Král Oidipus – rozbor díla k maturitě (4)

rozbor-díla

  Kniha: Král Oidipus

  Autor: Sofoklés

  Přidal(a): Michal

 

 

Řecké drama

 • vzniká v klasickém období řecké literatury (5. – 4. století př. n. l.)
 • Slavnosti boha vína Dionýsa
 • Dělí se na tragédii a komedii
 • Tragédie původně oblíbenější, čerpala z mytologických námětů
 • Herci byli pouze muži
 • Měli na sobě masky – žádná mimika (důležitou roli hrála intonace a gesta)
 • Masky měli „onkos“ – jakýsi účes; tak vznikal nepoměr ve velikosti těla a hlavy, ten
 • řešili koturnami (boty se zvýšenou podrážkou)
 • Sbor – chór, zastupoval funkci vypravěče, mohl být maskovaný a mohl i tančit
 • Divadla (amfiteátry) se stavěla na akusticky výhodných místech (svah)
 • Jednota děje, času a místa
 • Výstavba dramatu:
  • 1) expozice
  • 2) kolize
  • 3) krize
  • 4) peripetie
  • 5) katastrofa

 

Tragédie

„kozlí píseň“

Hlavní hrdina soupeří se silami (bohové, osud), které jsou silnější než on sám a podléhá jim

Nikdy nevystupovaly více jak 3 postavy najednou + tzv. němé postavy

Euripidés

Aischylos zavedl druhou postavu a omezil funkci sboru, hlavní je DIALOG

Sofokles zavedl třetího herce a také jevištní dekoraci

Komedie

Veselohra

Komický účinek, zesměšňuje jevy života, kritika některých lidských vlastností

Šťastný a smírný konec

Hlavní představitel v té době byl Aristofanes, napsal např. komedii Jezdci

 

Sofokles

 • Žil v 5. století př. n. l. (klasické období řecké literatury)
 • Athéňan
 • Oblíbený, vlídný člověk
 • Dobré vzdělání
 • Byl voják – nic netypického pro tehdejší dobu, zúčastnil se bojů proti Samu
 • Kněz démona Halóna
 • Zastával několik významných úřadů – člen sboru pokladníků, 1 z 10 stratégů,
 • Jeho syn Iofón ho ke konci života obvinil z duševní slabosti a chtěl ho zbavit svéprávnosti,
 • Sofokles ale před soudem přednesl píseň o Athénách ze své poslední tragédie a svéprávnosti
 • zbaven nebyl
 • Po smrti prohlášen za poloboha

 

Dílo

 • Vytvořil asi 123 tragédií, dochovalo se pouze 7.
 • V dramatických soutěží nikdy nebyl 3.
 • Nejdřív hrál ve svých hrách, ale pro svůj slabý hlas nemohl pokračovat
 • Postavy, které porušili pravidla stanovená bohy, jsou tvrdě trestány (konflikt lidského jednání s vyšším řádem)
 • Upustil od psaní trilogií
 • Uměřenost (sofrosyné) – být si vědom, kde mám hranice
 • Postavy měli povahu, psychologii
 • Antigonanejde o předurčený osud, je zde kontrast mezi božskými zákony a nařízeními
 • pozemského krále, Antigona volí vyšší a správné principy a tedy pohřbí tělo svého bratra,
 • který zaútočil na Théby, aby získal trůn po své otci
 • Oidipus na Kolonu
 • Elektra

 

Král Oidipus

 • Tragédie
 • Příběh ctí jednotu děje, času a místa (Théby, během jednoho dne, jeden děj)
 • Hlavní postavy jsou Oidipus, Iokasté, Kreón a Teiresiás
 • Porušení pravidel stanovených bohy
 • Oidipus – ten s opuchlýma nohama
 • Otec Laios vyslechne věštbu, že ho zabije jeho vlastní syn a tak nařídí, aby se malému synovi
 • probodly nohy a byl odnesen do hor —> už zde je provinění proti božským pravidlům, král se
 • snaží vyhnout věštbě
 • Proti věštbě se snaží zakročit i Oidipus sám, když se dozvídá věštbu, uteče od svých domnělých rodičů vyrazí do Théb, cestou se stane klíčová věc, Oidipus přikáže kočáru v cestě, je vyzván, aby nepřekážel, Oidipus zabije všechnykočáru, až na jednoho sluhu
 • Charakteristika Oidipa – nemá rád, dokonce až nesnáší, když mu někdo něco poručí, je ale i chytrý, rozluští hádanku Sfingy
 • Oidipus se stává králem Théb a za manželku si bere ovdovělou Iokastu
 • Do Théb dorazil mor – zde začíná děj tragédie
 • Občané se jdou poradit s králem, co je proti moru udělat
 • Dozvídají se, že mor je kletba bohů, bude zde, dokud ve městě bude žít Laiův vrah
 • Oidipus prohlašuje, že vraha vypátrá a zabije – proto můžeme dílo také nazvat jako první
 • detektivku na světě
 • Oidipus na sebe vlastně přivolává neštěstí
 • Teiresiás vše Oidipovi vyvěští, ten mu ale nevěří
 • První to pochopí Iokasté, utíká do domu a oběsí se
 • Když ji Oidipus najde, sundá jí z vlasů vlásenky a bodá si je do očí, nechce už nikdy vidět svět
 • a bídu, která ho postihla
 • Z Théb odchází jako slepý žebrák s holí
 • Oidipovský komplex – milostný vztah syna k matce

Další podobné materiály na webu: