Stařec a moře – rozbor díla [11]

 

Kniha: Stařec a moře

Autor: Ernest Hemingway

Přidal(a): STAŘEC A MOŘE

 

 

 

2. Začlenění knihy do kontextu autorovy tvorby, okolnosti vzniku

Ernest Hemingway byl americký prozaik, žurnalista a esejista. Je začleňován do tzv. ztracené generace. Dílo Stařec a moře je považováno za jeho vrcholnou tvorbu, za kterou dostal v roce 1954 Nobelovu cenu.

Okolnosti vzniku: Po negativní kritice díla Přes řeku do stínu stromů odjel autor na Kubu, kde začal psát příběh o jednom ze zdejších rybářů. Po dvou měsících intenzivní práce byla novela Stařec a moře dopsána. Po publikaci v časopise „Life“ kniha zaznamenala velký ohlas a ihned byla zařazena mezi autorova vrcholná díla.

 

3. Období vzniku, literární směr, podobná díla/autoři – Ernest Hemingway (1899 – 1961)

Je to novela, která vznikla v roce 1952. Ernest Hemingway patří k realistům a je zařazován do skupiny Ztracená generace. Ztracená generace je skupina amerických básníků a prozaiků 20. let 20. století poznamenaných trpkými zkušenostmi z 1. světové války a s pocitem neschopnosti zařadit se po válce do společnosti. Tuto skutečnost zobrazovali ve svých dílech. Vyjadřují zde pocity vojáků po návratu z války, kteří se vrátili duševně zmrzačeni a měli problémy se zařazením do společnosti. Pro tyto autory jsou typické životní postoje, kterými dávají najevo nesouhlas a nedůvěru ke společnosti. Často staví své hrdiny do velmi nebezpečných situací, kde musejí prokazovat svůj charakter. Tento termín poprvé použila americká spisovatelka Gertrude Steinová. Ernest Hemingway jej zpopularizoval ve svém prvním románu Fiesta. Ke ztracené generaci se také řadí F. Scott Fitzgerald, William Faulkner nebo také Ezra Pound. Další autorova významná díla: Komu zvoní hrana, Sbohem armádo, Fiesta.

 

4. Celková charakteristika

Novela, která se odehrává v kubánské vesnici poblíž Havany ve 40. letech 20. století. Hluboce dojemný příběh o starém rybáři, jménem Santiago, který 2 dny a 2 noci zápasí s obrovskou rybou. Autor se zde snažil zachytit morální lidské kvality a pevný charakter. Oslavuje zde sílu a lidskou statečnost. Zobrazuje lásku k přírodě a ke všemu živému.

 

5. Hlavní téma

Příběh starého kubánského rybáře stíhaného smůlou, který se ale nevzdává.

 

6. Obsah

Hlavním hrdinou této knihy je stařičký Santiago. Byl to vynikající rybář. V poslední době ho však opouštějí nejen síly, ale i štěstí. Už osmdesát dní neulovil žádnou větší rybu. Taky proto ho musel na příkaz rodičů opustit jeho mladý pomocník a přítel Manolin. Ten s ním nejen jezdil na ryby, ale nosil mu i jídlo a staral se o něho. Jednoho dne brzy zrána se stařec vypraví daleko od břehu a doufá, že konečně prolomí svou smůlu. A skutečně. Na udici mu zabere kousek, který sice nevidí, ale tuší, že půjde o jeho největší úlovek. Ryba ho však překvapí a táhne ho i s loďkou na širé moře. Santiago je po několika hodinách velice vyčerpán. Ryba má ale výdrž a vytrvale pluje dál. Mezitím přichází večer. Loďka stále šplouchá černou vodou. Santiago probdí velice nezvyklou a fyzicky náročnou noc. Ryba se ale ani ráno nevzdá. Starci pomalu docházejí síly a chvilkami nemá daleko k mdlobám. Přesto se mu nakonec podaří rybu, po dlouhém a namáhavém boji, hlavně díky svým dlouholetým zkušenostem a vytrvalosti zabít. Je mu jí velice líto, protože byla mimořádně klidná, sebevědomá a nebojácná a on ji za to obdivoval. Přiváže ji k loďce a vydává se k domovu. Po cestě mu ji však přes všechno jeho úsilí sežerou žraloci. Stařec nadobro vyčerpán se tedy vrátí do své prosté chatrče z bambusu a usne. Ránu u moře postává skupinka lidí, nevěřícně a obdivně hledící na obrovitou kostru, přivázanou ke starcově loďce. Nakonec se přece jen stařec dočká uznání a lidé ho přestanou nazývat smolařem, možná i díky tomu se jeho mladý pomocník může vrátit a dále staříkovi pomáhat v rybaření.

