Neorealismus a existencionalismus – umělecké směry

 

 Jméno: Neorealismus a existencionalismus

 Přidal(a): sliwkova.svetlana

 

 

 

Neorealismus

 • Umělecký směr vzniklý v Itálii
 • 40-50 léta 20. století
 • Nejvíce se uplatnil ve filmu a literatuře

 

 • Rysy:
 1. Ukazují každodenní život obyčejných lidí
 2. realismus umění – snaží se vylíčit situaci v Itálii na konci války
 3. kladou důraz na hodnověrnost (film působí jako dokument, hrají neherci)

 

 • Režiséři neorealismu:

1. Vittorio de Sica

2. Luchino Visconti

 

Alberto Moravia

 • Prozaik, historik, kritik, esejista
 • Dílo: Římské povídky
  • povídky o lidech z okraje společnosti – prostitutky, ..

Římankaromán

Horalka – román

 • příběh se odehrává ke konci 2. sv. války, kde matka odchází s dcerou z Říma do hor, po osvobození jak se vrací do Říma uchýlí se na noc ve zbořeném klášteře, zde jsou obě znásilněny. Klade důraz na psychologii. Dílo zfilmováno.

 

Existencionalismus

 • V literatuře vychází ze stejnojmenného filozofického směru
 • Vznikl po 1. sv. válce v Německu
 • Hlavní filozofové:
 1. Martin Heideger
 2. Karl Jaspers

 

 • Rysy:
 1. Uznává existenci jedince
 2. Řeší se problematika života člověka v soudobém světě (člověk opuštěný)
 3. Život člověka je starost
 4. Problémem je žít svobodně, člověk si svobodu neuvědomuje, svobodu si uvědomí, až když ji ztratí
 • V literatuře se to projevuje pocity úzkosti, strachu, existenčních starostí (již dříve Kafka)
 • Projevil se ve Francii od 40. Let 20. století

 

Albert Camus

 • Filozof a spisovatel
 • Dětství a mládí prožil v Alžíru
 • V dospělosti pracoval jako novinář ve Francii
 • 1957 získal Nobelovu cenu za literaturu
 • Po 3 letech zemřel při autonehodě
 • Dílo: Mor

Pád – novela

Cizinec – novela

 • hlavní hrdinou a také vypravěčem je úředník Mersault, příběh začíná úmrtím jeho matky, která žila ve starobinci, po pohřbu navazuje povrchní známost s kolegyní Marií a zároveň se seznamuje se sousedem Raymondem, ten Mersaulta zasvěcuje do svého konfliktu s místní partou Arabů a na jeho pozvání přijíždí Mersault i s Marií do chaty na pláži, na pláži potkávají 2 Araby, kteří se snaží vyvolat konflikt, Raymond je zraněn, Mersault je oslepen sluncem a jednoho z Arabů 5x střelí a umírá
 • druhá část knihy je o výslechu Mersaulta, o soudu a čekání na popravu, během soudního procesu se neřeší samotná vražda, ale Mersaultův život, je mu vyčítáno, že neplakal na pohřbu své matky, a že se nechtěl oženit s Marií
 • člověk je hodnocen podle vnějších projevů, aniž by se řešily vnitřní pohnutky, co ho k tomu vedlo

 

Jean Paul Sartre

 • Filozof, spisovatel, publicista
 • Získal Nobelovu cenu za literaturu, ale on ji odmítl převzít
 • Drama : Mouchy

  S vyloučením veřejnosti

Zeď

 • 4 povídky
 • v popředí každé povídky je vnímání vlastní postavy, vztah k okolí, k bližním, k vlastnímu tělu
 • pocit marnosti, hnusu, nevolnosti