Jeden den Ivana Děnisoviče – rozbor díla (5)

 

Kniha: Jeden den Ivana Děnisoviče

Autor: Alexandr Solženicyn

Přidal(a): Helči

 

 

 

 

1. AUTOR

Alexandr Solženicyn

 • celým jménem Alexandr Isajevič Solženicyn
 • narodil se v Rostově na Donu
 • původně učitel fyziky
 • bojoval jako důstojník Rudé armády
 • v roce 1945 poslán na nucené práce do Gulagu
 • za Jeden den Ivana Děnisoviče dostal v roce 1970 Nobelovu cenu za literaturu
 • v důsledku stálého napadání režimu, byl v roce 1974 vyhoštěn do Švýcarska, pak odešel do USA
 • po návratu do Ruska (1994) zde psal různé eseje a přednášel
 • další dílo: Souostroví Gulag, Rakovina, V kruhu prvním, Rudé kolo, Matrjonina chalupa, Dvě stě let pospolu

 

2. INFORMACE O DÍLU

Jeden den Ivana Děnisoviče

 • původní název: „Šč – 854 (jeden den jednoho mukla)“
 • Solženicyn toto dílo začal promýšlet za 2. světové války, když sám byl ve zvláštním táboře
 • kdy a kde dílo vyšlo: 2. polovina 20. století (1959), Rusko
 • historický rámec:

Ve 2. světové válce se do popředí dostaly dvě velmoci – USA a SSSR.

Mnoho zemí bylo osvobozeno Rusy, kde byl šířen jejich režim. Ve snaze oslabit sovětský vliv nabídlo USA hospodářskou pomoc některým zemím Evropy. Tím se kontinent rozdělil na západ a východ (železná opona), což rozpoutalo studenou válku mezi těmito mocnostmi. V 2. pol. minulého století došlo k velkému rozvoji vědy, techniky atd. Mnoho spisovatelů reagovalo na válku – oslava hrdinství, vlastenectví, kamarádství, strach, sadismus. Sovětští spisovatelé nejprve psali umělecky a dokumentárně, snažili se zachytit hrdinství rudoarmějců, partyzánů. Později do popředí rus. literatury vystoupily společenské problémy lidí.

 

3. ZAŘAZENÍ DÍLA

a) Literární druh: epika

b) Literární žánr: novela

c) Umělecký směr: literatura 2. poloviny 20. století

d) Funkce literárního díla:

°       Estetická: např. chování hlavní postavy (Šuchova) – dokázal být i v tak špatných podmínkách poctivý a pracovitý

°       Informativní: např. jak to probíhalo v Gulazích a jaké vztahy tam byli mezi vězni a nadřízenými

°       Formativní: např. můžeme si vážit toho, že žijeme v dnešní době, přesto že i dnešní doba není žádný med

 

4. LITERÁRNÍ ROZBOR DÍLA

a) PLÁN JAZYKOVÝ

°       použitá slovní zásoba: spisovná – neutrální, nespisovná – obecná, slang

°       umělecké prostředky: metafora, metonymie, personifikace

b) PLÁN TEMATICKÝ

°       téma:
Cílem knihy je přiblížit lidem svět, který se odehrával za ploty, nebo zdmi pracovních táborů/gulagů v Rusku a to jednoho dne, který prožil náš trestanec Šuchov

 

°       postavy:

Šuchov (Ivan Děnisovič): původně ruský rolník, ale byl označen za špiona a odsouzen na 10 let v pracovním táboře (jméno podle vojína Šuchova, který bojoval se Solženicynem ve 2. světové válce)
Ťurin: předák a živitel party, v níž byl Šuchov – určoval, kolik budou dostávat jídla a jakou práci budou vykonávat
Kilgas: Lotyš, který měl stále smysl pro humor a tím byl oblíbený

°       vedlejší postavy: Gopčík, Seňka Klevšin, Bujnovskij, César Markovič, Feťukov

°       prostředí: pracovní tábor v Rusku – Gulag, během ukrutné zimy na Sibiři

 

°       děj:

Den káranců začíná budíčkem v 5 hodin ráno. Šuchov je obvykle na nohou mezi prvními, ale dnes se cítí rozlámaný a snad i nemocný, a tak zůstal na své palandě o trochu déle. Když dozorce našel Šuchova v posteli po budíčku, „napařil“ mu 10 dní korekce – a z 10tidenní korekce si každý, kdo ji přežije, odnáší trvalé následky. Naštěstí pro Šuchova potřeboval dozorce někoho na umytí podlahy a korekce byla jen záminkou.

Po „rádoby snídani“ odcházejí všichni káranci v 35° mrazu na pracovitě, musí se svléknout, aby dozorci zjistili, zda nevynáší z tábora zakázané předměty. Šuchovova parta má dnes za úkol zdít. Parťák Ťurin hned po příchodu na pracoviště rozdělí úkoly a všichni se pouští do práce, při níž se trochu zahřejí. V 1 hodinu zazní siréna a káranci jdou v zástupech do jídelny pro svůj ubohý oběd – šlichtu z horké vody a rybích kostřiček Po obědě se všichni znovu zaberou do práce. Poctivý Šuchov se snaží i ve zdejších podmínkách odvést slušnou zednickou práci. Dokonce i po odhoukání konce směny, kdy celá 104. parta odešla, je Šuchovovi líto zbytku malty a ještě chvilku pracuje.

U strážnice před odchodem do tábora následuje opět šacování a přepočítávání trestanců. Jeden vězeň chybí a počítá se znovu. Když se chybějící káranec objeví, všichni mu spílají a někteří přidají za půlhodinu stání na mraze i ránu. Potom se již všechny party hrnou do jídelny na večeři. Podmínky jsou kruté – platí zákon silnějšího a úplatkářství. Ivanu Děnisovičovi se podařilo získat Césarův večerní příděl za to, že mu vystál frontu na balíčky. Šuchov svůj vlastní balík nikdy nedostane – jeho rodina je i tak dost chudá. Před večerkou následují prohlídky pokojů a zabavování. Poté již může Šuchov s klidem zalézt na svou palandu. Před usnutím bilancuje – byl to dobrý den: nerozstonal se, nezavřeli ho do korekce, pronesl přes strážnici pilku, získal dvojitý příděl. Šuchov usínal úplně spokojen.

 

c) PLÁN KOMPOZIČNÍ

°       vypravěč: er- forma

°       kompozice: chronologická, občas vrácení do minulosti

°       členění textu: text není rozdělen na žádné kapitoly, dá se říci, že jeden den je jedna kapitola

 

5. UKÁZKA Z KNIHY

…V tu chvíli si parťák hlasitě odkašlal, vstal a zavelel:

„Vztyk, vztyk, stočtvrtá ná-stup!“

Nato celá parta, ti co klimbali, i ti co byli vzhůru, naráz vstali a zívajíce vykročili ke dveřím. Ťurin sedí devatenáct let a nevyhnal by lidi o minutu dřív, než musí. Ale jak jednou řekne „nástup“, každý ví, že je nejvyšší čas…. 

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.