Neorealismus a existencionalismus

literatura

 

Jméno: Neorealismus a existencionalismus

Zařazení: Literatura – umělecké smery

Přidal(a): sliwkova.svetlana, whatsup

 

Neorealismus

 • Typicky Italský směr – zrodil se v Itálii na přelomu 40. a 50. let 20. století
 • Nejvíce se uplatnil ve filmu a literatuře
 • Drsně a pravdivě zachycuje realitu poválečné Itálie
 • Návrat do 20. let a snaha najít důvody a kořeny toho proč se fašismus stal tak vlídný
 • Kritický pohled zaměřený na špatnou situaci nejchudších lidí
 • Příběhy se odehrávají ve zapomenutých čtvrtích
 • Prolínání umělecké formy a dokumentu
 • Hlavní hrdinové jsou většinou nějakým způsobem psychicky narušeni, společensky vydědění, jednodušší, jsou vnímání jako oběť režimu, bojují o to, aby přežili
 • Jazyk je hodně lidový, časté nespisovné a vulgární výrazy

 

Rysy:

 • Ukazují každodenní život obyčejných lidí
 • Realismus umění – snaží se vylíčit situaci v Itálii na konci války
 • Kladou důraz na hodnověrnost (film působí jako dokument, hrají neherci)

 

LITERATURA

 • Řada děl vznikala jako deníkové záznamy postav

 

ALBERTO MORAVIA

 • Prozaik, historik, kritik, esejista
 • Dílo:
  • Římské povídky, nové Římské povídky
   • povídky o lidech z okraje společnosti – prostitutky, ..
  • Římankaromán – hlavní hrdinka 16 letá dívka Adriana, příběh se odehrává v předválečné Itálii, jsou tam zachyceny poměry v Římě těsně před válkou, Adriana se rozhodne, že se stane prostitutkou, protože to je nejméně náročný způsob jak získat peníze, díky tomu se seznamuje s řadou mužů i s režimem fašismu
  • Horalka – román
   • příběh se odehrává ke konci 2. sv. války, kde matka odchází s dcerou z Říma do hor, po osvobození jak se vrací do Říma uchýlí se na noc ve zbořeném klášteře, zde jsou obě znásilněny. Klade důraz na psychologii. Dílo zfilmováno.
  • Pohrdání – román, zaměřuje se spíše na mezilidské vztahy, hlavní hrdina je scénárista a jeho manželkou je herečka, on ví že je neschopný ale i tak se chce prosadit a využívá k tomu svoji manželku, chce, aby se vyspala s různými lidmi, aby získal práci a postup
  • Nuda – hlavním hrdinou je malíř, který pochází z bohaté rodiny, myslí si o sobě že je dobrý malíř ale je to amatér, je naprosto znuděný životem, protože nemusí nic dělat, hledá rozptýlení v různých erotických dobrodružstvích, tím ubližuje lidem kolem sebe

 

CARLO LEVI

 • Malíř, lékař, musel opustit Řím a uchýlit se do totálně zapadlé vesničky na jihu Itálie, je to psáno formou deníku, zachycuje tam portréty jednotlivých venkovanů, se kterýma se tam potkává
 • Kristus se zastavil v Eboli – žijí tam středověkým způsobem života, odehrává se ve 20.-30.letech 20.století, velice kritická zpověď autora

 

CESARE PAVESE – MESÍC A OHNĚ

 • Román, který zachycuje osudy chudého chlapce, který je vychováván u pěstounů v chudých poměrech, zapadlý venkov, středověký životní styl

 

ITALO CALVINO – CESTIČKA PAVOUČÍCH HNÍZD

 • Hlavním hrdinou je chlapec Pino který je trošičku duševně zaostalý, děj románu se odehrává za války, Pina se ujmou partyzáni, žije s nimi, ve své fantazii si to jejich počínání převádí v dobrodružství, pro sebe přijatelných obrazů, touží po tom najít si někoho komu by se mohl svěřit, kdo by mu rozuměl, pocity osamocení

