2001: Vesmírná Odyssea – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: 2001: Vesmírná Odyssea

Autor: Arthur Charles Clarke

Přidal(a): moody

 

 

Literární žánr: Sci-fi Román

Forma: próza

Slohový postup: vypravovací

Slohový útvar: vypravování – 3 části pravěk, rok 1999,  rok 2001

Funkční styl: Umělecký

Útvar jazyka: překlad -> spisovná čeština, někde obecná (hovory)

 

Hlavní postavy:

 • Ten, jenž hledí na Měsíc-Opočlověk – Jednoduchý, ale přeci jen mu monolit dokáže vetknout rozum.
 • Heywood Floyd-Vědec, který objeví pravý původ MAT-1.
 • David Bowman-Kapitán lodi Discovery. Hlavní hrdina.
 • Frank Pool-Pomocník a zástupce kapitána. Zemře při opravě jednotky AE-35
 • počítač HAL 9000-Počítač s UI. Vnitřně rozervaný z morálního dilematu. Tvoří chyby.

 

Umělecké prostředky: technicismy, odborné výrazy, vymyšlené vynálezy

Kompozice uměleckého textu: er forma, vypravováno chronologicky

Záměr autora: Napsat poutavý příběh a zároveň poukázat na nebezpečí techniky a strojů vůči člověku

 

Obsah díla:

Příběh začíná před asi pěti miliony let, kdy na Zemi žili lidoopi. Tehdy Ten, jenž hledí na Měsíc, vůdce jedné z tlup lidoopů, narazil na cestě se svou tlupou z neúspěšného lovu domů na monolit tvaru kvádru. Monolit začal s lidoopy provádět experimenty, které rozvíjely jejich logické myšlení. Ten, jenž hledí na Měsíc si vyrobil svou první zbraň. Po dlouhé době bez jídla se jim konečně podařilo ulovit nějakou antilopu. Začalo se však stmívat a neměli čas zvíře potřebně zpracovat. Vzali ho tedy do jeskyně, vůně zdechliny však přilákala leoparda. Díky zdokonalení logického myšlení leoparda přemohli. Hlavu leoparda a jeho kůži nosil Ten, jenž hledí na Měsíc na sobě. Teď již měli spousty odvahy a poté co zesílili, rozhodli se zaútočit na druhou tlupu na druhé straně řeky. Bitvu vyhráli. Poté se monolit přemístil na Měsíc.

 

Nyní autor zavádí příběh do roku 1999. Autor špatně odhadl pokrok techniky a posunul ho o velký kus vpřed. Měsíc již byl obydlen a byla na něm postavena spousta základen. Jedna z nich je i americká základna Clavius poblíž kráteru Tycho. Byla zde vyhlášena karanténa, kvůli nějaké epidemii. To vše je jen zástěrka neobyčejného, přísně tajného objevu. Jedna sonda zkoumající kráter Tycho, objevila anomálii v magnetickém poli Měsíce. Vědci bádali po příčině a ze země vynesli na povrch monolit způsobující magnetickou anomálii, který s prvním paprskem Slunce okopíroval data všech signálů (např. televizních) a poslal jej pryč do vesmíru. Signál se lidem ztratil někde u Saturnova měsíce Japetusu. Tehdy je povolán doktor Heywood Floyd a další vědci, aby monolit prozkoumali. Zjistí, že monolit není vyroben ani přírodou, ani člověkem, nýbrž mimozemšťany. Monolit dostane jméno MAT-1, zkratka Magnetické Anomálie Tycho – 1.

 

