Klasické období v literatuře

 

 Jméno: Klasické období v literatuře

 Přidal(a): Lucie

 

 

Do klasického období literatury můžeme zařadit literaturu antickou, tedy řeckou a římskou literaturu. Již podle tohoto vysvětlení je patrné, že se jedná o literaturu z období před naším letopočtem.

 

Řecká literatura

Řecká literatura se datuje od 8 století př. n. l. Tehdejší autoři chtěli být především originální a nenapodobovali žádná jiná díla, nicméně drželi se jednoho žánru. Nejdříve byla díla považována za písně nebo divadelní hry. Řecká literatura se dělí na tři období. Jedná se o archaické období, klasické období a helenistické období.

 

Archaické období můžeme datovat od 8. století př. n. l. do 6 st. př. n. l. Na počátku stál především známý Homér. Nejsou o něm potvrzené některé informace, nicméně jsou mu připisována známá díla Ilias a Odyssea. To jestli je skutečně napsal, se pravděpodobně nikdy nedozvíme. V archaickém období se však psala jen lyrika, epika a próza. Podívejme se nejdříve na epiku. Mezi tyto útvary patří eposy. Jde v podstatě o vyprávění. Nejznámějším eposem je právě Ilias a Odyssea. Lyrika, na rozdíl od epiky, popisovala aktuální dění a tyto díla měla většinou hudební doprovod. Mezi další autory, které psal eposy, patří Ezop. Údajně to byl otrok, ale opět, stejně jako u Homéra, nevíme, zda skutečně existoval. Mezi jeho díla se řadí O lišce a vráně. V lyrickém žánru psala básnířka Sapfó, která píše milostné básně. Dále pak autor Anakreon.

 

Klasické období, neboli attické se datuje od 5. st. př. n. l. do 4 st. př. n. l. V tomto období se hodně rozvíjí drama a to zejména v Aténách. V té době se hodně oslavoval bůh vín Dionýsos. Stejně tak vznikaly komedie, stejně jako tragédie, které byly první. Mezi autory tohoto období lze řadit jména jako Aischylos, Sofoklés, Euripides. Všichni tito tři autoři psali tragédie. Aischylos napsal něco okolo 90 her a jako jednu neznámější můžeme jmenovat tragédii Oresteia. Sofoklés se proslavil tragédií jménem Král Oidipus nebo Antigona. Komedie začaly vznikat o něco déle než tragédie, nicméně pořád se řadí do attického období.

 

Helénistické období se datuje od 4. St. př. n. l. do 1. St. př. n. l a objevuje se až v období, kdy Alexandr Makedonský ovládá Řecko. V tehdejší době se literatura orientuje spíše na rodinu.

 

Římská literatura

Díky tomu, že nejdříve byla řecká literatura, není ta římská tolik originální. Autoři z Říma přebírali a inspirovali se tím, co psalo již v Řecku. Stejně jako řecká literatura, má i ta římská tři období. Jedná se o starou dobu, klasickou dobu a postklasickou dobu.

 

Stará doba

Datuje se od 3. st. př. n. l. do 2. st. př. n. l. V tomto období jde zejména o překlad děl z řecké literatury. Objevují se ale i noví autoři, jako je Plautus nebo Terantius. Plautus byl oblíbený a psal realistické příběhy lidí, pro příklad lze uvést dílo Vychloubačný voják.

 

Klasická doba je považována za vrchol římské literatury. Datuje se do 1. st. př. n. l. a můžeme zaznamenat opravdový nárůst literatury té doby. Rozvíjí se řečnictví zejména díky umělci, jménem Cicero. Ten je považován za největšího řečníka a průkopníka tohoto žánru. V lyrickém žánru v tomto období psali například Vergilius a Ovidius. V postklasické době můžeme zmínit jméno Seneca, což byl nejen spisovatel, ale také filosof. Píše tragédie, kdy hlavní hrdina se snaží bojovat se svým osudem. Nicméně tento osud lze přemoci jen díky silné vůli, kterou ovšem nemá každý.