Epos o Gilgamešovi – rozbor díla k maturitě (6)

 

Kniha: Epos o Gilgamešovi

Autor: Neznámý autor

Přidal(a): terezii

 

 

TYP LITERATURY: umělecká(estetická fce)

 

LIT. DRUH: epika= zákl. druh lit.,základem je vypravování děje(osudy,chování,prožitky,vztahy)epické útvary: veršované nebo prozaické

LIT.ŽÁNR: epos (nejstarší epos ze světové literatury-veršovaný,dlouhý složitý děj s odbočkami,má bohatý dramatický děj,obvykle popisují živ. příběhy známých  osobností a jejich činy, rozsáhlé chornologické vyprávění spojené jednou nebo ustředními postavami)

 

PŮVOD  A VZNIK: 

a) autor je anonymní

b) pochází z jednotlivých sumerských mýtů, vzniklo již před 3000 lety p.řn.l a bylo tradováno pouze ústní formou! roku 2000 p.řn.l bylo zaznamenáno písemně

c) přepracoval Vojtěch Zamarovský(autor populárně naučných historic.knih, přeložil egyptske písmo)

d) období nejstarší civilizace v povodí velkých řek Eufrat a Tigris,Nil(mezopotámie)

 

NÁMĚT:  mýtus z dávné minulosti

TÉMA: hledání věčného života,strach ze smrti,přátelství

PROSTŘEDÍ: převážně skutečné (uruk),ale i neskutečné(Utanapiště)

 

POSTAVY: Gilgameš- urucký král a tvrdý vládce svého lidu,2/3bůh a 1/3 člověk,krutý statečný,schopný,samolibý,přátelský,cílevědomý

Enkidú-bytost stvořená z hlíny Bohy,má podobné vlastnosti jako Gilgameš,silný,přátelský,žijící se zvířaty

Anu (bůh nebes uctívaný v Uruku)

Aruru(bohyně stvořitelka lidí)

Ištar(boh.lásky)

Šamaš(b.slunce)

Tešup(b-bouřky)

Uršanabi-lodivod Uta-napištima

 

KOMPOZICE: předmluva a desky=kapitoly dělící se na 12hlín.tabulek,vypraveč– er-forma,obsahuje cca 3000veršů, uspořádání děje e řetězové,chornologicky

 

JAZYK.PLÁN: spisovný,slovní zásoba archaismy,verš,volný verš,personifikace,textové prostředky-popis,charakt.,monolog,dialog,přímá řeč,opakování motivů(6dní a 7 nocí,číselná symbolika 7chlebů,7košil), bajné prvky-bohové pomáhají smrtelníkům,prvky z bible(potopa,býk,bytost z hlíny)

 

HLAVNÍ MYŠLENKA: Nemůže najít věčný život člověk,může si však zachovat večné jméno. Svým dílem jsi se stal nesmrtelným, hrdino Gilgameši……žádným svým snažením se nestane člověk nesmrtelným,ale svýmy skutky a činy se jim může stát…

 

NÁZOR: tuto knihu jsem si vybrala, protože mě velmi zajímal děj knihy,který se mi moc líbil,ale veršovaný epos byl náročný na pochopeníl, proto jsem musela některou část číst 2x.

Další podobné materiály na webu: