Beat generation – beatnici – beatová generace – literární hnutí

 

 Jméno: Beat generation

 Přidal(a): karola

 

BEAT GENERATION = ZBITÁ GENERACE

 1. hudební ukázka
 2. úvod, význam slova beat, významní autoři
 3. beat generation jako lit. směr
 4. beat generation a hudba
 5. význam skupiny beat generation

 

 1. VÝZNAM SLOVA BEAT, AUTOŘI

– u tohoto směru nás budou zajímat otázky typu: Kdo byli? Jak žili? Čím byli?

– 50. + konec 60. let 20. st., USA, centrum San Francisco (těžištěm vznikající beat generation bylo newyorské Greenwich Village, pak přesun do sanfranciské North Beach

– do r. 1956 byla společensky nepřijatelná

(změna až po skončení soudního procesu zaměřeného na Ginsbergovu skladbu „Kvílení“, kdy byla prohlášena za umělecké dílo a ne jenom za dílo urážející a pobuřující společnost)

 

– beat – do češtiny nepřeložitelné, pro nám bude mít základín dva významy

 1. jako negativní: tzv. zbitý, úder, znuděný životem
 2. jako pozitivní: blažený (ve smyslu únik), být šťastný, překonat

=> slovo má mnoho významů, záleží, v jakém smyslu ho myslíme, s jakým slovem se váže

– pojem beat pochází od Herberta Hunckeho, on tento pojem používat pro vyjádření stavu, kdy byl zfetovaný (zbitý, zničený, unavený, vyčerpaný)

 

– beat generation je kolektiv mladých osob (básníci i prozaici), kteří tvoří bizarní skupinu, žijící odlišným životem, pro nás v dnešní době známým, ale nepřijatelným (tedy alespoň pro mě)

– umělecké a literární hnutí v USA

– generační hnutí mladých lidí, kteří se znali již z dob studií

– bouří proti způsobu života, jsou proti konzumnímu (peníze, kariéra, bohužel i rodina,…) nahlížení na svět

– opovrhují americkým způsobem života, heslo: NEŽÍT SPRÁVNĚ, ALE OPRAVDOVĚ (tz. vyzkoušet vše co je jiné, poznat vše co nám život nabízí)

nechtějí žít ideál správného a úspěšného Američana

– beat generation lze popsat jako skupinu geniální, intelektuální, ale i narkomanskou, kriminální, nenávistnou, ale i láskyplnou, cynickou a mnohdy i obscénní

– jednotlivý autoři se snažili najít jakousi vnitřní svobodu jednice, to se ukazovalo právě v jejich žití =>

=> typické znaky: drogy, alkohol, nezávazný sexuální život (tzv. bohémové), tuláctví (lze vidět v díle „Na cestě“ – cestování po Americe všemi možnými prostředky), svoboda projevu, svoboda v oblékání

– považovali se za odepsanou generaci, která je poznamenaná zážitky z válek

– vyznávali jazz. hudbu

– odkláněli se od společnosti, izolovanost vůči společnosti, ke společnosti byli negativističtí, obraceli se spíše k přírodě, např. vyznávali zenbuddhismus

Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, William Burroughs  a další významní představitelé

 

 1. BEAT GENERATION JAKO LITERÁRNÍ SMĚR

– literaturu tohoto proudu lze nazvat literaturou rebelskou

– literatura je spontánní

– psali spontánně, otevřeně, používali obecný jazyk (spisovnost nebyla to pravým), vulgarismy, slang

– co se týče literatury, tak do ní zahrnovali fikci, v podstatě do skutečnosti zahrnovali fikci a do fikce pravdu (obrazy z vlastního života)

– v dílech lze tzv. vidět vzdor u básně „KVÍLENÍ“, netypické, úžasné scény v románu „NA CESTĚ“, anebo zoufalství v díle „FEŤÁK“

– heslo: sex, drogy a literatura

– do nějakých děl se promítali sami autoři, např. „Na cestě“

– jedná se o výpověď samotných autorů

poezie se vyznačuje volným veršem, mísení reality a fikce/ snu, absurdní

– častá témata: toulky po Americe, různé happeningy v životě, popis experimentů s drogami, jak na ně působí,….)

– usilují o bezprostřední kontakt se čtenářem, např. své básně recitovali veřejně v barech, kavárnách, galeriích, často doprovázeny jazzovou hudbou

– hrdina beat generation:

 • člověk z okraje společnosti
 • jsou na dně
 • svobodu hledají u sexu, drog a alkoholu
 • bezprostřední, autentičtí
 • porušují morálku

 

 1. VÝZNAM BEAT GENERATION

§   Tato literatura výrazně přispěla ke vzniku hnutí hippies.

§   Do literatury zavedli zcela nové prvky a nový pohled na svět, který umožnil najít nové způsoby vyjádření. Lze říci, že na přelomu 20. a 21. století se tato literatura pozvolna stala klasikou, ze které vychází mnoho děl nemajících s původními myšlenkami beatniku nic společného

 

JACK KEROUAC

– jeden z nejvýznamnějších představitelů beat generation, po vydání jeho významného románu „Na cestě“ byla skupina přijata

– prozaik, básník francouzsko-kanadského původu

– pochází z šlechtického fr. rodu, na tuto skutečnost rád poukazoval

– již jako dítě psával povídky a novelky, dokonce psal vlastní noviny (četl pouze on), v 11 letech napsal první román

– studium na Kolumbijské univerzitě, výtečný student (svými studijními výsledky představoval ideu slušného Američana), hrál fotbal, stipendium, bohužel se zranil a přišel tím o stipendium

– nastoupil do armády, k námořnictvu, pro své schizoidní chování vyhozen, tak začal cestovat po Americe

– po vydání románu „Na cestě“ se stal známým, finančně zajištěným, propadl alkoholu a ten se mu stal osudným

= díla: autor 14 románů, psal i poezii, čerpá ze svých zážitků, z doby, kdy se toulal po Státech. Píše velmi uvolněně a jak sám tvrdil, psal jak to bylo. Toulal se beze všeho pouze s batohem

 • poezie: ovlivněna přírodou, buddhismem, spíše smutném melancholické, doprovázeny jazzem, první verš se opakuje, např. „San Francisco blues“
 • Podzemníci“- v opojení drog to psal 3 dny a 3 noci
 • Dharmoví tuláci“- spontánní próza, postavy beatníků – hlavní postava se toulá, odchází do hor, kde medituje v přírodě, je osamělý a nakonec se vrací, souvisí s ruksakovou revolucí
 • Na cestě bible beat generation (najdeme v ní všechny znaky)

– autobiografické prvky, spontánní

– napsáno během 3 týdnu na jednu roli papíru (30 m), bez členění na odstavce, kapitoly a bez interpunkčních znamének

– při vydání nechtěl nic měnit

– vydáno až po 6 letech (1957)

– reportáž ze silnice

– román o dvou mužích, kteří se toulají po Americe

– parta lidí se vydává napříč Amerikou, různými způsoby (nákladní vlaky, stop, pěšky,…), jsou znechuceny běžným společenským životem, vysoce postavenými lidmi

– Dean Mariarty (Sal Paradise) – jeden z hlavních vůdců, má různá jména (sám Keronac)
– u nás vydána v roce 1978 – hned 1. den byla vyprodána, stala se symbolem proti tehdejšímu
režimu, např. čeští autoři, kteří vnímali literaturu podobně – Václav Hrabě – „Blues“, „Blues pro bláznivou holku“
– forma románu: – chybí zápletka (tradiční), jedná se spíše o popis jednotlivých událostí
text připomíná reportáž (bezprostřední záznam myšlenek, pocitů, situací,…)
– žít přítomností, nezabývat se minulostí,
– hlavní motiv románu je cesta –nejde o hledání něčeho, ale o cestu samotnou, co se na ní odehrává

 

ALLEN GINSBERG

– americký básník, studium na Kolumbijské univerzitě, seznámení s dalšími členy beat generation

– toulal se, cestoval, např. S + J Amerika, Evropa (včetně ČSR – 1965 – jeho návštěva způsobila značný rozruch pro české básníky, studentstvo, , znepokojil státní bezpečnost, vyhostili jej), Čína, Tibet, Indie, Kuba – vyhoštěn za kritizování režimu
– kontroverzní postava (typický beatník, bouřlivák, provokoval společnost)

– homosexuál – zpočátku se se svou orientací špatně vyrovnával, pak se nestyděl, hlásal to otevřeně

– v 60. letech se stal guru hnutí Hippies

– experimentoval s halucinogenními látkami

= díla: dvě roviny témat:

 1. kritika společnosti
 2. intimní verše

 

„Kvílení“ – 1956, zfilmováno 2010 (o soudním přelíčení, tvorbě)

– poéma

– autorova zpověď o generaci

– napsána pod vlivem drog

– básně nejsou líbivé, popisují skutečnost, život Beatníků, mohou působit i vulgárně, ale musíme chápat, že jde o upřímnou zpověď

– absurdní, intimní verše z jeho života, kritické k civilizaci, společnosti, stereotypu amerického života, výsměch rozvoji, kariéře, papežům

– psáno spontánně volným veršem

– mísí se realita se sny

– verše o drogách, sexu, alkoholu, orientální filosofii

– snaha uniknout před americkou společností, která je zahlcena kariérismem, penězi

– kvůli této básni souzen – vyhrál – nejlepší reklama pro beat generation

„Kadiš“- báseň (žalozpěv) – modlitba odříkaná židovskými chlapci nad hrobem svých rodičů
báseň je svědeckou výpovědí o „generaci zničené šílenstvím“, která se za pomoci drog, alkoholu a orientální filosofie a hudby snažila uniknout z amerického pekla

– spolu s románem „Na cestě“ lze „Kvílení“ považovat za nejdůležitější díla skupiny beatníků

 

LAWRENCE FERLINGHETTI

– básník, překladatel, spisovatel, malíř, vydavatel, anarchista

– italští rodiče, dětství ve Francii, pak USA

– na universitě v Jižní Karolíně vystudoval žurnalistiku, poté vystudoval poezii na Sorboně (1951).
Poté se vrátil do USA a vyučoval francouzštinu

– po příchodu do San Francisca se stal členem této skupiny, tedy skupiny tzv. sanfranciské renesance

– v r. 1952 založil významné knihkupectví a nakladatelství City Lights – centrum pro tehdejší i dnešní avantgardní poezii

– v 60. letech proslul svými letáky kritizující domácí a zahraniční politiku USA

= díla: bývají často řazeno do beat generation, což tak zcela neodpovídá realitě. Počátek jeho tvorby je spojen s pokusy s halucinogeními látkami (především LSD)

– Poezii psal hovorovým jazykem a byla blízká výtvarnému vidění, od beatnické tvorby se lišila především rostoucí angažovaností v politických otázkách

„Lunapark v hlavě“

– volný verš

– mluví zde o Bohu, velmi neuctivě

– provokativní jednání o Ježíši
„nějaký ten tesař z nějaké divné rodiny“ „že je příbuzný toho co stvořil nebe a zemi a že ten pásek co nám tohle všecko de facto spískal je jeho Táta“

– narážka na to, že řada lidí se od křesťanství odvrátila

 

WILLIAM BURROUGHS

„Feťák“ – prvotina, 1953, psal pod pseudonymem William Lee, příběh zobrazuje Burroughse a jeho závislost na alkoholu, heroin, morfiu a dalších drogách. Jedná se o autobiografické dílo, které popisuje prakticky jen autorům vztah k drogám, jejich účinky, pocity závislosti a příhody spojené s honbou za dávkou drog, snaží se přiblížit feťácké prostředí, feťáckou společnost a popisuje proč je tak těžké se závislostí skončit

– „Malý oběd“

V Anglii té doby vzniká podobný kolektiv autorů, kteří smýšlejí podobně, nazývají se. Rozhněvaní mladí muži – Anglie – proti ang. konzervatismu, konvencím; nepřizpůsobivost zavedenému pořádku, proti kariérismu, pohodlnosti, pokrytectví; sociální kritika, humor, hovorový jazyk.

 • duchovním otcem beat generation
 • zastřelil svoji manželku Joan Vollmerovou. Od této události se naplno věnuje psaní