Báječná léta pod psa – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Báječná léta pod psa

Autor: Michal Viewegh

Přidal(a): Brendy

 

Autor: Michal Viewegh (1962)

 • prozaik, fejetonista, publicista
 • vystudoval UK, tři roky pracoval jako učitel na ZŠ
 • poté pracoval jako redaktor v nakladatelství, rozhodl se, že se bude psaní sám věnovat
 • náměty hledá v osobním životě, humoristický odstup a ironicko-groteskní tón, svěží, lehké a poutavé vyprávění, prolíná dramatické situace s komickými
 • mnoho jeho knih bylo zfilmováno

Další významná díla:

 • Výchova dívek v Čechách, Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Román pro muže, Povídky o manželství a sexu, Biomanželka, Mafie v Praze
 • Kritikové říkají, že Výchova dívek v Čechách a Báječná léta pod psa byly jeho jediné dva kvalitní romány. Od té doby napíše každý rok jeden román.
 • Jeho romány jsou předem promyšlené, nejdříve si zjistí co jeho cílová skupina čtenářů chce. Podobně propracované to měl třeba E. A. Poe.

 

Znaky období a zařazení autora

 • Literatura 2. poloviny 20. století
 • Próza konce 20. století
  • začíná sametovou revolucí 17. listopadu 1989
  • spojení tří literárních proudů, konec politické cenzury
  • mnoho ne zcela hodnotných knih (vycházely zbrkle s mnoha chybami)
  • existují soukromá nakladatelství, obnova kontaktů se světem

 

Autoři, kteří tvořili ve stejné době

 

Vlivy na tvorbu

 • Viewegh chtěl napsat o době svého dospívání, pravdivě, ale s nadhledem

 

Rozbor díla: Báječná léta pod psa

Obecná charakteristika

 • druh: epika
 • žánr: román – rodinný, humoristický, autobiografický, společenskokritický
  • (větší rozsah, řada událostí soustředěných kolem společného jádra, mnoho postav i dějových linií)

 

Tematická výstavba

 • námět: autor se snaží zachytit pomocí vlastních zkušeností, obraz dětství a dospívání v rodině, pokoušející se čelit totalitnímu diktátu, atmosféru 60. let přes tzv. normalizaci až po pád komunismu
 • místo děje: Praha, Sázava
 • doba děje: 1968 – 1989

 

Postavy:

 • Kvido – neohrabaný, tlustý, nadprůměrně inteligentní kluk, který už jako malý chlapec svými chytrými řečmi každého šokuje, jeho záliba je jazyk a psaní; uměl číst a psát dávno před nástupem do školy, zamilovaný do Jarušky, autorovo alter ego
 • Jaruška – nejlepší kamarádka a později dívka a žena Kvida; v pubertě se ohlíží o přitažlivějších klucích, než je Kvido, ale nechá se Kvidem „sbalit“, když mu zemře dědeček a ona ho lituje; je na všechno alergická (pyly, fixy, léky, …)
 • Kvidův otec – inteligentní člověk, pochází z chudých poměrů, vystudovaný ekonom, má státnice z angličtiny a z němčiny a červený diplom, za žádnou cenu by nevstoupil do komunistické strany, zblázní se z režimu, rád pracuje se dřevem; neprůbojný, podmanivý, nerad vyvolává a řeší konflikty, na malou chvíli se promění ve „světáka“
 • Kvidova matka – právnička, herečka, ochotná a milující, bojí se psů, protože ji jeden napadl, když byla těhotná
 • Paco – Kvidův bratr, průměrný ve škole, spí pod širákem a chová se jako kovboj
 • Ing. Zvára – nejlepší kamarád Kvidova otce; není tak dobrý jako Kvidův otec, Kvidův otec mu psal na škole seminární práce, je jeho nadřízeným, vstoupil do komunistické strany
 • babička Líba – matka Kvidovy matky, posedlá svým zdravím, vášnivá cestovatelka, nekupuje maso, ale vaří levnější jídla, aby ušetřila na cestování, z cest nosí domů nejstrašnější dárky a vždy posílá černobílou pohlednici s veršem o cestě
 • dědeček Josef – otec Kvidova otce
 • babička Věra – matka Kvidova otce
 • dědeček Jiří – otec Kvidovy matky
 • Zita – gynekoložka, rodinná přítelkyně, za totality musela pracovat v kině
 • Šperk – komunista, který měl v době totality velkou moc
 • Pavel Kohout – spisovatel a disident
 • Mirjana – Chorvatka

