Malé dívce – rozbor uměleckého textu

rozbor-díla

 

  Kniha: Malé dívce

  Autor: Vítězslav Nezval

  Přidal(a): Marie

 

 

Dílo: Malé dívce

Jsi jako skříňka na hračky
Z níž vypadly dva míče
Tiskneš je v rukou
A díváš se vyzývavě
Jak tvoje vyhublá kolena
Která se šklebí na celý svět
Jsi jako schránka na pěnovou špičku

 

  • Téma:

Autor popisuje mladou dívku; charakteristiku hlavní postavy doložil pomocí různých přirovnání

 

  • Motivy:

Neobsahuje

 

  • Časoprostor:

Neurčený

 

  • Literární druh:

Lyrika, poezie

  • Vypravěč

Přímý, projevuje se jako postava díla s perspektivou zevnitř

 

  • Typy promluvy:

Přímá řeč, autor používá náhodné asociace

 

  • Výstavba:

Báseň má 7 nepravidelné verše. Rým je volný.

 

  • Jazyk

Spisovná čeština; odstraněná interpunkce

 

  • Umělecké prostředky:

Jsi jako skriňka na hračky-přirovnání

Kolena se šklebí-personifikace

Jsi jako schránka na pěnovou špičku-přirovnání

Jsi jako skriňka…/Jsi jako schránka-anafora

 

  • Osobní názor:

Báseň je velmi jednoduchá a snadná k pochopení, nehledě na surrealistické rysy. Lehce působí na smysly jako na zrak a hmat.