Jarní romance – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Jarní romance

Autor: Jaroslav Vrchlický

Přidal(a): Margotka18

 

 

 

 

Rozbor básně
sbírka : Epické písně

 

Jaroslav Vrchlický  (1853-1912)

 • jménem Emil Frída
 • básník, dramatik a překladatel (2.pol. 19.stol.)
 • * v Lounech v rodině kupce, vychováván u strýce faráře v Ovčárech u Kolína
 • už na gymnáziu záliba v románských jazycích a lit.
 • po studiu na filosof. fakultě působil jako vychovatel ve šlechtické rodině v Itálii
 • po návratu se stal universitním profesorem
 • hluboké duševní přátelství se spis. Sofií Podlipskou vyústilo v ne příliš šťastný sňatek s její dcerou Ludmilou
 • tvořil velmi lehce – vynikal obrovskou pracovitostí a talentem ( vydal 270 knih !)
 • snažil se přivést českou lit. k vysoce kultivovanému projevu
 • po r. 1877 byl odmítán mladou generací – následuje zklamání a pokles tvůrčího elánu

 

TVORBA :

 • 1/ poezie– (lyrika i epika) – touha po lásce, vztah k přírodě k historii:
 • Zlomky epopeje, Okna v bouři, Selské balady, Epické písně…
 • 2/ drama– Noc na Karlštejně, Drahomíra, Hippodamie…
 • 3/ překlady – z románských jazyků (zpřístupnění svět.lit. českým čtenářům) např. díla V.Huga, Shakespeara, Goetha…

 

Jarní romance

 • báseň ze sbírky Epické písně
 • literární druh : poezie ( lyricko-epická báseň)
 • žánr : romance (báseň s radostnou náladou)

 

Báseň je alegorií zimy a jara – radost z příchodu jara a jeho vítězství nad zimou. Vrchlický do této oslavy vkládá i obecnou zkušenost, že život probíhá ve stálých proměnách a že tento přírodní zákon je neúprosný.

Stavba :  13 slok o čtyřech verších

Rým : přerývaný ( ABCB)

 

Básnické prostředky :

 • pohádkové motivy : úvod (Byl jednou jeden…), pohádkové postavy ( kouzelník, víly…),neupřesněné místo a čas
 • alegorie zimy : starý kouzelník, ledný hrad; pás z jíní setkaný; sněhobílá brada; vybledlé kvítí, mlhavá závoj s křišťály,  podzemní ledná sluj; hromný kyj; slunce zchladlo, kvítí zvadlo, na řekách led, na zemi sníh, poušť, smrt, kroupy,sněhy a mrazy…
 • alegorie jara : víly, svět vůní, květů, zpěvu a radosti; v keři ptáče zpívá; sluneční svit; růže; teplý vánek; křepelka a sedmihlásek; sedmikrásky…
 • básnické přívlastky : ledný hrad, mlhavý závoj, sněhobílá brada, luzná víla, lehkonohé víly…
 • metafory : kol jenom poušť, kol jenom smrt
 • personifikace : vánek si pohrává, slunko si nezahalí líce
 • přirovnání : jak by ho posázel
 • kontrasty : kouzelník v ledném hradu touží po zemi plné jara; zima jako symbol stáří proti mladému jaru
 • bájeslovný motiv : vysvětlení původu sněženek (vyrostly z kouzelníkova těla)