Básnická generace 2. poloviny 19. st. – literární období

 

 Jméno: Básnická generace 2. poloviny 19. století

 Přidal(a): nikol_32

 

Básnická generace 2.polovina 19.století -> Májovci

 

HISTORICKÉ SOUVISLOSTI
-veškerý život limitován absolutistickou vládou Františka Josefa I.
-Alexandr Bach = ministr vnitra, který zavedl přísnou svobodu projevu, omezilo se vydávání knih
-určité uvolnění nastalo až v roce 1861
-roku 1854 vydal Frič almanach Lada-Niola a začaly vznikat další. Mladá básnická generace vystoupila v almanachu máj (květen 1858), redaktorem byl Josef Barák, hl. organizátoři Vítězslav Hálek a Jan Neruda
-přispěvatelé almanachu: Erben, Němcová, Sabina, Frič, Světlá, Hálek, Neruda, Heyduk, Mayer, Podlipská

 

-JEJICH PROGRAM:
->prolomit svým dílem mrtvé období (50.léta jen dvě výborná díla : Babička, Kytice)
->dát najevo svou nespokojenost s politickým a kulturním životem
->cílem bylo založit novou literaturu, která by pravdivě zpracovala svět (táhnou k realismu)
->požadavek světové literatury – využití nové tendence, překládají Byrona, Huga, Puškina, Mickiewicze
-odmítají pouhé napodobování folkloru, folklor jen jako inspirační zdroj
-svým vystoupením se přihlásili k odkazu K. H. Máchy

 

NEJZNÁMĚJŠÍ PŘEDSTAVITELÉ
A) RUDOLF MAYER (1837-1865)
-nadaný básník, zemřel na tuberkulózu , spíše romantik, typ blízký Máchovi
-básně jsou pesimistické, ponuré, plné ztráty iluzí, převažují přírodní lyriky
př: Písně v bouři, Znělka noční

 

B) KAROLÍNA SVĚTLÁ (1830-1899) JOHANA ROTTOVÁ
-svým dílem položila základy českého vesnického románu
-po smrti své dcery odjela do rodiště svého manžela Petra Mužáka do vesničky Světlé v Podještědí
-udržovala milostný vztah s Nerudou

LITERÁRNÍ DÍLO – 2 ZÁKLADNÍ OKRUHY
-prózy z městského prostředí (povídky : první Češka, černý Petříček)
-prózy z venkovského prostředí (ještědské) hl. hrdinky ženy

 

VESNICKÁ ROMÁN (1867)
-příběh z nešťastného manželství Antoše Jírovce, který přišel na statek jako čeledín a oženil se s ovdovělou rychtářkou. Vzal si ji z vděčnosti za protislužbu-vyplacení z narukování na vojnu. Na statek je přijata mladá žena Silva a s Antošem se sblíží. Rychtářka žárlí a matka Antoše nesouhlasí s porušením manželství. Dvojce se vzdává svého štěstí a Silva odjíždí do Prahy a Antoš dožívá v Podještědí.
-Světlou motivovaly skutečné předlohy i vlastní milostný osud (s Nerudou se rozchází kvůli udržení manželství
-v románu se prolínají realistické prvky (každodenní práce na statku, sociální poměry)

 

KŘÍŽ U POTOKA =román o síle lásky a mravních konfliktech
DALŠÍ PODJEŠTĚDSKÉ ROMÁNY: Kantůrčice, Frantina, Nemodlenec
DALŠÍ ROMÁNY:  Zvonečková královna

 

C)VÍTĚZSLAV HÁLEK (1835 – 1875)
-jedním z organizátorů Máj, v díle byl opakem Nerudy (kritický, realistický, plný ztrát a rozporu), z Hálkova díla číší optimismus, pohoda, harmonie, víra v lásku, idyličnost, proto byl čtenářsky oblíbený
-byl redaktorem Národních listů, s Nerudou vydávali Květy, působil v Lumíru
-jeho život byl harmonický, žena z bohaté rodiny, 39 onemocněl zánětem pohrudnice a na vrcholu svých sil zemřel

 

LITERÁRNÍ DÍLO: 3 BÁSNICKÉ SBÍRKY
VEČERNÍ PÍSNĚ (1854) = lyrika milostná, plná štěstí a lásky – životní síly
V PŘÍRODĚ (1872) = lyrická poezie, příroda zdroj moudrosti
POHÁDKA Z NAŠÍ VESNICE (1874) = vydáno posmrtně, převažuje epika, obraz českého života (venkova)
PROZA: Hálek psal zejména povídky, ztvárňovaly venkov a vztahy mezi lidmi, postavy s ušlechtilými vlastnostmi
POVÍDKY: Muzikantská Liduška (1861), Na statku a v chaloupce (1871), Na výmince (1873), Poldík Rumař (1873)
DRAMA: Král Vukašín (touto hrou otevřeno prozatímní divadlo v Praze)

 

D) JAN NERUDA (1834 – 1891)
-uznání se mu dostalo až po smrti, v Praze je spojen s Malou Stranou, starý mládenec, neoženil se, ale měl 4 vztahy, studoval práva a filozofii, ale živil se jakou novinář (část redaktorem národních listů), celý život žil s maminkou, novinářská činnost – fejetony

 

NERUDA NOVINÁŘ
-jeho texty mají vysokou literární úroveň, byl velmi vnímavý a dokázal určit podstatu problému, využíval satiru
-napsal přes 2000 fejetonů (sociální studie, cestopisné črty, texty o životě v Praze, pohledy do života žebráků, nebo vězňů)
-všechny texty spojuje vnímání skutečnosti
-FEJETONY JSOU USPOŘÁDANY PODLE ŽÁNRŮ DO 5 SVAZKŮ: studie krátké a kratší, žerty hravé i dravé, menší cesty a obrazy z ciziny