Máj – rozbor díla k maturitě (3)

rozbor-díla

 

Kniha: Máj

Autor: Karel Hynek Mácha

Přidal(a): Analeigh

 

 

Karel Hynek Mácha (1810 – 1836)

 • Český básník a prozaik
 • Narodil se 16. listopadu 1810 (Praha), zemřel 6. listopadu 1836 (Litoměřice)
 • Největší představitel českého romantismu a zakladatel moderní české poezie
 • Vystudoval gymnázium, filozofii, práva na Univerzitě Karlově
 • Zemřel na choleru nebo tyfus, dva dny před jeho svatbou
 • V jeho dílech nalezneme časté autobiografické prvky

 

Rozbor díla: Máj (1836)

 • Literární druh: lyricko-epická báseň
 • Literární žánr: smutná básnická povídka

 

Hlavní funkce/myšlenka:

 • vylíčení přírody, duševního stavu vězně, poukázat na pomíjivost člověka x věčnost přírody, smysl života

 

Hlavní motiv:

 • pohana, vina, pomsta, trest

 

Symboly: (Postavy (archetypy))

 • Poutník: neurčitost, nejistota, volnost, svoboda – symbol pochází z Bible (první poutník, trestem od Boha)
 • Vězeň: omezený prostor, čas, jistota, velký kontrast s poutníkem
 • Loupežník: je někdy mezi, má volnost, ale je vězeň svého povolání.
 • > Všichni milují svobodu

 

Kompozice

 • Dílo se skládá ze čtyř zpěvů a dvou mezizpěvů (Intermezzo)
 • Celý Máj začíná básní – Čechové jsou národ dobrý – > vlastenecké

 

Jazyk a styl

 • Jazykové prostředky:
  • Hudebnost, zvukomalba, intermezza (dramatické x lyrické zpěvy), spousta figur a trop. Máchova poezie založena na kontrastech (život-smrt, vítr-klid, den-noc, např.) Pocity zániku, úmrtí člověka x věčnost přírody. Výrazné plynutí času.
 • Útvary jazyka: Spisovná čeština. Jazyk archaický, knižní, básnický.
 • Zvukové prostředky: Eufonie (libozvučnost), zvukomalba, („řinčích řetězů hřmot“), zvukosled („Hrdliččin zval ku lásce hlas“), rytmus (vzestupný jamb) a rým (obkročný).
 • Stylové rozvrstvení slovní zásoby: Slova jak stylově neutrální, tak stylově zabarvená.
 • Textové prostředky: Styl vyprávěcí a popisný. Dialogy, monology, řeč postav přímá.
 • Pojmenování:
  • Přímá: epiteton (básnický přívlastek) „zelené jezero“, „bělavé páry“, „růžový večer“, přirovnání („co slzy lásky“), antiteze (otec a syn).
  • Nepřímá: metafory, personifikace („Jezero hladké v křovích stinných…“), metonymie, oxymoron („mrtvé milenky cit“).
 • Figury: Apostrofa, řečnické otázky, časté opakování slov máj, láska, den a noc.

 

Postavy:

 • Vilém:
  • Loupežník, měl těžký život, ale byl to správný člověk, lidé i příroda ho měli rádi. Nechal se unést, protože byl hluboce zamilovaný do Jarmily a zavraždil jejího milence. Je mu jeho činu líto, ale nedává si plnou vinu. Je to milovník přírody.
 • Jarmila:
  • Vilémova dívka, osamělá, citově nedoceněná, zahýbá Vilémovi. Když zjistí, že její čin zabil oba „její“ muže. Spáchá sebevraždu, nesnese svojí vinu.
 • Poutník:
  • Objevuje se ke konci básně (v posledním zpěvu), ztotožnění autora, srovnává svůj osud s osudem Viléma. Mluví o sobě, o svém mládí a poznává, že mládí je již ztracené.

 

Obsah (děj) díla

1. zpěv

 • Úvod k vylíčení krajiny. Hodně personifikací – zživotnění přírody (Ouplné lůny krásná tvář). Měkké koncovky (blíž atd.) dvojhlásky – zvukomalba. Představa přírody naprosto dokonalá, při líčení používá všechny smysly.
 • Jarmila se dozví, že Vilém, její chlapec, zabil jejího milence (Vilémův otec) a bude popraven. Jarmila se zabije skokem ze skály.

2. zpěv

 • Začíná přírodou, zpětně se dozvídáme o Vilémovi. Byl vyhnán jako dítě, vyrůstal v loupežnické tlupě a později se stal jejím vůdcem -> Strašný lesa pán. Zamiloval se do Jarmily, ale zřídka se vídali, citově strádala, nechá se svést otcem Viléma. Vilém netuší, že je to jeho otec, a tak ho zabije. Zjistí se, že je to jeho otec a Vilém je odsouzen ke smrti na kole (inspiraci vzal Mácha ze skutečné události). Sedí ve věži a čeká, až bude popraven, přemítá, zda je to jeho vina. Myslí, že není, podle Viléma je to vina jeho otce, který ho vyhodil. Přemýšlí, co bude po smrti – prázdno – po smrti nebude nic, smrt je totálním zánikem. Vidina smrti je pro něho strašná. Vilém strážci vylíčí svůj osud. Strážný se dostane do melancholického stavu, je mu Viléma líto.
 • Vilémův stav je beznadějný – opakování měkkých hlásek a výrazů jako „žádný, nic“ – beznaděj. Čas je zde měřen kapkami vody.

INTERMEZZO 1.

 • Dostáváme se na popraviště a hřbitov, popis přírody a její oživení a soucit s odsouzeným, příprava jeho pohřbu. Vděčnost a krása přírody.

3. zpěv

 • Poprava – lidé soucítí s Vilémem.
 • Vilém se loučí s přírodou („přírody slavný chrám“ – pokora přírodě). Miluje tu krajinu, strávil zde dětství, mluví k hvězdám (ráno – rozplývají se), metafory (stíny modra nebe). Prosí, aby pozdravily zemi (= všechno pro Viléma) a Jarmilu (netuší, že je mrtvá).
 • Konec třetího zpěvu jsou oxymórony (spojení nespojitelného, např. mrtvé milenky cit), stojí tu kontrast pomíjivosti člověka a věčnost přírody.

INTERMEZZO II.

 • Věnováno opět přírodě, která lituje smrti Viléma.

4. zpěv

 • Plynutí času (cyklické – roční období), objevuje se tu sám Mácha, zvyšuje to subjektivní dojem z básně. Po 7 letech od popravy je tu stále Vilémova lebka (výstraha a pomník), Hynek odejde a vrátí se až 1. Máje, dělá přesně to, co dělával Vilém (osoba, ne vrah – užívá si přírodu) -> Vilém nezemřel, připomíná se. Příroda ho oživuje (A kolem lebky pozdní zář se vložila, co věnec z růží; kostlivou, bílou barví tvář).
 • Zakončení – mladík Hynek (Mácha), melancholik, poslání putovat – nekonečné – nevyplněnost. Ztotožňuje se s Vilémem a Jarmilou.

 

Kritika díla

 • Nebylo přijato společností jeho doby, protože nemělo výchovný prvek, staví jedince nad společnost, kritika společnosti i světské moci (odsouzení), nevěří na posmrtný život, narušuje krásu – míchá tam vraždu a autor se ztotožňuje s hrdinou.