F. L. Věk – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: F. L. Věk

Autor: Alois Jirásek

Přidal(a): Jana Plecháčová

 

 

Alois Jirásek (1851 – 1930)

 • spisovatel, dramatik
 • hronovský rodák, měl osm sourozenců,
 • jeho tvorba byla zaměřena hlavně na dobu husitskou, pobělohorskou a národního obrození
 • v Litomyšli žil čtrnáct let, působil jako profesor českého jazyka, dějepisu a zeměpisu na gymnáziu, což bylo inspirací pro slavné dílo Filosofská historie
 • manželkou byla Marie Podhájská, měli spolu osm dětí
 • v nově vzniklé Československé republice byl poslancem Revolučního národního shromáždění Republiky československé, také byl senátorem mezi roky 190 až 1925, v roce 1921 vystoupil z římskokatolické církve, ale zůstal křesťanem
 • zemřel 12. března 1930 na následky zlého zdravotního stavu, na čemž se jistě podepsalo i jeho kouření – zvětšená prostata, zánět měchýře, akutní urosepse

Díla:

 • Staré pověsti české
 • Proti všem
 • Temno
 • Psohlavci
 • F. L. Věk
 • Filosofská historie

 

Obecně kulturní kontext:

 • Čas: 80. léta 19. století, autor aktivní v letech: 1875 až 1930

Český realismus

 • důraz je kladen na skutečnost a realitu, zaměření na konkrétní fakta
 • postavy jsou ovlivňovány prostředím odkud pocházejí
 • nová témata –> sociální problémy a život nižších vrstev
 • typizace postav -> autor si zvolí konkrétní typ postavy a na ní pak zobrazuje její rysy (mladý člověk toužící po úspěchu)

Autoři této doby:

 

Rozbor díla: F. L. Věk

 • Literární žánr: historický román – pět dílů, jedno z vůbec nejslavnějších autorových děl
 • Literární druh: epika
 • Námět: Národní obrození, vlastenectví, víra, umění, rodina, odvaha, svoboda.

 

Hlavní myšlenka:

 • Vlastenectví během národního obrození a rodina

 

Okolnosti vzniku díla:

 • Předlohou pro hlavní postavu byl kupec z Dobrušky František Vladislav Hek. Jirásek však jméno změnil na F. L. Věk. Tím pádem mohl fabulovat a získal i prostor pro svoji fantazii.
 • Tento román psal šestnáct let a jako vůbec první český spisovatel popsal složitou dobu vzniku národního obrozeni.

 

Obsah:

 • Román praví o Františku Věkovi, jenž je obchodníkem stejně jako jeho otec.
 • Ovšem Věk přijde následkem požáru o celý majetek a zůstane na dně.
 • Jeho syn Václav je také postižen touto zkázou, protože už jeho otec nemá peníze na synova studia.

 

Motivy:

 • Národní obrození.

 

Kompozice:

 • Od začátku do konce psáno chronologicky.

 

Jazyk:

 • Vnitřní perspektiva; nulová fokalizace;
 • Původně klasická forma, v pozdějších letech byl upraven do modernějšího stylu.

 

Jazykové prostředky:

 

Hlavní postavy:

 • F. L. Věk – Syn dobrušského kupce, vlastenec, představitel obrozenecké inteligence, národní buditel na vesnici.
 • Otec F. L. Věka – Kupec, přísný a pečlivý.
 • Maminka F. L. Věka – Hodná, laskavá a milující svého syna.
 • Soused Žalman – Je tajným evangelíkem, udržuje tuto víru svých předků i přesto, že je pronásledován.
 • Paula – miluje Tháma, němá, má ráda Věka jako přítele, hodná
 • Lotty – Povrchní, vnucuje se Věkovi, myslí si o sobě víc, než je, vynutí si na něm polibek
 • Paní Butteaová – snese svým dcerám, co jim na očích vidí, není špatná, jen příliš laskavá
 • Kramerius, Thám, Dobrovský, Vavák, Hněvkovský – Představitelé národního obrození, skutečné postavy z historie.

 

Časoprostor:

 • Čas: konec 18. století, přelom s 19. stoletím (od narození F. L. Věka 11.5. 1769 do asi Věkových 20 let)
 • Místo: Čechy (Praha, Dobruška).

 

Obsah díla:

Celý děj se odehrává na dvou místech v Dobrušce a Praze. Vše začíná narozením Františka Věka do rodiny váženého kupce. Jako dítě si pamatoval souseda Žalmana, který byl tajným evangelíkem. František byl poslán na studia jako choralista u benediktínů. Tam objevuje zakázané knihy, které čte. Jednou klášter navštíví císař a zruší ho. František se setkává s Mozartem a na studia si vydělává hodinami hudby v rodině Butteauových, kde se mu zalíbí dcera, němá Paula. Seznámí se i s vlastencem Thámem a postupně se snaží povzbuzovat krajany k vlasteneckému smýšlení.

 

Inspirace daným literárním dílem a přijetí díla:

 • Vliv na dané dílo: Alois Jirásek v roce 1887 pobýval v Ústí nad Orlicí, kde ho navštívil Ferdinand Schulz. Ten se mu zmínil, že se seznámil s evangelickým knězem Eugenem Schmidtem, který si při čtení Jiráskových děl vzpomněl na Heka. Jirásek zajel do Ústí ke Schulzovi, kde se seznámil Schmidtem a jeho dvěma přáteli, kteří ho upozornili na Hekovu autobiografii.
 • Inspirace dílem: Zfilmováno jako seriál o třinácti dílech, také audio verze.

 

Reakce na dílo:

 • Kritikou bylo dílo přijato celkem vlídně. Kolegové spisovatelé, například Viktor Dyk nebo Karel Čapek dílo chválili. Dobová kritika dílo označila za vrchol Jiráskovy tvorby. Jak to bylo u Jiráska běžné, čtenářsky dílo bylo přijato na výbornou.