Mefisto – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Mefisto

Autor: Klaus Mann

Přidal(a): David Hampl

 

 

Klaus Mann

 • Narodil se 18. listopadu 1906 v Mnichově, zemřel 21. května 1949 v Cannes.
 • Německý spisovatel a novinář.
 • Pocházel z literárně zaměřené rodiny, jeho otcem byl spisovatel a držitel Nobelovy ceny za literaturu Thomas Mann, strýcem další významný spisovatel Heinrich Mann.
 • Po nástupu Hitlera v roce 1933, podobně jako jeho otec i strýc, rovněž emigroval, konkrétně do holandského Amsterdamu, kde později začal vydávat časopis.
 • Ve druhé polovině třicátých let hodně cestoval po Evropě, mimo jiné získal v roce 1935 i československé občanství, o rok později emigroval do Spojených států amerických.
 • Jako americký voják se následně zúčastnil španělské občanské války i druhé světové války.
 • Trpěl psychickými problémy, které byly zapříčiněny jednak jeho homosexualitou a neúspěchy jeho literárních děl, jednak nesouhlasem s poválečným vývojem v Evropě.
 • Pod vlivem těchto problémů nakonec ukončil svůj život sebevraždou.

Díla

 • Mefisto – nejvýznamnější kniha Klause Manna, která líčí životní osud významného herce v době Třetí říše.
 • Zbožný tanec – na svou dobu odvážný román, ve kterém se autor zabývá problémem homosexuality.
 • Útěk na sever – román o osudu německé dívky, která utekla z Německa před fašismem do Skandinávie a prožívá zde milostný příběh.

 

Literatura 1. poloviny 20. století

 • Světová literatura první poloviny dvacátého století je velmi rozmanitá z hlediska svých témat i literárních žánrů. Obecně se v literatuře vydělují dvě tendence, experimentální a klasická. Zatímco klasická literatura, do níž byla řazena i tak zvaná ztracená generace či demokratický proud, navazuje na realismus, experimentální próza se inspiruje novými moderními uměleckými směry.

Spisovatelé

 • Erich Maria Remarque – německý představitel ztracené generace, k jeho nejslavnějším románům patří Na západní frontě klid s tématem první světové války či Jiskra života s tématem druhé světové války.
 • Thomas Mann – otec Klause Manna, představitel demokratického proudu, držitel Nobelovy ceny za literaturu. K jeho známým románům patří Buddenbrockovi, Josef a bratří jeho či Kouzelný vrch.

 

Rozbor díla: Mefisto

Nejvýznamnější dílo Klause Manna, klíčový román, jehož hlavní postavou je významný německý herec Hendrik Höfgen, který má svůj předobraz ve skutečné postavě, herci Gustafu Gründgensenovi. Kniha zároveň velmi realisticky vykresluje prostředí Třetí říše.

Literární žánr klíčový román je velmi specifickým žánrem moderní literatury, kdy kniha na první pohled vypráví smyšlený, fiktivní příběh, ale ten zároveň obsahuje více i méně patrné narážky na skutečné historické, politické či společenské události a osoby. Záleží na čtenáři, zda je dokáže v díle všechny objevit a rozklíčovat. Cílem klíčových románů, který román Mefisto splnil velmi dobře, je kritika a satira na soudobé události, karikatura známých osobností. Kniha má rovněž podtitul, který naznačuje děj, román jedné kariéry či román velikého vzestupu.

 

Postavy

 • Kromě hlavní postavy, která je inspirována skutečným německým hercem Gustafem Gründgensem se v románu objevují i další skutečné osoby, například herečka Merlene Dietrichová, spisovatelův otec Thomas Mann i Klaus Mann sám.
 • Hendrik Höfgen – talentovaný německý herec, jehož životní osud v románu sledujeme. Jeho ctižádost a touha po slávě a penězích ho žene stále dále a je pro něj přednější než morální zásady. Důsledkem je to, že se pro slávu zaprodá nacistickému režimu. Prochází přitom velmi zajímavou a nevšední proměnou z komunisticky smýšlejícího rebela k oblíbenci nacistického režimu. Klausu Mannovi se podařilo vytvořit zcela nadčasovou postavu kariéristy, kterému je jeho ctižádost přednější než morálka a pro slávu a peníze je ochoten jít tak zvaně přes mrtvoly. Totalitní režim nacismu jen umocní jeho záporné vlastnosti, které v sobě skrývá. Postava byla inspirována skutečným německým hercem s podobným osudem Gustafem Gründgensem.

 

Obsah díla

Děj se odehrává v Německu, v době mezi první a druhou světovou válku, většina děje pak spadá do období po nástupu Adolfa Hitlera k moci v roce 1933, tedy do doby tak zvané Třetí říše. Název Mefisto a motiv z Goethova Fausta o smlouvě s ďáblem souvisí s několika skutečnostmi, jednak oním ďáblem, kterému se herec upsal pod vidinou úspěchu, je právě nacistický režim, zároveň Höfgen uvnitř sebe podobně jako Faust prožívá určitý vnitřní rozpor, kdy si uvědomuje nemorálnost svého jednání a snaží se alespoň částečně konat dobro. Navíc symbolicky se herec Höfgen stal slavným právě díky divadelnímu ztvárnění Mefista v Goethově dramatu.