Účastníci zájezdu – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Účastníci zájezdu

Autor: Michal Viewegh

Přidal(a): kikinka

 

 

Autor – Michal Viewegh:

 • Narozen 1962, Praha, Sázava
 • Původním povoláním učitel ČJ, jeho knihy byly přeloženy do 20-ti světových jazyků
 • Díla: Biomanželka, Báječná léta pod psa, Román pro ženy, Vybíjená, Případ nevěrné Kláry, Povídky o manželství a sexu,…

 

Doba děje:

 • Devadesátá léta 20. století.

 

Místo děje:

 • Zájezd na dovolené (Itálie)

 

Téma, námět:

 • Po napsání Báječných let pod psa chtěl autor napsat román o lidech na dovolené, aby tak co nejlépe charakterizoval „malého českého člověka“, jak se chována dovolené, zda se bude celou dobu snažit pouze vytvářet o sobě mínění úspěšného člověka či je schopen projevit a poodhalit i své slabší stránky.
 • Jedná se vlastně o jakousi tragikomickou grotesku, kdy dochází k prolínání neurotických osudů několika hlavních postav.

 

Základní dějová linie:

Z Prahy odjíždí zájezd směřující k italskému Jadranu. Během cesty se jednotliví účastníci začínají blíže seznamovat a poznávat. Vytváří se první dojmy, které, jak se ukáže nemusejí být vždy správné.

Poslanec Hynek se prostřednictvím společné dovolené snaží vrátit lesk svému manželství. Po několika prohýřených nocích si začne poměr se studentkou Denisou, přesto nakonec dochází k závěru, že miluje pouze Zuzanu a že láska nezávisí pouze na vzhledu a vzájemné přitažlivosti, ale také na toleranci a zvyku.

Spisovatel Max  vyjel na zájezd, aby zde získal inspiraci k napsání dalšího románu. Během jeho tvůrčí činnosti ho na jeho cestě doprovází dva homosexuálové. Vhodné téma k napsání románu mu neustále předhazuje Jolanina matka, která Maxovi vypráví o zneuznání práce jejího manžela.

 

Charakteristika hlavní postavy:

 • Max – známý spisovatel si chce odpočinout od novinářů a ostatních lidí, kteří se pohybují kolem celebrit a také od dívek, kterých má v Praze víc než dost, proto chce dovolenou strávit s kamarády-homosexuály Ignácem a Oskarem. Do oka mu však padne průvodkyně Pamela, kterou celý pobyt svádí.

 

Co nového mně kniha ukázala:

 • Pozitiva – líbí se mi, že v jednom autobuse se na stejnou dovolenou dovede shromáždit tolik různých a zajímavých lidí. Autor s tím měl určitě hodně práce než všechny postavy vymyslel.
 • Negativa – nelíbí se mi v knize chování a rekce některých postav, chovají se jako hulváti. Jsou vulgární a sobečtí.

 

Čím je kniha aktuální pro dnešního čtenáře:

 • Dnešní čtenář si může vzít ponaučení, že i ti lidé, kteří jsou po mém boku 14 dní na dovolené, nemusejí být ti, za které se vydávají.

 

Citát, zajímavé místo s vlastním komentářem a zdůvodněním výběru ukázky:

„Tak kolik jich chybí?“ řekl Karel.

Karel se to skoro bál vyslovit.

„Tak kolik?“ řekl Karel.

„Šest.“

Karel mlčel.

„Já to fakticky nechápu,“ řekl posléze.

„Já taky ne,“ řekl Karel. „To není možný!“

Karel se na svého kolegu zpříma podíval:

„Říkáš to těm lidem, Kájo?“ řekl. „Aby ty podšálky ty lidi vraceli?“

„To víš, že jim to, Karle, říkám!“

„Jestli jim to teda říkáš, pak to teda vážně nechápu.“

„Říkám jim to pořád,“ řekl Karel. „Dyk, Karle, víš, že jim to říkám už vod samýho začátku.“

„Dyk já vim,“ řekl Karel. Ale to mně teda řekni, Kájo, jak to, že ty lidi ty podšálky kurva nevracej?!“

 

Rozhovory mezi Karlem a Karlem patří, nejhumornějším částem knihy, řidiče vlastně zajímá jenom to, aby se neztrácely hnědé podšálky ke kelímkům na kávu, připadají mi trošku slabomyslní. V některých pasážích čtenář ani neví, jestli zrovna „mluví“ mladší nebo starší Karel.

 

Mé vlastní hodnocení, prožitek, poznání:

 • Dílo lze považovat za poměrně zdařilou sondu do lidské duše, a to i do jejich nejtemnějších zákoutí.
 • Přes všechny lidské nedostatky lze řešit a vyřešit jakékoliv problémy (vztahové, osobnostní, sociální).
  
Literárně teoretický rozbor díla

Pojmenovat a charakterizovat literární druh, žánr:

 • Próza, Epika, Román

 

Charakterizovat text z hlediska formy:

 • Román, vypráví autor, chronologicky

 

Charakterizovat užité jazykové prostředky:

 • Román, beletrie
 • Přímá řeč – „Krása je v očích toho, kdo se dívá.“
 • Retrospektiva – vzpomínání Jolaniny matky na chování inženýra Zváry
 • Přirovnání – „Fantastičtější než ústa té barmanky.“
 • Autobiografické prvky – osud Jolanina otce je inspirován osudem otce spisovatele
 • Satira
 • Nadsázka

 

Osobnost autora a charakteristika jeho tvorby:

 • Autor ve svých knihách mísí své vlastní zážitky (Báječná léta pod psa) s mnoha smyšlenými až neuvěřitelnými příběhy (Případ nevěrné Kláry).

 

Zařazení do kontextu literárního vývoje české tvorby:

 • V případě Vieweghových románů jde o moderní českou literaturu, která popisuje jak dnešní dobu, tak časy okupace a normalizace.

 

Další autoři této doby:

Další podobné materiály na webu: