Vánoční koleda – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Vánoční koleda

Autor: Charles Dickens

Přidal(a): Frajer

 

Charles Dickens (1812-1870)

 • Anglický spisovatel (romanopisec)
 • Původ z chudé rodiny, musel pracovat již v 10 letech.
 • Práci písaře – nasměrování na spisovatelskou dráhu
 • První povídky napsal pod pseudonymem Boz
 • známé dílo Kronika Pikwickova klubu zhotovil na objednávku (velký úspěch a proslavila jejího autora)
 • Po pár letech psaní už byl známý po celé Evropě i USA.
 • Nejznámější díla: Oliver Twist, David Copperfield, Vánoční koleda a Nadějné vyhlídky.
 • Zaměřoval se na příběhy nešťastných dětí s těžkým životem (odraz jeho života)
 • Soustředění na prostý lid a jednoduchost zápletek, prostý život

 

Zasazení autora a díla do literárního kontextu (českého i světového)

 • Řadíme k autorům anglického realismu
 • Realismus – zachycení skutečnosti objektivně – je jak pozitivní tak negativní, hrdina realismu je obyčejný člověk, které má své kladné i stinné stránky, děj se odehrává hlavně v prostředí města a v jeho periferiích (Koleda- vyjímka)
 • Charles Dickens se ve svých dílech zabývá hlavně tématem dětí, které prožili stejné dětství jako on – bez domova, bez rodiny, odkázáni sami na sebe
 • Dostal se i do detektivního žánru
 • Mistrné psaní zápletek a rozzuzlení

 

Čeští současníci: Jan Neruda, Josef Karel Šlejhar, Božena Němcová
Světoví současníci: Émile Zola, Dostojevskij, L. N. Tolstoj

 

Formální charakter díla – druh, žánr, směr, jazykové prostředky, kompozice – dle vlastních znalostí

 • Literární druh: epická próza
 • Literární žánr: povídka (rysy pohádky)
 • Umělecký směr: realismus
 • Kompozice – Chronologická
 • Er-forma -) vševidoucí vypravěč
 • V románu najdeme autobiografické prvky
 • Spisovný jazyk
 • Složitá syntax
 • Zdrobněliny – panáčku, penízky
 • Metafory a metonymie
 • Přirovnání – jak hladoví psi
 • Hovorové výrazy – Skotačiny
 • Archaizmus – „hodování a plesání“
 • Přímá řeč – „Jsi ten duch“

 

Tematická analýza díla – klíčové motivy a myšlenky díla

MOTIVY

 • Stařecká zatrpklost
 • Vánoce
 • Dětská nevinnost
 • Poučení
 • Strach
 • Nenasytnost
 • Sobeckost
 • Strach ze smrti
 • Rodina

 

Autor ukazuje typické znaky pohádky. Zlý člověk udělá chyby, poučí se z nich a stane se dobrým člověkem. Je dosti možné, že mluvil z vlastní zkušenosti. Toto dílo je zvláštní hlavně proto, že nezapadá do Dickensnových stereotypních děl. Možná chtěl napsat jednou něco pozitivního a veselého. Každopádně je to nejspíš jediná povídka podobná v tolika ohledech pohádce, kterou kdy napsal.

 

Charakteristika postav

Scorooge: Malý, zakrslý a starý muž, se šedivými vlasy a svraštělou tváří. Velmi lakomý, pro peníze by zahanbil nejlepšího přítele. Je velmi bohatý ale nikomu nic nedá, později si ale uvědomí, jaký je špatný člověk a změní se.. Str. 29 „Scorooge se zamračil svým protivným pohledem…“
Duch vánoc minulých.
Malá postavička s tváří dítěte a vlasy starce. Působí příjemně a pozitivně. Snaží se Scoroogovi pomoci vzpomenout si na hezké chvíle minulých vánoc.  „Byla to podivní postava – téměř dětská, ale spíše než dítě připomínala něčím starce. Vlasy jí sahaly podél ramen až na záda, a byly jako vlasy starců. Její obličej byl bez jediné vrásky, ruce a nohy měla obnažené a byla bosá. Ale nejzáhadnější na této bytosti byl proud jasného světla vystupující odněkud z temene hlavy.“

 

Tematická analýza textu

Jednoduše řečeno, kniha má říci, že každý se může změnit nehledě na to, jaký je. Říká, že každý rozhoduje sám o tom, jaký bude. Příběhem dílo samozřejmě nezapadá do realismu, i když některé prvky se shodují. Kniha není napsaná náročně, vlastně se čte velmi odpočinkově a uvolněně. Je na ní vidět ladnost a volnost vyjádření autora. Nad tématem, které kniha popisuje, by se měl každý určitě zamyslet.

 

Adaptace díla:

 • Knižní: Vydáno více verzí.
 • Filmová: Mnoho filmů, nejznámější:  Christmas Carol 1999 a Christmas Carol 2009 (animovaný)

 

Další podobné materiály na webu: