Ilias – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Ilias

Autor: Homér

Přidal(a): Bedny

 

Homér

 • Údajný autor, narozen u Smyrny na maloasijském pobřeží
 • Byl údajně slepý, protože jeho jméno je v překladu Slepý nebo Rukojmí
 • Nejstarší řecký básník
 • Žil asi v 8. Stol. Př. n. l.

 

Druh: epika, s milostnými pasážemi

Žánr: hrdinský epos

Směr: starověké písemnictví

 

Jazykové prostředky a styl

 • Archaismy, epiteton, metafora, metonymie, heroizace hrdiny
 • Psán daktylským hexametrem, chronologicky, i když chybí začátek a konec války
 • Spád děje je zpomalován rozsáhlými popisy a výčty (např. vojska)
 • Zachycuje pouze 51 dní války. Scéna s Trojským koněm v původním díle není
 • Často líčeno velmi emotivně, bez nadhledu
 • I věci už řečené se zde objevují doslovně, žádné zkratky na předešlé události
 • Častá přímá řeč, jedná se většinou, ale o proslov nějakého vůdce

 

Další díla: Odysea (je připisována, ale kladou se rozpory o autorovy tohoto díla) – 10leté putování Odyssea zpátky na rodnou Ithaku. Kvůli nepřízni bohů se cesta protáhla a Odysseus se svojí posádkou zažívají nejedno dobrodružství (ostrov Syrén, kyklop Polyfemos …).

 

Další představitelé tohoto období: 

Ezopbajky

Sofokles – Král Oidipus (Oidipus hledá vraha krále Laia, zjišťuje, že ho zabyl on, a že je jeho synem. Věštba mu prorokovala, že zabije svého otce a za manželku si vezme svoji matku. Proto ho nechal Lair zabít, muž co to měl udělat, ho ale dal na výchovu do Korinthu. Po cestě k osvobození Théb od zlé Sfingy zabije neznámého cizince (Laia). Město osvobodí a vezme si za ženu vdovu po králi. Tím se osud završí, a jakmile to vyjde najevo, Oidipus se oslepí a odchází z Théb.

 

Hlavní postavy:

Hektor – trojský hrdina, který hájí hradby města

Achilles – řecký bojovník, vůdce Myrmidonů

bohové – někteří chrání Troju, jiní Achajce

řečtí hrdinové – Patroklos, Agamennon, Nestor, Odysseus

trojští hrdinové – Priamos, Aeneis

 

Děj:

I. zpěv – zobrazuje konflikt mezi Agamemnónem a Achillem, který vzniká poté, když Agamemnón odňal Achillovi krásnou Briseovnu, jako náhradu za dceru Apollónova kněze Chrýse.

II. zpěv – zachycuje přípravy k boji mezi Trójany a Achajci. Zahrnuje obsáhlý katalog řeckých lodí a vůdců řeckých kmenů.

III. zpěv – líčí souboj Meneláa s Paridem, Paris je v souboji zraněn a zachráněn bohyní Afrodítou.

IV. zpěv – sjednané příměří je porušeno, neboť trojský bojovník Pandaros zraní kopím Meneláa.

V. zpěv – do bohů se opět zapojují bohové, bohyně Afrodíta je zraněna hrdinou Diomédem.

VI. zpěv – bohové opouštějí Tróju, hrdina Hektor se v lyrické pasáži loučí s manželkou a synem.

VII. zpěv – Hektor navrhuje souboj s kterýmkoli řeckým hrdinou, losem je vybrán Aiás. Souboj je přerušen nocí. Obě strany uvažují o míru, trojská strana navrhuje ukončení války vrácením Heleny a uloupených pokladů. Paris s tímto řešením nesouhlasí, je ochoten vrátit poklady. Achájové nechtějí takový kompromis přijmout a připravují se k obraně, stavějí obrannou hradbu.

VIII. zpěv -zachycuje druhou velkou bitvu, které se nesmějí zúčastnit bohové. Řekové jsou

zatlačeni až ke své obranné hradbě.

IX. zpěv – Řekové se pokoušejí usmířit Achillea, ale ten odmítá.

X. zpěv – Odysseus s Diomédem se vypraví do trojského tábora. Zabijí vyzvědače a dalších 13 mužů a ukořistí koně krále.

XI. zpěv – popisuje třetí bitvu, v níž Řekové nakonec musí ustoupit až k obranné hradbě.

XII. zpěv – Trojané v čele s Hektorem zdolávají řeckou obrannou hradbu.

XIII. zpěv – bůh Poseidón podněcuje Řeky k boji, Aiás vyzývá Hektora k souboji.

XIV. zpěv – Héra uspává Dia, Hektór je omráčen kamenem vrženým Aiantem. Trójané byli vyhnáni z řeckého tábora.

XV. zpěv – Trójané pronikají až k řeckým lodím a chystají se je zapálit. Mezi bohy dochází ke sporu.

XVI. zpěv – Achilles půjčuje svou zbroj Patroklovi, který je v boji zabit Hektorem.

XVII. zpěv – líčí boje o Patroklovo tělo a jeho odnesení do řeckého tábora.

XVIII. zpěv – Achilles oplakává přítele, rozhoduje se pomstít jeho smrt smrtí Hektorovou. Achillova matka, bohyně Thétis, mu nechává u Héfaista zhotovit novou zbroj. Konají se přípravy k Patroklově pohřbu.

XIX. zpěv – je vyřešen jeden ze základních konfliktů – Achilleus se na sněmu smíří s Agamemnónem a připravuje se k odvetě.

XX. zpěv – Zeus dává svolení k zásahu bohů do bojů.

XXI. zpěv – Achilles zažene trojské vojsko do řeky.

XXII. zpěv – smrt Hektora.

XXIII. zpěv – podrobnosti o Patroklově pohřbu, popis obřadů, závodů v běhu, hodu diskem, střílení z luku, zápas oštěpem.

XXIV. zpěv – zachycuje Achillevu nenávist k nepříteli a stesk po příteli. Achilles nechává Hektórovo tělo vláčet po devět dní kolem trójských hradeb. Po přímluvě bohů a po Priamově výpravě do řeckého tábora vydává za velké výkupné otci Hektórovo tělo. Epos končí Hektorovým pohřbem.

Další podobné materiály na webu: