětí

 

Literární-historický kontext:

 • ustanovena 4. republika (1946 – 1958) – výplod nové vlády (komunisté, sociální demokraté)
 • vznik NATO ve Washingtonu – severoantlanská obranná aliance – zajištění míru a rovnováhy v Evropě)
 • na prvních poválečných volbách mohli volit i ženy
 • rozsáhlá modernizace průmyslu
 • konzervatismus (dává důraz na soukromé vlastnictví, řád a tradice)
 • silný inspirační zdroj – tragédie války
 • ve Francii vzniká antiromán – skutečnost je v něm redukována na popis jevů a věcí, bez příčinné časové chronologie. Není konkrétní vypravěč, postavy nejsou pojmenovány
 • kontext židovské tématiky
 • William Styron – Sophiina volba
 • Arnošt Lustig – Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

 

Inspirace pro vznik jiného díla:

zfilmovaná díla: Víkend na Zuydcoote, Malevil, Smrt je mým řemeslem

Další podobné materiály na webu: