Světová literatura 2. poloviny 20. století – literární období (2)

 

 Jméno: Světová literatura 2. poloviny 20. století

 Přidal(a): Lihrilka

 

 

Přehled

 1. válečná literatura
 2. existencionalismus
 3. neorealismus
 4. mladí rozhněvaní muži
 5. beatnici
 6. magický realismus
 7. postmodernismus
 8. fantasy
 9. science fiction
 10. červená knihovna
 11. profesní román
 12. katastrofická literatura

 

EXISTENCIONALISMUS

– literární a filosofický směr, 40. léta 20 st., v Německu

základní myšlenky: vše z pohledu jedince -> existence člověka ve světě

svět je nepřátelský (i Bůh)

člověk je odsouzen ke svobodě -> musí se sám rozhodnout, smrt nebo život, do té doby si svobodu neuvědomuje

revolta proti bídě a společnosti

Camus, Jean P. Sartre

 

NEOREALISMUS

– umělecký směr, uplatněný ve filmu, v Itálii

– vznik jako reakce na 20letý italský fašismus

– zobrazení všeho realisticky hl. nejnižší vrstvy společnosti

pozornost na každodenní život prostých lidí – >kritika

dokumentárnost zobrazení (deníky, memoáry) (u filmu -> z ateliérů do světa)

Alberto Moravia, Carlo Levi

režiséři: F.Fellini, L. Visconti, V. de Sica

 

NOVÝ ROMÁN (= ANTIROMÁN)

– 50léta, Francie

– odmítá postupy a metody tradičního románu

útočí proti 2 složkám – hl. postava, děj

– redukované na popis věci, bez chronologie, chybí vypravěč

více pohledů na jednu věc, jev

– bezejmenné postavy, bez psychické motivace

– detektivka, motivy bloudění, experimenty s jazykem

Alain Robbe – Grillet (manifest), M. Butor

 

MLADÍ ROZHNĚVANÍ MUŽI

50/60.léta, Anglie (->velmi konzervativní)

– skupina, vyjadřující nespokojenost s pravidly

– proti rodičům a establishmentu (=> nejvyšší vrstva společnosti)

– nesouhlasí s nespravedlností boháčů

– hrdina většinou student, který jde proti rodičům, a nechce dělat kariéru -> paradox -> většinou sňatek s bohatým partnerem (dostane se do vrstvy, kterou kritizují)

Kingsley Amis

 

BEATNICI

– 50/60léta, Sev. Amerika

– generace, která se vzbouřila proti společnosti -> proti konzervativnosti

– pohrdali životní jistotou -> stali se tuláky, putující po státech

– ,,beat“zbitý -> zašlapáváni generací rodičů

blažený -> odmítli jistotu, zvolili si svobodu -> únik

hipster -> názor, že svoboda může existovat pouze mimo oficiality, vyznávání ,,volné lásky“

squares -> spořádaní lidé

-> výstřední oblékání, účesy, tetování, hledání úniku v rozkoši (sex, drogy)

– hledání vnitřní svobody, vyznávání východu -> zenbudhismus

 

MAGICKÝ REALISMUS

od 50. let, patří pod postmodernistickou literaturu

v zemích se silnou tradicí mytologie nebo ústní slovesnosti (Východ, Latinskoam. země)

základní princip -> prolínání 2 světů -> 1. svět – vlastní vyprávění spisovatele

 1. svět – magický, snový, fantazijní

Gabriel García Marquez, Jorge L. Borges, M. Bulgakov

 

POSTMODERNISMUS

– poprvé spojení s vývojem architektury

od 60.let přirozená reakce proti modernismu ( ten se vyčerpal a pro člověk nic neměl)

2 filosofové studující postm. – J. Derrida, J. F. Loytard

– literatura se staví proti moderním a avantgarním tendencím

– uplatňuje se dvojúrovňost estetického vnímání díla -> pro méně náročného člověka a zároveň pro náročné publikum

další rys: spojení odlišných stylových prvků a žánrových postupů (př. detektivka s odborným publicistickým postupem)

– sklon k mystifikaci, díla jsou časové starší, využívají prvků již napsané liter. (přejímají hist. nebo bájné postavy, vědecké informace,… -> přetváří je do svého díla)

Umberto Eco, M. Kundera, K. Vonnegut, D. Brown

 

ABSURDNÍ DRAMA, LITERATURA (=ANTIDRAMA)

od 50.let, ,,praotec“ A. Jarry (=král Ubu, Nadsamec)

základní rysy: člověk je v úzkostné situaci

není přítomen souvislý děj

bez logiky a psychologické motivace

devalvace jazyka

bez tradičních hrdinů, bez kulis,…

Samuel Beckett, V. Havel, E. Ionesco

 

FANTASY

– využívá nadpřirozených prvků (magie, bohové, mimozemš´tané,…)

– díky fantazii

J.R.R: Tolkien, R. E. Howard

 

SCIENCE FICTION

– většinou ve vesmíru, budoucnosti, alternativní historie

– velmi blízká s fantasy

– sci-fi využívá nereálné technologie, neznámé formy života

 1. Verne, H.G. Wells (zakladatelé), J. W. Campbell

 

PROFESNÍ ROMÁN

– zakladatel Arthur Hailly

popsání konkrétní profese a jeho umístění (zápory a klady), např. nemocnice, letiště,…

 

KATASTROFICKÁ LITERATURA

– má katastrofický námět (2. světová v., zničení Sodomy a Gomory,…)

 

SPISOVATELÉ:

EXISTENCIONALISMUS

Albert CAMUS

– filosof a spisovatel

– v psaní hledá odpověď na otázku: Jak se má chovat člověk, který nevěří ani v Boha ani v rozum? =>řešení: vzdorovat osudu (nutno snést i smrt)

– dětství v Alžírsku, Nobelova cena 1957

DÍLO: román Mor, novely Cizinec, Pád, filosofický spis Mýtus o Sisyfovi

Cizinec: děj v Alžírsku, hl. postava – vypravěč Mersault, zastřelí Araba, následuje odsouzení na smrt, myšlenky Mersaulta -> rozpor jeho pohled na smysl života x obecně platné společ. konvence

hrdina nakonec zůstává se svým lidstvím

Mýtus o Sisyfovi: esejistické dílo, zvláštní pohled na Sisyfa

Sisyfus -> symbol nesmyslné práce, valil kámen do kopce a vždy se svalil. Camus si nemyslí, že je Sisyfus jen odsouzený, ale to ho zároveň osvobozuje -> vždy najde sílu k novému pokusu

Jean Paul SARTRE

– francouzský publicista, filosof

– uznával schopnost svobody – výraz svobody je čin -> bez činu by lidská existence byla bez příčiny

být svobodný znamená jednat

DÍLO: román Hnus, povídky Zeď, filosof. úvahy Bytí a nicota, dramata Ďábel a Pánbůh, Mouchy

Zeď: soubor novel, hrdinové – lidé uzavírající se do svého nitra a chtějí žít mimo společnost

např. novela Zeď – hl. hrdina v období španěl. války je zajat, před smrtí unikne jen prozrazením úkrytu svého přítele -> určí nesprávné místo, ale paradoxně je to správně

novela Místnost – rodiče nechtějí, aby jejich dcera žila se svým šíleným manželem -> dcera volí manžela

Simone de BEAVOIRE

– manželka Sartra, jedna ze zakladatelek feministického hnutí, rozpolcenost mezi živ. údělem ženy a intelektuálky

DÍLO: Druhé pohlaví – bible feminismu

 

NEOREALISMUS

Alberto MORAVIA

– filmové adaptace románů – život válečné a poválečné Itálie

DÍLO: Římanka, Neposlušnost, Římské povídky, Horalka

Horalka: román mezi 1943-44, v Itálii se hroutí fašismus, vyprávění římské vdovy se svou dcerou utíkající před válkou do chudých hor ->válka mění psychiku lidí, největší příkoří při cestě zpátky

Carlo LEVI

– esejistický román o problematice zaostalého jihu Itálie

Kristus se zastavil v Eboli

Pier Paolo PASOLINI

– píše při krizi neorealismu (-> ztrácí se)

DÍLO: romány Darmošplapové, Zběsilý život

 

BEATNICI (BEAT GENERATION)

