Beat generation a Allen Ginsberg

 

 Jméno: Beat generation a Allen Ginsberg

 Přidal(a): Hana Hrubonova

 

Začátky beat generation

beat = tlouci – zbitá, či blažená generace —umělecké a literární hnutí v USA —vznik v 50. letech 20. století

 • nonkonformní způsob života spisovatelů —konfrontace s tradičním způsobem života
 • hledání vztahu mezi autorem a čtenářem – veřejné recitace

 

Beat

 • lavní dějiště událostí a tvorby – San Francisco (North Beach) a Columbia University
 • vorba „nemravné a nevkusné literatury”
 • oulání po USA, happeningy, experimenty s drogami, filozofií, náboženstvím – zen-buddhismu
 • hrdina románů či básní žije na okraji společnosti, hledá svobodu v nespoutaném sexu a alkoholu, autentický, bezprostřední a porušuje morálku
 • v poezie se vyznačuje volným veršem, opakováním slov a mísením reality a snu

 

Významní představitelé BG

 • JACK KEROUAC – Na cestě, Podzemníci
 • LAWRENCE FERLINGHETTI – Lunapark v hlavě
 • WILLIAM BURROUGHS – Feťák, Nahý oběd, Teplouš
 • ALLEN GINSBERG – Kvílení, Kadiš
 • CHARLES BUKOWSKI – Hollywood

 

Vliv BG na českou literaturu

 

Začátky Allena Ginsberga

 • celým jménem Irwin Allen Ginsberg, Žid —narodil se 3. června 1926 v Newarku v New Jersey
 • otec Louis Ginsberg, Žid, byl učitelem angličtiny
 • matka Naomi Levy Ginsberg byla ruská levicově smýšlející Židovka (Od mládí trpěla paranoidní schizofrenií a její syn se o ni musel doma často starat)
 • Allen vyrůstal spolu se svým bratrem Eugenem ve stínu své choré matky, která taktéž byla aktivní členkou Komunistické strany USA

 

Univerzitní život

 • Po střední škole odešel v r. 1943 se stipendiem studovat práva na Columbijskou univerzitu, jež posléze vyměnil za studium literatury.
 • se seznámil s Jackem Kerouacem a Williamem S. Burroughsem – základy beat generation
 • přijal svou potlačovanou homosexuální orientaci a začal vyznávat zen-buddhismus
 • r. 1948 získal bakalářský titul a pokračoval ve studiích
 • v červnu 1949 byl Ginsberg zatčen jako svědek trestné činnosti −›přijat na oddělení duševních chorob −› stal se blízkým přítelem mladého spisovatele Carla Solomona −› později mu zasvětil svou básnickou sb.

 

Zrod nové generace básníků

 • 7. října 1955 se uskutečnilo v Six Gallery veřejné čtení začínajících básníků
 • Allen poprvé přednesl svou novou báseň Kvílení —ze dne na den Allenova sláva vyletěla k nebesům
 • odcestoval do Jižní Ameriky, Evropy, Maroka a Indie spolu se svým přítelem Petrem Orlovským, kde se snažili najít nové psychedelické drogy

 

Kritika režimů

 • r. 1965, Ginsberg odjel na Kubu jako novinář pro Evergreen Review, ale byl vyhoštěn, když kritizoval kubánskou vládu a socialistický režim
 • 18. února 1965 přijel do Prahy −› byl oslavován studenty jako hlavní zástupce beat generation
 • 1. května −› Pražští studenti si jej během Majálesu zvolí králem Majálesu.
 • 7. května 1965 −› zadržen a vyhoštěn jako nežádoucí osoba v ČSR do USA

 

Poslední roky života

 • I poslední roky svého života aktivně, stabilně a neúnavně vydával.
 • Cestoval navzdory rostoucím zdravotním problémům s cukrovkou .
 • Dva měsíce krátce před jeho 71. narozeninami (5. dubna 1997) zemřel na rakovinu jater ve svém domě v East Village v New Yorku.
 • Byl pohřben s buddhistickými i židovskými rituály a jeho tělo bylo uloženo do rodinného hrobu na židovském hřbitov