 

7. Členění díla

113 stran

8. Kompozice díla

Chronologická

 

9. Hlavní postavy

Santiago – starý rybář, samotář odloučený od společnosti, zamlklý. Ztělesňuje houževnatého, neúnavného, fyzicky i duševně silného člověka. Je hrdý na svou práci a je schopen bojovat až do posledních sil.

Manolin – mladý chlapec, věrný a obětavý pomocník Santiaga, dříve s ním chodil i na ryby, potom mu to ale rodiče zakázali

 

10. Forma, literární druh

Forma – próza

Literární druh – epika

 

11. Jazyk

Psáno spisovným jazykem, úsporný výraz, strohá stylizace. Velmi jednoduchý, prostý příběh. Časté přirovnání. Obecná značení místo konkrétního pojmenování ( stařec,chlapec, žraloci… ). Využívání úvahy a popisu. Používá tzv. metodu ledovce = regulovány popisy a množství postav, to důležité o hlavních postavách se dozvídáme z dialogů. Vyskytují se zde výrazy ve španělštině (např. galanos = žraloci).

 

12. Zajímavosti, vliv díla, překlady, film

E. Hemingway získal za dílo Stařec a moře v roce 1954 Nobelovu cenu. Zfilmováno roku 1958 režisérem Johnem Sturgesem. Celé dílo je jakýmsi symbolickým vyjádřením lidské nezlomnosti v jeho věčném a často neúspěšném snažení a „boji“ s přírodou, jež ho obklopuje. Autor využívá tzv. metody ledovce – autor zmíní jen něco, zbytek si čtenář odvozuje sám. Hemingwayův osobitý styl měl řadu více či méně neúspěšných napodobitelů, ale i skutečných pokračovatelů, z nichž je třeba uvést zvláště R. Carvera, nejvýznamnějšího amerického povídkáře 80. let. Dílo také ovlivnilo J. Škvoreckého a A. Lustiga.

 

13. Ukázka s rozborem

„Stařec pustil šňůru, stoupl na ni nohou, zdvihl harpunu, jak jen mohl vysoko, a veškerou silou, kterou v sobě právě zburcoval, ji vrazil rybě do boku těsně za ohromnou hrudní ploutev, která trčela do vzduchu do výše jeho hrudníku. Cítil, jak železo vniká dovnitř, a náhle na ně, aby je vrazil hlouběji, a potom se na ně vrhl celou svou vahou.

 

Tu ryba ožila, cítil v sobě smrt, a vyhoupla se vysoko z vody a vystavila se na obdiv v celé nesmírné délce a šířce a ve vší své mohutnosti a kráse. Zdálo se, že visí ve vzduchu nad starcem v loďce. A pak dopadla do vody s drtivým plesknutím, které postříkalo starce i celou loďku vodním popraškem.

 

Starci se udělalo mdlo a zle a dobře neviděl. Ale uvolnil provazec harpuny a popouštěl jej zvolna rukama odřenýma do živého masa, a když mu oči zase začaly sloužit, spatřil, že ryba pluje na zádech se stříbrným břichem vzhůru.“

–   autor podrobně popisuje zápasení starce s rybou

–   i přes starcovo vyčerpání se nevzdává boje

–    popis krásy přírody

–   spisovný jazyk

–   er-forma

Napsat komentář