Allen GINSBERG
– američan, básník, rozporuplné reakce, poezie, odvážná, obžalující svět´, se stala základem budoucího undergroundu 60let

DÍLO: Kvílení  – básnická sbírka – plné naturalismu, obscénnosti (bez líbivosti), autentičnost prožitku, upřímnost, revolta

Pád Ameriky – sbírka

Kadiš – báseň – svědectví krásného citu k matce, která ho ovlivnila politickým radikalismem

– kadiš = označení pro modlitbu odříkávanou židovskými muži nad hrobem svých rodičů

Jack KEROUAC

– nejpopulárnější, na konci 40let se vydal napříč USA ->stal se tulákem

->potkal Neala Cassadyho – hipsterský hrdina, předloha pro literární postavu Moriartyho

DÍLO: Na cestě – skupina mladých lidí, znuděni životem, nachází svůj idol v podobě Deana Moriatyho

– vypravěč Sal Paradis s ním prochází Ameriku, oba usilují o život přinášející uspokojení (drogy, sex, jazz), nikoliv ,,správný“  život

– tzv. bible beatové generace

– jedná se o spontánní prózu

Dharmový tuláci, Podzemníci, Osamělý poutník, Mag (= cyklus románů ,,ze silnice“)

Lawrence FERLINGHETTI

– básník, dramatik, studoval v USA a Paříži, vydavatel knih od beatniků

– psal deklamační poezii (-emotivní a originální poezie, doprovázena jazzec, předčítáno na veřejnosti)

– osobně se za beatnika nepovažoval

DÍLO: Obraz zmizelého světa, Lunapark v hlavě

William BURROUGHS

– díla obsahují osobní zážitky ve spojení s  užíváním drog

– nejskandálnější autor

DÍLO: Feťák, Teplouš, Nahý oběd

Charles BUKOWSKI

– v 80letech pořád patřil k beatnikům, otevřenosti a cynismus

DÍLO: Všechny řitě světa i ta má – povídky, Hollywood – autobiografie (spisovatel Chinaski – představuje samotného autora)

 

ROZHNĚVANÍ MLADÍ MUŽI

Kingsley AMIS

DÍLO: Šťastný Jim – označováno jako univerzitní román

humoristický román plný satiry, odehrává se na univerzitě (vychovává gentlemany)

– odkrývá přetvářku, snobismus, kariérismus lidí na univerzitě

– hl. hrdina Jim Dixon – snaží se nabourat falešné moralizování, nakonec si bere dívku, Christinu, která je z vyšší společnosti

John WAIN – román Pospíchej dolů

John OSBORNE  – hra Ohlédni se v hněvu

John BRAINEMísto nahoře

NOVÝ ROMÁN

Alain Robbe – Grillet

DÍLO: Za nový román manifest, v němž popsal zásady nového románu

Gumy – nejslavnější román, Žárlivost, Zírající – prózy

Gumy: jedná se o nepodařenou vraždu na profesora Duponta, ten se nechá prohlásit za mrtvého v rámci ochrany. Jádrem románu jsou interpretace jeho smrti. Detektiv Wallase, v domnění že chytl vraha, se stane skutečným vrahem pr. Duponta

Žárlivost: detailní popis okolností při setkáních A…, žena majitele plantáží, s přítelem Franckem. Třetí postava je její manžel, z jehož pohledu je celé dílo vyprávěno, ale přímo nikdy nevystoupí.

Nathalie SARRAUTOVÁ

– prozaička ruského původu, snaží se proniknout pod práh psychologie

DÍLO: Tropismy, Planetárium – romány

 

ABSUDRNÍ LITERATURA

Samuel BECKETT

– irsko-francouzský prozaik, dramatik

základní tematika: hrůze z nepoznaného světa, pocit tragičnosti, odcizení

DÍLO: Čekání na Godota – nejznámější, Šťastné dny, Malone umírá – román

Čekání na Godota: setkání dvou tuláků, Estragon a Vladimír

– chaotický dialog, oba čekají na Godota (ten možná změní jejich život)

– na konci každého jednání přijde chlapec, který jim řekne, že Godot dnes nepřijde, ale zítra určitě ano

-> monotónnost, banalita, opakování gest,…

Eugéne IONESCO

– francouzský básník a dramatik z Rumunska, řeší otázku komunikace mezi lidmi a problémy stereotypu

– tzv. antihry -> Plešatá zpěvačka, Nosorožec

Edward ALBEE

– americký dramatik

DÍLO: Kdo se bojí Virginie Woolfové (u nás Kdopak by se Kafky bál)        ¨

– sonda do soukromí dvou manželských dvojic, setkávající se na večírku

– nakonec odhalena odpuzující podstata rodinné skutečnosti

Smrt Bessie Smithové, Americký sen

Václav HAVEL

– jeho hry inspirovány každodenními situacemi – ztráta základních jistot, život je podřízen zjednodušenému schématu

– ovlivněn komunismem

– konverzace je stupidní, lidé nemluví normálně, hrůzná a komická slovní zásoba

– > řeč je obrazem odcizení a odlidštění společnosti

DÍLO: Audience, Vernisáž, Zahradní slavnost, Largo desolato

 

MAGICKÝ REALISMUS

Gabriel García MARQUEZ

– kolumbijec, čelní představitel tzv. latinskoamerického ,,boomu“, nejslavnější, Nobelova cena

DÍLO: Sto roků samoty– román, Podzim patriarchy, Láska v čase cholery, Kronika ohlášené smrti

Kronika ohlášené smrti – obsahem je násilná smrt, všechny fakta známe

– není to detektivka, vyprávěno v ich – formě, autor vystupuje jako účastník a pozdější ,,kronikář“

Sto roků samoty– kronika města Maconda, kde žije rodina Buendíů

– sledujeme jejich osudy od koloniálních časů min, stol. až do 60let

– trvání života rodu je dané narozením dítěte s prasečím ocáskem

obyčejné věci (led, vlak,…) – > branné jako něco zázračného

zázračné, nereálné věci -> branné jako samozřejmost

– román je zrcadlem plynutí času, důležitá konstanta -> samota člověka

Jorge Luis BORGES

– argentinský spisovatel, hlavně autor krátkých próz, jež mohou být myšlenkově náročné

DÍLO: Obecné dějiny hanebnostispojení nestejnorodého, prudké zvraty, shrnutí lidského života do tří výjevů

Fikce, Alef, Kniha z písku – také povídkové soubory

Čingiz AJMATOVStanice Bouřná, Popraviště – romány

Alejo CARPENTIERZtracené kroky, Osvícené století

Michail BULGAKOVMistr a Markétka

 

POSTMODERNISMUS

Umberto ECO

– italský spisovatel

DÍLO: Jméno růže

-román, příběh se odehrává v italském opatství 1327, mladý chlapec s mistrem – františkán Vilém z Baskervillu – vyšetřují záhadné smrti mladých mnichů. Dostanou se do knihovny – labyrint – kde je skrytý rukopis Aristotelova Poetika. Zároveň se v opatství koná setkání císař. legace, Vilém slouží jako prostředník, skončí roztržkou. Inkvizitor, nepřítel Viléma, odsuzuje 3 lidi na smrt. V závěru zjistíme, že vraždy spáchal bývalý knihovník Jorge, který očekává příchod Antikrista. Pak knihovna shoří, požár se rozšíří na celé panství. Vilém rozluští vraždy a zachrání si život.

Foucaultovo kyvadlo

Milan KUNDERA

– romány Nesnesitelná lehkost bytí, Nesmrtelnost

Kurt VONNEGUT

– američan, využívá formy tzv. nevážné literatury (např. sci-fi, pornografie)

– používá černý humor, grotesknost, zvrácenou logiku

DÍLO: Mechanické piano, Kolíbka, Groteska, Kriminálník

 

DALŠÍ AUTOŘI 2. POL. 20. STOL.

VELKÁ BRITÁNIE

William Gerald GOLDING

– označuje svá díla jako báje a pověsti, které hodně moralizují

základním pilířem: problém zla ve světě a svár dobra a zla v nitru člověka

DÍLO: Pyramida, Volný pád, Věž

Pán much – filosofická alegorie, motiv robinsonády

– na opuštěném ostrově ztroskotá skupina žáků. Ralph je zvolen náčelníkem, ale má problémy se skupinou vytvořenou kolem Jacka -> nárůst nenávisti, rozpad společenství. Poté jsou zabiti 2 z Ralphových dětí. Při závěrečném honu na Ralpha vypukne pořár, Ralph uteče na pláž, kde narazí na námořníka.