 

Myšlenky

 • umožňuje hluboký pohled na člověka, jimž doba střídavě smýká od úspěchu k pádu a neohlíží se na jeho city, potřeby, vzdělání, schopnosti
 • zarážející je absurdita obsazování důležitých pracovních míst lidmi, jejichž jedinou předností je okamžitá přizpůsobivost režimu a dobré kádrové vysvědčení
 • kromě humoru a jisté nadsázky jsou v knize zdůrazněny a zesměšněny typické prvky komunistického režimu
 • neřeší problémy, ale podává obraz o životě mezi léty 1968 a 1989 – politika, sociální situace, mezilidské vztahy, lidská psychika
 • báječná léta = léta mládí, dospívání apod.; pod psa = 70. – 80. léta, doba komunismu, cenzura, sledování lidí

 

Jazyková výstavba

 • er forma
 • jazyk: živý, spisovný i hovorový, anglické a německé výrazy, vulgarismy, časté dialogy
 • retrospektivní, autobiografické prvky (autor sám zažil to, o čem píše)
 • ironie, satira, humor, nadsázka
 • důraz na „literárnost“ zřetelný v četných citátech a odkazech

 

Kompoziční výstavba

 • kniha je psána retrospektivně (tyto pasáže jsou přerušeny úryvky ze „současnosti“), konec knihy psán chronologicky, obsahuje výpisky z deníku (ich-forma)
 • hlavním vypravěčem je Kvido, místy však knihu vypráví někdo jiný
 • důležité jsou komentáře hlavního hrdiny k jednotlivým událostem
 • objevují se zde úryvky z básní, některé části knihy jsou psány jako divadelní scénář
 • prolínání dvou rovin – vyprávění o rodině a rozhovory s nakladatelem

 

Kritika a vliv díla

 • roku 1997 byl podle knihy natočen stejnojmenný film (P. Nikolaev)
 • jeho kritikové tvrdí, že píše „podivným stylem“ a jeho knihy řadí k tzv. „nízké literatuře“
 • knihu nechtělo žádné nakladatelství vydat, nelíbil se jim způsob, jak byla napsána
 • původní název zněl Kvidova rodina
 • nakonec za toto dílo obdržel Cenu J. Ortena (1993)

 

Srovnání

 • podivný otec: Ota Pavel: Smrt krásných srnců

 

Obsah

Ústřední dějovou linií je vlastně vývoj nadprůměrně inteligentního chlapce Kvida.

Vše začíná poněkud originálním narozením hlavního hrdiny této knihy – Kvida – na divadelních prknech… Svérázný příchod na svět už jako by předznamenal Kvidův budoucí život. Žije se svým otcem a matkou v Praze až do doby, kdy ji obsadí sovětská vojska. Ze „strategických“ důvodů se rodina rozhodne přestěhovat do Posázaví, kde může Kvidu v poklidu vyrůstat, zatímco jeho rodiče budou pracovat v místních sklárnách. Ve škole Kvido poznává svou první a celoživotní lásku Jarušku. Protože je Kvido velmi nadaný, brzy se stane pro své recitátorské umění miláčkem ředitelky Šperkové a pomůže tak nevědomky své rodině k vytouženému vlastnímu bydlení. Brzy ke Kvidovi přibydou noví rodinní příslušníci: bratr Paco a fena německého ovčáka Něha. Protože Kvidův otec nechce vstoupit do komunistické strany, není mu umožněno povýšení v práci (ani jiné výhody), a nakonec je z tohoto útlaku na pokraji zhroucení… Proto maminka začíná akci na záchranu tatínka – Kvido je pověřen úkolem zajistit svému otci vnuka.

V epilogu jsou vylíčeny osudy postav po roce 1989.

 

Můj názor

Kniha mě velmi zaujala a prakticky se dá říct, že mě v žádné části nenudila. I když kniha popisuje obyčejný život v rodině, styl jakým je kniha psaná je natolik poutavý a vtipný, že musíte neustále ve čtení pokračovat. Na knize se mi také líbilo, že dobu komunismu, která nebyla pro lidi, kteří s režimem nesouhlasili vůbec jednoduchá, je zobrazena satiricky, s humorem a zdůrazňuje absurdity režimu.