Beat generation – beatnici – beatová generace

literatura

 

Jméno: Beat generation

Zařazení: Literární skupiny

Přidal(a): karola, whatsup

 

Obsah

 • Význam slova beat, významní autoři
 • Beat generation jako literární směr
 • Beat generation a hudba
 • Význam skupiny beat generation

 

VÝZNAM SLOVA BEAT, AUTOŘI

 • u tohoto směru nás budou zajímat otázky typu: Kdo byli? Jak žili? Čím byli?
  • 50. + konec 60. let 20. st., USA, centrum San Francisco (těžištěm vznikající beat generation bylo newyorské Greenwich Village, pak přesun do sanfranciské North Beach
  • do r. 1956 byla společensky nepřijatelná (změna až po skončení soudního procesu zaměřeného na Ginsbergovu skladbu „Kvílení“, kdy byla prohlášena za umělecké dílo a ne jenom za dílo urážející a pobuřující společnost)
 • beat – do češtiny nepřeložitelné, pro nám bude mít základní dva významy
  • jako negativní: tzv. zbitý, úder, znuděný životem
  • jako pozitivní: blažený (ve smyslu únik), být šťastný, překonat
  • => slovo má mnoho významů, záleží, v jakém smyslu ho myslíme, s jakým slovem se váže
  • pojem beat pochází od Herberta Hunckeho, on tento pojem používat pro vyjádření stavu, kdy byl zfetovaný (zbitý, zničený, unavený, vyčerpaný)

 

BEAT GENERATION = ZBITÁ GENERACE

 • beat generation je kolektiv mladých osob (básníci i prozaici), kteří tvoří bizarní skupinu, žijící odlišným životem, pro nás v dnešní době známým, ale nepřijatelným (tedy alespoň pro mě)
 • umělecké a literární hnutí v USA
 • generační hnutí mladých lidí, kteří se znali již z dob studií
 • bouří proti způsobu života, jsou proti konzumnímu (peníze, kariéra, bohužel i rodina,…) nahlížení na svět
 • opovrhují americkým způsobem života, heslo: NEŽÍT SPRÁVNĚ, ALE OPRAVDOVĚ (tz. vyzkoušet vše co je jiné, poznat vše co nám život nabízí)
 • nechtějí žít ideál správného a úspěšného Američana
 • beat generation lze popsat jako skupinu geniální, intelektuální, ale i narkomanskou, kriminální, nenávistnou, ale i láskyplnou, cynickou a mnohdy i obscénní
 • jednotlivý autoři se snažili najít jakousi vnitřní svobodu jednice, to se ukazovalo právě v jejich žití
  • => typické znaky: drogy, alkohol, nezávazný sexuální život (tzv. bohémové), tuláctví (lze vidět v díle „Na cestě“ – cestování po Americe všemi možnými prostředky), svoboda projevu, svoboda v oblékání
 • považovali se za odepsanou generaci, která je poznamenaná zážitky z válek
 • vyznávali jazz. hudbu
 • odkláněli se od společnosti, izolovanost vůči společnosti, ke společnosti byli negativističtí, obraceli se spíše k přírodě, např. vyznávali zenbuddhismus
 • Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, William Burroughs  a další významní představitelé

 

BEAT GENERATION JAKO LITERÁRNÍ SMĚR

 • literaturu tohoto proudu lze nazvat literaturou rebelskou
 • literatura je spontánní
 • psali spontánně, otevřeně, používali obecný jazyk (spisovnost nebyla to pravým), vulgarismy, slang
 • co se týče literatury, tak do ní zahrnovali fikci, v podstatě do skutečnosti zahrnovali fikci a do fikce pravdu (obrazy z vlastního života)
 • v dílech lze tzv. vidět vzdor u básně „KVÍLENÍ“, netypické, úžasné scény v románu „NA CESTĚ“, anebo zoufalství v díle „FEŤÁK“
 • heslo: sex, drogy a literatura
 • do nějakých děl se promítali sami autoři, např. „Na cestě“
 • jedná se o výpověď samotných autorů
 • poezie se vyznačuje volným veršem, mísení reality a fikce/ snu, absurdní
 • častá témata: toulky po Americe, různé happeningy v životě, popis experimentů s drogami, jak na ně působí,….)
 • usilují o bezprostřední kontakt se čtenářem, např. své básně recitovali veřejně v barech, kavárnách, galeriích, často doprovázeny jazzovou hudbou
 • hrdina beat generation:
  • člověk z okraje společnosti
  • jsou na dně
  • svobodu hledají u sexu, drog a alkoholu
  • bezprostřední, autentičtí
  • porušují morálku

 

VÝZNAM BEAT GENERATION

 • Tato literatura výrazně přispěla ke vzniku hnutí hippies.
 • Do literatury zavedli zcela nové prvky a nový pohled na svět, který umožnil najít nové způsoby vyjádření. Lze říci, že na přelomu 20. a 21. století se tato literatura pozvolna stala klasikou, ze které vychází mnoho děl nemajících s původními myšlenkami beatniku nic společného

 

JACK KEROUAC

 • jeden z nejvýznamnějších představitelů beat generation, po vydání jeho významného románu „Na cestě“ byla skupina přijata
 • prozaik, básník francouzsko-kanadského původu
 • pochází z šlechtického fr. rodu, na tuto skutečnost rád poukazoval
 • již jako dítě psával povídky a novelky, dokonce psal vlastní noviny (četl pouze on), v 11 letech napsal první román
 • studium na Kolumbijské univerzitě, výtečný student (svými studijními výsledky představoval ideu slušného Američana), hrál fotbal, stipendium, bohužel se zranil a přišel tím o stipendium
 • nastoupil do armády, k námořnictvu, pro své schizoidní chování vyhozen, tak začal cestovat po Americe
 • po vydání románu „Na cestě“ se stal známým, finančně zajištěným, propadl alkoholu a ten se mu stal osudným

Díla: autor 14 románů, psal i poezii, čerpá ze svých zážitků, z doby, kdy se toulal po Státech. Píše velmi uvolněně a jak sám tvrdil, psal jak to bylo. Toulal se beze všeho pouze s batohem

 • poezie: ovlivněna přírodou, buddhismem, spíše smutném melancholické, doprovázeny jazzem, první verš se opakuje, např. „San Francisco blues“
 • Podzemníci“- v opojení drog to psal 3 dny a 3 noci
 • Dharmoví tuláci“- spontánní próza, postavy beatníků – hlavní postava se toulá, odchází do hor, kde medituje v přírodě, je osamělý a nakonec se vrací, souvisí s ruksakovou revolucí
 • Na cestě bible beat generation (najdeme v ní všechny znaky)
  • autobiografické prvky, spontánní
  • napsáno během 3 týdnu na jednu roli papíru (30 m), bez členění na odstavce, kapitoly a bez interpunkčních znamének
  • při vydání nechtěl nic měnit
  • vydáno až po 6 letech (1957)
  • reportáž ze silnice
  • román o dvou mužích, kteří se toulají po Americe
  • parta lidí se vydává napříč Amerikou, různými způsoby (nákladní vlaky, stop, pěšky,…), jsou znechuceny běžným společenským životem, vysoce postavenými lidmi
  • Dean Mariarty (Sal Paradise) – jeden z hlavních vůdců, má různá jména (sám Keronac)
  • u nás vydána v roce 1978 – hned 1. den byla vyprodána, stala se symbolem proti tehdejšímu režimu, např. čeští autoři, kteří vnímali literaturu podobně – Václav Hrabě – „Blues“, „Blues pro bláznivou holku“
  • forma románu: chybí zápletka (tradiční), jedná se spíše o popis jednotlivých událostí
  • text připomíná reportáž (bezprostřední záznam myšlenek, pocitů, situací,…)
  • žít přítomností, nezabývat se minulostí,
  • hlavní motiv románu je cesta –nejde o hledání něčeho, ale o cestu samotnou, co se na ní odehrává

 

ALLEN GINSBERG

 • americký básník, studium na Kolumbijské univerzitě, seznámení s dalšími členy beat generation
 • toulal se, cestoval, např. S + J Amerika, Evropa (včetně ČSR – 1965 – jeho návštěva způsobila značný rozruch pro české básníky, studentstvo, , znepokojil státní bezpečnost, vyhostili jej), Čína, Tibet, Indie, Kuba – vyhoštěn za kritizování režimu
 • kontroverzní postava (typický beatník, bouřlivák, provokoval společnost)
 • homosexuál – zpočátku se se svou orientací špatně vyrovnával, pak se nestyděl, hlásal to otevřeně
 • v 60. letech se stal guru hnutí Hippies
 • experimentoval s halucinogenními látkami

Díla:

 • dvě roviny témat:
  • kritika společnosti
  • intimní verše
 • „Kvílení“ – 1956, zfilmováno 2010 (o soudním přelíčení, tvorbě)
  • poéma, autorova zpověď o generaci, napsána pod vlivem drog
  • básně nejsou líbivé, popisují skutečnost, život Beatníků, mohou působit i vulgárně, ale musíme chápat, že jde o upřímnou zpověď
  • absurdní, intimní verše z jeho života, kritické k civilizaci, společnosti, stereotypu amerického života, výsměch rozvoji, kariéře, papežům
  • psáno spontánně volným veršem
  • mísí se realita se sny
  • verše o drogách, sexu, alkoholu, orientální filosofii, snaha uniknout před americkou společností, která je zahlcena kariérismem, penězi
  • kvůli této básni souzen – vyhrál – nejlepší reklama pro beat generation
 • „Kadiš“- báseň (žalozpěv) – modlitba odříkaná židovskými chlapci nad hrobem svých rodičů
  • báseň je svědeckou výpovědí o „generaci zničené šílenstvím“, která se za pomoci drog, alkoholu a orientální filosofie a hudby snažila uniknout z amerického pekla
  • spolu s románem „Na cestě“ lze „Kvílení“ považovat za nejdůležitější díla skupiny beatníků

 

LAWRENCE FERLINGHETTI

 • básník, překladatel, spisovatel, malíř, vydavatel, anarchista
 • italští rodiče, dětství ve Francii, pak USA
 • na universitě v Jižní Karolíně vystudoval žurnalistiku, poté vystudoval poezii na Sorboně (1951), poté se vrátil do USA a vyučoval francouzštinu
 • po příchodu do San Francisca se stal členem této skupiny, tedy skupiny tzv. sanfranciské renesance
 • v r. 1952 založil významné knihkupectví a nakladatelství City Lights – centrum pro tehdejší i dnešní avantgardní poezii
 • v 60. letech proslul svými letáky kritizující domácí a zahraniční politiku USA

Díla: bývají často řazeno do beat generation, což tak zcela neodpovídá realitě. Počátek jeho tvorby je spojen s pokusy s halucinogeními látkami (především LSD)

 • Poezii psal hovorovým jazykem a byla blízká výtvarnému vidění, od beatnické tvorby se lišila především rostoucí angažovaností v politických otázkách
 • „Lunapark v hlavě“
  • volný verš
  • mluví zde o Bohu, velmi neuctivě
  • provokativní jednání o Ježíši, „nějaký ten tesař z nějaké divné rodiny“ „že je příbuzný toho co stvořil nebe a zemi a že ten pásek co nám tohle všecko de facto spískal je jeho Táta“, narážka na to, že řada lidí se od křesťanství odvrátila

 

WILLIAM BURROUGHS

 • „Feťák“ – prvotina, 1953, psal pod pseudonymem William Lee, příběh zobrazuje Burroughse a jeho závislost na alkoholu, heroin, morfiu a dalších drogách. Jedná se o autobiografické dílo, které popisuje prakticky jen autorům vztah k drogám, jejich účinky, pocity závislosti a příhody spojené s honbou za dávkou drog, snaží se přiblížit feťácké prostředí, feťáckou společnost a popisuje proč je tak těžké se závislostí skončit
 • „Malý oběd“

 

KEN KESEY

 • Vyhoďme ho z kola ven – román, zfilmováno, příběh se odehrává v psychiatrické léčebně, Mc Murphy se tam nechá schválně zavřít aby nemusel do vězení, velká sestra –  všechno ví a řídí, je proti Murphynu, má absolutní moc nad pacienty, Murphy je také proti ní a sabotuje její práci, chce ji vytočit, končí tragicky – Murphy se pokusí zabít velkou sestru, je odsouzen k ležení a velký indián ho udusí polštářem

 

CHARLES BUKOWSKI

 • jeho alter ego Henry Chinaski
 • Faktótum, Všechny řitě světa i ta mápovídka, řeší se zde tématika hemoroidů, většinou se to odehrává v hospodách a nevěstinci
 • Hollywood – román, hlavními postavami jsou Henry Chinaski a Jon Pinchot, je o vzniku filmu, Jon je režisér a přítel Chinaskiho ho zkouší přesvědčit, aby napsal scénář k jeho filmu, Chinaski napřed nechce, ale nakonec to přijme (kvůli penězům), film natočí a je úspěšný => z Chinaskiho se stává veřejně známá osobnost, což se mu ale vůbec nelíbí, nakonec Chinaski napíše román o svém životě jménem Hollywood

 

VÝZNAM/VLIV SKUPINY

 • V Anglii té doby vzniká podobný kolektiv autorů, kteří smýšlejí podobně, nazývají se. Rozhněvaní mladí muži – Anglie – proti ang. konzervatismu, konvencím; nepřizpůsobivost zavedenému pořádku, proti kariérismu, pohodlnosti, pokrytectví; sociální kritika, humor, hovorový jazyk.
  • duchovním otcem beat generation
  • zastřelil svoji manželku Joan Vollmerovou. Od této události se naplno věnuje psaní
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.