 

FRANCIE

Jacques PRÉVERT

– inspirace surrealistickou poezií – ale neodkrývá podvědomá, odhaluje zdánlivě neproblematický každodenní život

tématický záběr: milostná lyrika, společenská kritika, knihy pro děti,…

DÍLO: Slova, Déšť a pohoda, Slunce noci, Haraburdí, Pohádky pro nehodné děti

 

USA

Joseph HELLER

– kritik, píše ironicky o věcech, o kterých se tak psát nemá

– jeho humoristické a satiristické vidění světa odkrývá i zákulisí těch nejposvátnějších věcí

DÍLO: Hlava XXII – román, antimilitaristická satira, hl. hrdina Yossarin

Něco se stalo, Gold za všechny peníze, Zavírací hodiny – návrat k hrdinovi z Hlavy XXII

John IRVING – Svět podle Garpa

William STYRON

– z Virginie, v dílech se objevuje otázka svědomá a viny

DÍLO: Zapal tento dům, Na triplárně, Ulehni v temnotách, Sophiina volba

 

Sophiina volbavypravěč Styron (autor) líčí život páru Sophie a Nathana (schizofrenik a narkoman). Druhá rovina je Sophiin život během války v Polsku. Vypráví o svém životě v koncentračním táboře, a přiznává svou životní volbu – poslání jednoho ze svých dětí do plynu. Vztah s Nathanem je bezperspektivní a končí sebevraždou obou.

-> ukázka výsledku psychického a fyzického mučení na normálního jedince za nacistické vlády

 

RUSKO

Michail BULGAKOV

– román Mistr a Markétka (magický realismus)

drama Poslední dny, Divadelní román

Maxim GORKIJ

– představitel socialistického realismu, ,,král“ sovětské kultury

– v emigraci, byl pro revoluci a přítel Lenina, ale měl smysl pro spravedlnost a soucit => hl. rysy knih

DÍLO: Matka, Zpověď, Léto, Dětství, Do světa, Moje univerzity (poslední 3 autobiografie)

Boris PASTERNAK

– musel odmítnout Nobelovu cenu, v Rusku byl během 30let v ústraní

DÍLO: Doktor Živago, Druhé narození, V ranních vlacích – sbírky

Doktor Živago – román, svědectví o době v Rusku – od počátku stol. do konce 2. sv. v.

– hlavní hrdinové, Lara a Jurij Živago, jsou pozorovateli těchto událostí

– vydal se až po roce 1957, napsán byl 1947-55 => kvůli režimu

Alexandr SLOŽENICYN

– utlačovaný, násilím umlčovaný autor

– 1945 zatčen na 8 let nucených prací, v pol. 60let – zákaz publikování jeho děl -> romány vycházeli jako samizdaty

– 1974 – obviněn z vlastizrady a odvezen do Německa za vydání Souostroví Gulag

– romány jsou svědectvím spisovatelových zážitků, komunistického systému

->morální síla přebíjí hodnocení uměleckosti

DÍLO: Jeden den Ivana Děnisoviče – (zaznamenává věznění autora)

Souostroví Gulag (rozbor historie vzniku a existence sovětského státu od 1918)

 

Michail Alexandrovič ŠOLOCHOV

– vydáván i za komunismu

DÍLO: Tichý Don (tetralogie z historie kozáctva)

Osud člověka – hl. postava – Andrej Sokolov– vypráví o svých zážitcích z války, 1942 je deportován do Německa, tam se ujme malého chlapce

– první pokus o rehabilitaci válečných zajatců

Alexej TOLSTOJ

– po revoluci v Rusku emigroval do Paříže

– 1932 otočil svůj politický názor, vrací se do Moskvy, podřizuje se režimu

DÍLO: Křížová cesta – představitelé ruské inteligence- 1. díl antibolševický, poté co Tolstoj změnil svůj politický názor, je dílo doplněno o 2. a 3. díl, ty zavedou hrdinky k Leninovi

Nikitovo dětství – v Berlíně, nejpůsobivější dílo

Emigranti