Světová literatura 2. poloviny 20. století – literární období (2)

 

 Jméno: Světová literatura 2. poloviny 20. století

 Přidal(a): Káťa

 

 

Historický kontext

 • 2 světová válka (1939–1945) = holocaust, atomové bomby => zásadní vliv na vývoj ve 2. polovinu 20. století
 • Nevyšly plány na poválečnou spolupráci -> od konce 40. let tzv. studená válka (do 1989) – USA x SSR (ČÍNA)
 • Evropa rozdělena na tzv. Západní a východní blok (pod komunistickým vlivem SSSR, Polsko, Maďarsko, ČSSR, Bulharsko, Rumunsko)
 • Ze strany USA politika zadržovaní komunismu – válečné konflikty v Koreji a ve Vietnamu

 

Literatura:

 • V SSSR v zemích východního bloku 2 literární proudy:
  • Oficiální proud literatury – politicky nezávadná tvorba (válečné romány, socialistický realismus)
  • Neoficiální proud literatur – tzv. Samizdat = protirežimní, kritická díla, vydána bez svolení úřadů na vlastní náklad)

 

EXISTENCIALISMUS

 • Nejvíce rozšířen ve Francii, z fr. Existence = JSOUCNO, BYTÍ
 • Vznikl už ve 30. letech 20. století na základě myšlenek existenciální filozofie (Heidegger, Kerkegaar)
 • Subjektivní vnímání světa očima jedince izolovaného od společnosti
 • Člověk nerozumí světu kolem sebe, je plný pocitu marnosti, úzkosti, vše kolem sebe považuje za absurdní
 • Klade si otázky po smysli lidského života, jedním měřítkem je smrt, smrtelnost
 • Jedním z předchůdců Franz Kafka (1828–1924) = proměna, proces, zámek

 

Jean Paul Sartre (1905-1980)

 • Prozaik, dramatik, filozof, levicový intelektuál
 • Jeho družkou Simone de Beavoir (feministka, autorka kultovní knihy Druhé pohlaví)
 • Odmítl převzít Nobelovu cenu za literaturu (1964)

Díla:

Nevolnost

 • Filozofický román, bez výraznější zápletky, hlavní postava pozoruje svět kolem sebe, který u ní vyvolá stále větší zhnusení a uvědomuje si zbytečnost své existence

Zeď

 • Soubor povídek, hlavními postavami lidé stojící mimo společnost

Bytí a nicota

 • Filozofický traktát

S vyloučením veřejnosti

 • Drama, odehrávající se v pekle, trýznivé dialogy mezi zúčastněnými postavami ->

”Peklo jsou ti druzí”

 

Albert Camus (1913-1960) /kamy/

 • Prozaik, dramatik, filozof, novinář, původem z Alžíru, zemřel při autonehodě
 • Sám se za existencialismu nepovažoval, ale svými názory se s ním shodoval
 • Navštívil Československo a několikrát ho zmiňuje ve svých dílech
 • Nobelova cena za literaturu (1957)

Díla:

Mýtus o  Sisyfovi

 • Filozofická esej, člověk musí žít i přes vědomí absurdnosti života a okolního světa, nevzdávat se, žít tady a teď (např.odmítá sebevraždu)

Cizinec

 • Nejznámnější dílo, román 2 části, hlavní hrdina Mersault zabije Araba, při následujícím soudním přelíčením je souzen spíše za to, že se nechová podle očekávání okolí a nedokáže se řídit společenskými konvencei -> tím je nebezpečný pro společnost, odouzen k smrti

Mor

 • Podobenství, román, symbol zla v lidské společnosti (např.nacismus)

 

NEOREALISMUS

 • V Italské próze a filmu 40. a 50. let
 • Nový kritický realismus (dokumentárnost, hodnověrnost)
 • Objevuje se po pádu fašismu -> kritika měšťanstva, která z něho profitovala
 • Zobrazení běžného života obyčejných lidí z venkova a městské chudiny (nevzdělanost, nezaměstnanost, úpadek morálky, prostituce)

 

Alberto Moravia (1907-1990)

 • Prozaik, dramatik scénarista, novinář, esejista, dilmový kritik
 • Hodně cestoval a psal reportáže z cest (Anglie, FRancie, ČSSR, USA, Mexiko, Čína)
 • Židovského původu, za války nucen schovávat v horách
 • Vliv existencialismu (v jeho dílech často postavy intelektuálů, kteří jsou nepochopeni svým okolím)

Díla:

Římanka

 • Hlavní hrdinka své prostitukou

Horalka

 • W.W. nevratným způsobem posuzovala oudy ovdovělé Cesiry a její dcery Roselty

Římské povídky, Nuda

 

BEAT GENERATION (BEATNICI)

 • Objevují se na konci 40.let
 • Hnutí amerických básníků a prozaiků hlavně v 50.a60.letech, jedním z center San Francisko
 • Z angličtiny BEAT – zbitý, unavený životem x blažený, unikající
 • Protest proti tradičním americkým hodnotám (bohatství, kariéra, rodina), pokrytecké veřejné motivace, konzumní společnosti
 • Kritika projevů tzv. STUDENÉ VÁLKY – hlavně pronásledování neamericky smýšlejících občanů
 • Hledání vnitřní svobody -> Snaha užívat si (experimenty s návykovými látkami, nezakotvenost – dobrovolná chudoba, tuláctví, sexuální nezávislost, nebývalá tolerance k homosexualitě)
 • Vliv východních filozofie (Zenbudhismus)
 • Inspirace evropským romantismem, touha po splynutí s přírodou a vesmírem, stylizace do role psance
 • V umění: snaha šokovat a prokovat maximální otevřenost (vulgarismy, slang, erotika) , využívání metody proudu vědomí resp. Volného verše
 • Vliv na následující generaci květinových dětí – tzv. Hippes

 

Jack Kerouac (1922-1969) /Kerauk/

 • Básník, prozaik, představitel BEAT GENERACE, autor silně autobiografických děl
 • Studium literatury, za války služba i vojenského a obchodního loďstva, po válce volný životní styl, dlouhé cesty napříč Amerikou, existenční nejistota

Díla:

Na cestě:

 • Román, první verze s podtitulem Rukopisný svitek, nedějová próza, zachycuje několikaměsíční cestu z amerického východu do Kalifornie a Mexika, zachycení dojmů, nálad, obdiv k tuláckému způsobu života, tzv. spontánní próza, prý napsáno za 3 týdny na jednu mnohametrovou roli papíru

Maloměsto a Velkoměsto

 • Rodinní sága, mladý proud muž přichází do NY na studia, nezapadne vydá se na cestu

Dharmoví tuláci

 • Meditativní próza, ovlivněna buddhismem, nerealističnost

 

Allen Ginober (1926-1977)

 • Americký básník, levicový intelektuál, politický aktivista, nejvýznamnější představitel BEATNÍKŮ
 • Z židovské rodiny, homosexuál, drogová závislost

Díla:

Kvílení

 • Postaven před soud, osvobozen, manifest beatnické generace, báseň v próze, obžaloba americké společnosti, která potlačuje svobodu myšlení a seberealizaci mladých lidí

Kadiš a jiné básně

 

Laurence Ferlinghetti (1919)

 • Americký básník, překladatel, vydavatel beatníků, SÁM MEZI NĚ NEPATŘÍ

Díla:

Lunapark v hlavě, Startuji ze San Franciska = sbírky básní

 

ROZHNĚVANÍ MLADÍ MUŽI

 • Anglie 50.léta 20.století
 • Kritika soudobého konzumního života anglické společnosti, lpění střední vrstvy na společenském statusu a konzervativních hodnotách

Nový typ antihrdiny – skeptický mladý intelektuál, lpění střední vrstvy na společenské, statusu a konzervativních hodnotách

Nový typ románů – tzv. Univerzitní román – kritika poměrů na pravěčných univerzitách

 

Kingsley Amis (1922-1995)

 • Prozaik, básník, kritik, scénárista, profesor angličtiny na univerzitách v Anglii a USA
 • Zakladatel tzv. Univerzitního románu

Díla:

Šťastný Jim

 • Satirický román, kritika, povinční studie, nadsázka, slovní a situační humor

Jakeův problém

 • Satira na všudipřítomnost erotiky

Chci to hned, Staří parťáci

 

John Osborne (1929-1994)

 • Dramatik, scénárista, režisér
 • Nový typ anglického dramatu = Kritika anglické společnosti a jejího kostovnictcí

Dílo:

Ohlédni se hněvu

 • Psychologické drama

 

MAGICKÝ RELAISMUS

 • Rozvíjí se v zemích, kde je silná tradice mytologie či ústní lodové slovestnosti
 • Základním principem je prolínání 2 světů
 • Vzniká od pol.50.let
 • Snaží se propojit reálný příběh s prvky nadpřirozena
 • Bývá pokládán za počátek postmoderní literatury, někteří autoři ho ale s postmodernou vůbec nespojují
 • Pojem magický realismus se používá pro latinskoamerickou prózu a pro ruské, kirigizské spisovatele

 

Gabriel García Marquéz (1928-2014)

 • Kolumbijec
 • Nejvýraznější představitel magického realismu
 • Nobelova cena za literaturu z roku 1982

Díla:

Sto roků samoty

 • Rozsáhlá kronika malého města Maconda a rodiny Buenditů

Kronika ohlášené smrti

 • “ČERNÁ KRONIKA” , obsahem je vražda, ale ne pojata detektivně, všechna fakta známe

Podzim patriarchy, Láska v čase cholery

 

Michail Bulgakov (1891-1940)

 • Rus

Díla:

Mistr a Markéta

 • Román, nese rysy magického realismu, biblický příběh se prolíná s příběhem Fausta