Vánoční koleda – rozbor díla k maturitě (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Vánoční koleda

Autor: Charles Dickens

Přidal(a): Lucy

 

 

Literárně-historický kontext doby

Charles Dickens

 • Je to anglický spisovatel (1812-1870)
 • Žil v době, kdy průmyslová revoluce přinesla do společnosti pokrok. Zároveň ale prohloubila rozdíly mezi chudým a bohatým obyvatelstvem.
 • Pochází z chudé rodiny, prožil neradostné dětství, od 12 let musel pracovat v továrně na leštidla.
 • Možná i z toho důvodu se později začal zajímat o děti, které měly podobné dětství jako on (i odtud námět na román Oliver Twist)
 • Tvorba byla ovlivněna také jeho prací. Patnáctiletý Dickens se stal advokátním písařem (to ho nasměrovat k na spisovatelskou dráhu) a poté soudním zapisovatelem
 • Z nuzných poměrů Dickens nakonec díky psaní stal renomovaným a uznávaným spisovatelem po celé Evropě i v Americe
 • Oženil se a zplodil devět dětí.
 • Po návratu ze své druhé cesty do Ameriky (kde předčítal svá díla) se již tehdy 55 letý Dickens, necítil dobře, ztrácel paměť a měl problémy s vysokým tlakem
 • Umírá na mrtvici 1870
 • Je jedním z hlavních představitelů anglického kritického realismu.
  • Zachycuje, jak negativní, tak pozitivní skutečnost, ale s důrazem na objektivitu
  • Do popředí se dostává próza, především román
  • subjekt je obyčejný člověk zasazen do prostředí sociálních konfliktů
  • Analýza či nepřímá kritika společenských poměrů
 • Ve svých dílech se často zaměřoval na jednoduchost, prostý lid a život v bídě či chudobě

 

Rozbor díla: Vánoční koleda

Literární druh a žánr

 • Epická próza
 • Žánr: Povídka s rysy pohádky

 

Téma a motivy

 • Téma:
  • Typický rys pohádky: Původně zlý člověk udělá chyby, ale poučí se z nich a snaží se býti lepším
  • se snaží na závěr podtrhnout fakt, že se každá bytost může změnit
 • Motiv
  • Stařecká zatrpklost
  • Vánoce a vánoční tradice
  • Poučení
  • Dětská nevinnost

 

Časoprostor prostor:

 • Anglie – Londýn čas: 40. léta 19. století

 

Kompoziční výstavba

 • Chronologický postup, jednotlivé kapitoly jsou v časové souslednosti za sebou

 

Vypravěč:

 • Er forma

 

Postavy

 • Skruž (v orig. Scrooge): Malý, zakrslý, lakomý mužíček, který pracuje v obchodní společnosti. Nemá na světě jediného přítele, snad s výjimkou peněz, které miluje nade vše. Vánoce nemá rád a důsledně odmítá Později si uvědomí, jak špatně se choval. str 29.: “Skruž se zamračil svým protivným pohledem.”
 • Jakub Marley: Bývalý Skružův společník obdobného charakteru. Za trest proto musí vláčet svůj řetěz hříchů
 • Bob: Skružův pomocník a písař (odkaz na Dickensovu práci písaře!), vřelý člověk s dobrým srdcem, ale má mnoho dětí a málo peněz. str 67.: “ Marta se schovala a do světnice vstoupil otec BoB. Dlouhatánská šála mu vysela od krku až přes prsa. Oblek měl spravovaný, ale dobře vykartáčovaný, aby přece jen vypadal lépe. Na ramenou nesl Tima.
 • Fred: Kružův synovec vtipný, šarmantní a okouzlující člověk.

 

Vyprávěcí způsoby

 • Er forma, vševědoucí vypravěč, přímá řeč, nevlastní přímá řeč (“Paní vyšla ze světnice pro vánoční pudink. Byla celá nervózní: Co jestli se rozpadl, co jestli její pudink někdo ukradl. Zatímco si pochutnávali na huse. Haló, háló pudink je už tady!”)

 

Jazykové prostředky

 • Spisovný jazyk, složitá syntaxe, zdrobněliny (penízky), archaismy (hodování a plesání)

 

Tropy a figury

 • Přirovnání: “již zmínka jeho jména na všechny padla jako černý mrak
 • Metafora: “jestli nemáš místo srdce kámen, už nikdy taková slova neříkej”
 • Onomatopie:” Do jeho jásání se mísil zvuk kostelních zvonů radostným hlaholem: Bim, ding, bim, ding!
 • Apostrofa a personifikace: str.103: “ Nebeská obloho, křišťálový vzduchu, veselé zvony…”

 

Zasazení výňatku (Charles Dickens, Vánoční koleda, str.: 35, nakladatelství: Albatros, Praha 2016)

 • “Když se Skruž probudil, byla taková tma, že nemohl rozeznat průhledné okno od tmavých dveří. Snažil se proniknout temnotu svýma rysýma očima, a v tom zaslechl odbíjet z nedalekého kostela hodiny. Poslouchal, kolik je.
 • K jeho překvapení odbily hodiny šestou, sedmou, osmou až dvanáctou a pak ztichly. Dvanáctou! Vždyť byli sotva dvě, když šel spát. Asi do mich spadl nějaký rampouch a hodiny se porouchaly…”

Výňatek je z první třetiny díla, kdy Skruže navštíví duch jeho mrtvého společníka Jakuba Marleyho a varuje ho, aby se nedopustil stejných chyb jako on. Zároveň mu předpoví, že přesně ve dvanáct hodin následujícího dne ho navštíví první ze tří duchů.

Časoprostor: Noc, Skružova ložnice

Další podobné materiály na webu:

  Prohledali jsme rozbory knih, slohovky, životopisy a všechnu další literaturu, ale nic jsme nenašli :-(.