Anděl Vicky – rozbor díla

rozbor

 

Kniha: Anděl Vicky

Autor: Alois Jirásek

Přidal(a): M. Hladíková

 

 

Jacqueline Wilsonová (1945)

 • Britská prozaička.
 • Věnuje se psaní románů pro dívky.
 • Svůj první román napsala již v 9 letech.
 • Je držitelka vyznamenání Řád Britského impéria.
 • Má jednu dceru.

Další díla:

 • Hvězdička, Ilustrovaná máma, Cukrová vata, Slavná hvězda, Můj tajný deník, Jacky snílek

 

Obecně kulturní kontext:

2. pol. 20 st., současná světová literatura

 • Reakce na to, co se děje ve světě
 • Témata války, otázky tzv. třetího světa, globalizace, politické rozdělení
 • Jedním ze znaků je pluralita – rozmanitost pohledů, koncepcí
 • Velká rozmanitost
 • Dochází ke spojení literárních proudů
 • Problém mezilidských vztahů (řeší se tu otázka neschopnosti lidí mezi sebou vzájemně komunikovat, v souvislosti s tím se objevuje deprese, pocity úzkosti)
 • Mladší generace, chtějí se distancovat od starších (Amerika – beatnici, Anglie – rozhněvaní mladí muži)
 • Experimentální literatura
 • Nové žánry – vědecko-fantastické, fantasy
 • Je zde mnoho nakladatelství, která vydávají tisíce knih
 • Knihy se stávají zbožím

Autoři této doby:

 

Rozbor díla: Anděl Vicky

Literární druh:

 • Epika (na rozdíl od lyriky zachycuje děj)

 

Literární žánr:

 • Román (rozsáhlý epický žánr)

 

Literární forma:

 • Próza (text psaný do odstavců a kapitol)

 

Téma:

 • Kniha zobrazuje smrt a proces smiřování se s ní. Ukazuje, že vypořádání se se smrtí někoho blízkého je dlouhý a náročný proces. Lidé by si měli vážit svých blízkých, dokud jsou naživu, protože se může situace ve vteřině změnit.

 

Motivy:

 • Smrt, smutek, truchlení, samota, emoce, přátelství, rodina, mezilidské vztahy, smíření.

 

Kompozice:

 • Chronologický děj
 • Ich-forma (vypravěčkou je Jade)
 • Rozdělení do kapitol

 

Jazykové prostředky:

 • Spisovný jazyk
 • Hovorové výrazy
 • Převažují souvětí
 • Dialogy i monology
 • Zaměření se na psychiku postav a jejich myšlenkové procesy
 • Metafory (přenášení podobnosti na základě vnější podobnosti – zub pily, hlava rodiny)

 

Postavy:

 • Jade – Žákyně deváté třídy. Její nejlepší kamarádkou je Vicky, se kterou společně dělají úplně vše. Je na svou kamarádku velmi fixovaná, podřizuje se jí a je zvyklá s ní ve všem souhlasit. Sama se touží stát herečkou a ráda by chodila do dramatického kroužku, ale to se Vicky nelíbí. Protože je Jade neprůbojná a nedokáže si prosadit vlastní názor, s Vicky se o tom nepře. Je velmi citlivá a vnímavá.
 • Vicky – Velmi živá, energická, společenská a divoká. Má ráda pozornost a obdivovatele. Je daleko průbojnější a drzejší než Jade. Je otrávená, když není po jejím. Jako duch se chová nepředvídatelně, protože je některé dny veselá a akční, jindy je lítostivá či dokonce zlá.
 • Sam – Ostatní ho kvůli jeho postavě přezdívají Špekoun. Sam předstírá, že je rád terčem vtípků, protože se domnívá, že je lepší, když se lidé smějí s ním než jemu. Ve skutečnosti je citlivý a zranitelný. Má rád Jade, ale bojí se vyjádřit své pocity. Hodně lidí mu ubližuje, ale Sam je vnitřně velmi silný a snaží se narážky nebrat k srdci. Snaží se Jade pomoct v její těžké situaci. Je chytrý a citlivý, protože chápe, že je Jade kvůli smrti její nejbližší kamarádky náladová a často poví věci, které tak nemyslí.
 • Jadiny rodiče – Jade ani její matka nemají s otcem blízký vztah. Netráví spolu mnoho času, protože tatínek většinu času pracuje nebo spí. Několikrát se snaží o sblížení, otec si je vědom, že jeho vztahy s dcerou i manželkou nejsou ideální, ale vzájemně se příliš nechápou. Jadina matka je starostlivá a pečující, přesto vztah s dcerou také není pevný. Máma si přeje, aby si Jade našla i jiné kamarády než Vicky. Jade by také byla ráda, kdyby spolu měly silnější pouto, trávily více času společně a chodily nakupovat jako jiné dívky se svými maminkami.
 • Paní učitelka Cambridgeová – Učitelka francouzštiny. Vícekrát se snaží Jade pomoct, protože vidí, jak je velmi nešťastná, ztracená a duchem nepřítomná. Snaží se oslovit i Jadiny rodiče a promluvit s nimi o odborné pomoci. Je velmi starostlivá a odhodlaná, protože nepřestává se snahou pomoci Jade ani ve chvíli, kdy její pomoc dívčini rodiče odmítají.
 • Paní Wainwrightová – Jadina terapeutka. Dlouho se snažila donosit dítě. Její jediná dcera Jesicca v nízkém věku zemřela na leukémii. Dokáže se vcítit do Jadiných pocitů, ví, jaký je náročný proces ztráty blízké osoby. Jade jejich rozhovory velmi pomáhají, přestože terapii předtím odmítala a nevěřila v ní. Je velmi chápavá a neodsuzuje Jade, když se jí svěří, že Vicky stále vidí a povídá si s ní. Naopak jí pomáhá se se zlým duchem Vicky vypořádat.
 • Vicky rodiče – Tátu měly obě dívky rády, protože se k nim choval dospěle a měl rád i Jade. Na rozdíl od matky Vicky, která Jade záviděla nerozlučný vztah s Vicky, protože si takové silné pouto se svou dcerou také přála mít. O Vicky soupeřily a její máma špatně nesla, že si Vicky vždy vybrala Jade a trávila všechen čas s ní. Po její smrti Jade vyčítá, že její dceru nezachránila. Její úmrtí ji velmi zasáhne, chová se nepřítomně a na své jediné dítě nemůže přestat myslet.
 • Pan učitel Lorrimer – Učitel tělocviku. Vicky ho měla ráda, protože je mladý a pohledný. Organizuje školní kroužek Běh pro radost. Je hodný a starostlivý, protože se chová moc mile k Jade. Mnohokrát jí utěšuje a pozve jí na svůj kroužek, jelikož se domnívá, že by jí sport mohl pomoci při truchlení. Jade podporuje a chválí ji.

 

Časoprostor:

 • Velká Británie
 • Současnost

 

Děj:

Vicky a Jade jsou nerozlučné kamarádky, cítí se být snad i sestrami. Jejich hezký vztah naruší nešťastná nehoda, během které Vicky kvůli nepozornosti skočí pod jedoucí auto. V nemocnici poté umírá. Jade se nemůže s její smrtí smířit. Představuje si, že je Vicky stále s ní v podobě ducha. Povídá si s ní a díky tomu nejprve není ze smrti tak nešťastná. Postupem času se však Vicky stává zlejší a chladnější. Jade by se ráda kamarádila i s jinými spolužáky, ale pod vlivem Vicky je odhání a chová se k nim ošklivě. Jade začne tato manipulace vadit, ale na druhou stranu nechce o Vicky přijít. Dívka se nemůže soustředit, Vicky ji stále obtěžuje a znemožňuje jí návrat do běžného života. Až paní Wainwrightová naučí Jade Vicky ovládat a chovat se podle toho, jak chce ona sama. Jade si vyčítá smrt Vicky a myslí si, že zemřela její vinou. Když jí duch Vicky odpustí a řekne jí, že její smrt není Jadinou chybou, promění se Vicky v anděla a odletí.