Zde se děj knihy opět posouvá, do roku 2001. Pětičlenná posádka, s kapitánem lodi Davidem Bowmanem, jeho zástupcem Frankem Poolem a třemi vědci v hibernaci Whiteheadem, Hunterem a Kaminskim, začíná první cestu k Saturnu. Raketoplán jménem Discovery řídí počítač s umělou inteligencí HAL 9000. Vše probíhá dobře, ale někde u Jupitera, na Davidovy narozeniny, HAL oznámí možnou závadu jednotky AE-35, která nasměrovává anténu raketoplánu na Zem. Jestliže přestane pracovat, spojení se Zemí se přeruší. Frank Pool vadnou jednotku vymění. V laboratoři s Davidem zjistí, že pracuje výtečně. Jednotku vyhodí do koše a nechtějí se tím již zabývat. O několik hodin později HAL oznámil další možnou poruchu jednotky AE-35. Frank ji jde opět vyměnit, ale to se mu stane osudným. Když vyměňuje jednotku, jeho kapsli (stroj tehdejší doby, slouží ke krátkým procházkám vesmírem) HAL nasměruje pryč do vesmíru. Franka Dave již nemůže zachránit. Dave začíná pomýšlet na možnou poruchu HALa a na Zemi již o něm také začínají pochybovat. Rozhodne se probudit ostatní z hibernace. HAL nejdřív nechce předat manuální ovládání, ale poté, co mu Dave pohrozí, že ho odpojí od systému, mu ho předá. Dave zjistí, že všichni tři jsou mrtvi – HAL jim odpojil životní funkce. HAL začne odpojovat všechny přístroje – kyslík a klimatizaci. Dave se zachrání v jedné komoře, kde byl i skafandr. Pomocí toho se dostal k systémovým obvodům HALa a začal ho po jedné zásuvce odpojovat od systému. Hal ho přemlouval, aby toho nechal, ale bylo to marné. Poté opět obnovil kyslík, klimatizaci a spojení se Zemí. Těla tří vědců vypustil do vesmíru. Pošle k zemi zprávu o tom, co se stalo. Oni ho seznámí s pravým cílem cesty, o které věděli jen HAL a tři vědci v hibernaci. Měli prozkoumat Japetus, místo, kde se ztratil signál monolitu. Raketoplán je nyní řízen ze Země. Když dorazí na místo, Dave se vydává v kapsli na průzkum. Najde zde Většího bratra monolitu, MAT-2, a hvězdnou bránu. Vstoupí do ní a octne se na jiné planetě. Poté se octne v nějakém hotelovém pokoji, kde knihy, jídlo, nábytek, vše jsou atrapy vyrobené podle předlohy z televizního seriálu, vysílaném v roce 1999 signálem, jejž monolit okopíroval a poslal sem. Když Dave usne, atrapy zmizí a mimozemšťané pomalu oddělí jeho duši od těla, aby přetrvala na věčné časy. Jeho tělo ihned na to umírá.

 

Rozuzlení:

V knize 2010: Druhá vesmírná odysea autor v zájmu děje druhé knihy vysvětluje příčinu HALova divného chování. Dr. Chandra, HALův učitel a programátor, vytvořil HALa tak, aby neskrýval žádná tajemství před členy posádky a upozornil na každé možné nebezpečí. Skutečný cíl cesty však byl označen jako „Přísně Tajný“ a počítač tedy nevěděl, co má dělat. Postupně ho to likvidovalo a snažil se odpojit zdroj toho všeho – Zemi. To vysvětluje výpadky jednotky AE-35. Frank chtěl jednotku vyměnit a obnovit tak spojení, což HAL nemohl snést. Jelikož jeho tajemství střežili ještě tři vědci, odpojil je od životních funkcí.

 

Volné pokračování:

 • 2010: Druhá vesmírná odysea, 2061: Třetí vesmírná odysea, 3001 Poslední vesmírná odysea

 

Historický kontext:

 • Vydáno 1968 po 2. sv válce, rozvoj nového žánru, varování před technickým pokrokem (jeho stinnou stránkou)
  • -železná opona, války v Koreji, Vietnamu
 • Rozvoj filmu, divadla, technologie, výzkumu – posun společnosti – konzumní spol

 

Kulturní souvislosti: existencionalismus – vize budoucnosti

 • Fantasy (Tolkien), Sci – fi původ už v renesanci (Fantastické cestopisy Marco Polo – Milion)
 • v 19. stol Jules Verne, A. C. Doyle
 • počátek 20. stol K. Čapek, H. G. Wells
 • vyházelo nejdříve v časopisech
 • základem dnešní svět- výzkum a vývoj, technika
 • Témata: robotika, vesmír, nadvláda UI …….

 

Autor: Sir Arthur Charles Clareke (16.prosince 1917-19.března 2008)

Britský autor science fiction a vynálezce. Proslavil se románem 2001:Vesmírná odysea. Ve trojlístku s Robertem Heinleinem a Isaacem Asimovem byli považování za “Velkou trojici sci-fi”. Spisovatel byl představitelem “hard science fiction” a byl velkým technickým optimistou. Od r. 1988 byl upoután na kolečkové křeslo. V roce 2000 mu byl udělen rytířský titul, který nemohl ze zdravotních důvodů sám přijmout. Zemřel 19.března 2008 v Kolombu.

Další podobné materiály na webu: