Červený květ – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Červený květ

Autor: Petr Bezruč

Přidal(a): Tomáš

 

 

Petr Bezruč

 • *15. 09. 1867 (Opava) – † 17. 02. 1958 (Olomouc)
 • Vlastním jménem Vladimír Vašek, narodil se v rodině spisovatele Antonína Vaška (známý stoupenec politického realismu).
 • Básník a prozaik, literární historici řadí ho do generace tzv. anarchistických buřičů, i přesto, že se jeho názory se neztotožňovaly s „buřiči“ (je to sporné).
 • Volba pseudonymu nebyla jen básníkovým rozmarem – byl součástí jeho záměru upoutat pozornost k těšínskému lidu.
 • Během první světové války byl zatčen pro domnělé autorství protirakouské básně.
 • K vyjádření svých myšlenek zvolil básnickou formu baladu.

Jeho díla:

 • Slezské písně – básně z různých období autorova života, nabádají k odporu proti sociálnímu a národnímu útisku v rodném Slezsku, velký ohlas, přeloženo do mnoha jazyků.
  • Po vydání tohoto díla přestal umělecky tvořit, verše, které napsal, posílal jen přátelům.

 

Podobní autoři:

 

Rozbor díla: Červený květ

Literární druh a žánr:

 

Zasažení do výňatku do kontextu díla:

 • Jedná se o úvodní (první) báseň sbírky Slezské písně (jinak si myslím, že se to nedá určit, zda je to začátek či konec, jedná se o tematická neurčitost).

 

Téma a motiv:

 • Téma básně je rostlina – kaktus, který vykvete pouze jednou – má to symbolizovat jeho životní osamělost – promarněná láska. Motivem je zde kaktus s červeným květem, růže a promarněná láska.

 

Kompoziční výstavba:

 • Ve sbírce je 81 básní, rozdělené do 3 tematických celků: Intimní, sociální a národnostní básně. Úryvek se skládá ze tří slok po pěti verších

 

Typy promluv:

 • jedná se o monolog, jelikož je zde nepřerušovaná promluva jedné postavy

 

Veršová výstavba:

 • jedná se o rým volný, jelikož nemá pravidelné schéma

 

Jazykové prostředky:

 • Personifikace – „hrubý a špičatý mračil se kaktus“ nebo „červený z lodyhy vyrazil kalich“
 • Epiteton„v květníku sivém“
 • Řečnická otázka „Co měly v srdci?“

 

Hlavní postava:

 • v této básni je hlavní postava básník, jenž odsoudil květ kaktusu, jelikož se mu zalíbil na návštěvě květ růže, zdál se mu hezčí.

 

Časoprostor:

 • Ve dne a  místem je zde barák autora, kaktus byl v květníku za oknem („Za temným oknem, v květníku sivém“). Bude se to odehrávat někde ve Slezsku, když se básnická sbírka tak jmenuje (Slezské písně)

 

Jak chápu báseň já?

 • Podle mě se autor snažil v té básni ukázat dva typy lidí – kaktus a růže. Většina lidí má ráda a zajímá se více o lidi, kteří vypadají na první pohled mile a krásně – typický příklad růže. Ale v srdci mají prázdno. A naopak lidi, kteří se více podobají kaktusům – člověk, který je osudem drsný a hrubý, ale v srdci je hodný a milý, toho odsuzují.
 • Na první pohled na růži vidíme tu krásu a až poté si všimnou, že růže má trny. U kaktusu si všimneme hned, že má trny. Nekvetou tak často, a proto nemůžeme poznat jeho krásu.
 • Jak jsem již zmiňoval, inspiroval se skutečným příběhem – jeho nenaplněná láska.