Stylistika

sloh

 

Jméno práce: Stylistika

Zařazení: Sloh a mluvnice

Přidal(a): Matouš

 

 

Způsob našeho jazykového projevu, každý z nás má svůj individuální styl, který je ovlivněný slohotvornými činiteli.

 

Můžeme jej rozdělit na:

 • subjektivní (věk, vzdělání, slovní zásoba)
 • objektivní (prostředí vzniku, forma projevu, funkce a jeho účel)

 

Známe různé STYLY jazykového projevu:  

 • Prostě sdělovací – jen o stručnou, ale úplnou informaci (např. zpráva).
 • Administrativní – důležité sdělení, které v sobě má odbornou terminologii (obchodní sdělení, firemní korespondence).
 • Vědecký – poučení a vysvětlení nějakých problémů, vědecky přesné a správné informace (např. učebnice, naučné slovníky).
 • Populárně vědecký – články a texty pro širší okruh lidí (např. časopisy a noviny).
 • Publicistický – pomocí tisku, internetu, rozhlasu a televize.
 • Umělecký – literatura, která obsahuje různé projevy (např. slang, obecná řeč, přímá řeč…).
 • Mluvený – jedná se rychlejší slovní projev.
 • Psaný – jde o propracovanější, složitější a především spisovný projev.

 

SLOHOVÉ POSTUPY jazykového projevu:

Hlavní funkcí slohového projevu je funkce dorozumívací. Jde o promyšlený, cílevědomý výběr jazykových prostředků. Účelem je vytvořit uspořádání jazykových prostředků a složek textu, návaznost vět a odstavců.

 • Informační – krátké a jasné informace.
 • Prostěsdělovací – známe (např. oznámení, zpráva, dopis, telegram, běžný hovor).
 • Prakticky odborný – známe (např. úřední oznámení, formulář, obchodní dopis, inzerát, reklama, zprávy).
 • Vyprávěcí – snažíme se zachytit děj, který navazuje na dějové složky jako souslednost chronologická či retrospektivní, popisy, úvahy a přímá řeč (např. vypravování, reportáž…).
 • Popisný
  • Prostý popis – dotazník, životopis, cestopis.
  • Charakteristika – charakteristika, posudek.
  • Odborný popis – složitější, minimum vnějších znaků, vystihuje funkci.
  • Popis postupu – popis děje, který se může opakovat a je vždy stejný.
 • Výkladový a úvahový – jde o zamyšlení nad problematikou, nějaké objasnění, sledování vztahů, vyvození závěru a návrh nějakého řešení (např. výklad, úvaha, referát, diskuse, komentář, beseda, kritika, recenze).
 • Smíšený – např. esej (odborné a umělecké prvky), fejeton (umělecká reportáž).

 

Čerpáno:

 • Učebnice – Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory (autor Tejnor a Hlavsa)