 

FILM

 • Autoři se snaží zachytit realitu co nejvěrněji – často vystupují neherci, vybírají lidi z reálného života, postavy nemají žádné kostýmy, nejsou nalíčeni
 • Většina filmů se odehrává v reálných exteriérech – všechny se natáčely venku, v reálných kulisách, nepoužívají se žádné filmové triky, efekty

 

Režiséři neorealismu:

 • Vittorio de Sica
   • Zloději kol – Zachycuje epizodu ze života nejchudších lidí, kteří žijí na okraji společnosti, hrdinou je nezaměstnaný dělník, který shodou okolností získá práci lepiče plakátů, životně důležité pro jeho práci je kolo, někdo mu ho ukradne, on nemůže dělat práci kterou dělat má, hrozí mu, že přijde o práci a nezbývá mu nic jiného než to kolo ukrást, nepovede se to, je dopaden, majitel se nad nimi slituje a nechá je odejít, konec je otevřený
 • Luchino Visconti
  • Země se chvěje – věnuje se těžkému životu rybářů, je tam zachyceno vykořisťování velkých prodejců, sociální nespravedlnost, neužívání nejchudších lidí, kteří jsou dotlačeni do situace kde nemají jinou možnost volby
  • Posedlost – americká detektivka patřící k drsné škole, přemístil ji do kulis fašistické IT
  • Rocco a jeho bratři – příběh rodiny která se stěhuje z jihu Itálie na sever, jih je zaostalý, je tam obrovská bída, nedokážou se sžít s novou realitou, nachází tam rodina spíš tragédii
 • Roberto Rossellini – 
  • Řím otevřené město – natočený v roce 1945 v Římě poničeném válkou, děj se vrací do 2.SV, tématikou je boj proti fašismu
 • Federico Fellini
  • Cabiriiny noci – hlavní hrdina je Cabiria, je to římská prostitutka, která je strašně hodná, má dobré srdce, k prostituci se dostala tím, že neměla jinou možnost, muži, jakmile zjistí, že je hodná, tak je jen využívána a všichni jí začínají ubližovat – stává se obětí zlých mužů
  • Silnice – námětem je to že hrubý cirkusák odkoupí od rodiny duševně méněcennou dívku kterou pak předvádí na atrakcích, zneužívá ji aby se obohatil

 

Existencionalismus

 • V literatuře vychází ze stejnojmenného filozofického směru
 • Vznikl po 1. sv. válce v Německu

 

Hlavní filozofové:

 • Martin Heideger
 • Karl Jaspers

 

Rysy:

 • Uznává existenci jedince
 • Řeší se problematika života člověka v soudobém světě (člověk opuštěný)
 • Život člověka je starost
 • Problémem je žít svobodně, člověk si svobodu neuvědomuje, svobodu si uvědomí, až když ji ztratí
 • V literatuře se to projevuje pocity úzkosti, strachu, existenčních starostí (již dříve Kafka)
 • Projevil se ve Francii od 40. Let 20. století

 

ALBERT CAMUS

 • Filozof a spisovatel
 • Dětství a mládí prožil v Alžíru
 • V dospělosti pracoval jako novinář ve Francii
 • 1957 získal Nobelovu cenu za literaturu
 • Po 3 letech zemřel při autonehodě

Dílo:

 • Mor
 • Pád – novela
 • Cizinec – novela
  • hlavní hrdinou a také vypravěčem je úředník Mersault, příběh začíná úmrtím jeho matky, která žila ve starobinci, po pohřbu navazuje povrchní známost s kolegyní Marií a zároveň se seznamuje se sousedem Raymondem, ten Mersaulta zasvěcuje do svého konfliktu s místní partou Arabů a na jeho pozvání přijíždí Mersault i s Marií do chaty na pláži, na pláži potkávají 2 Araby, kteří se snaží vyvolat konflikt, Raymond je zraněn, Mersault je oslepen sluncem a jednoho z Arabů 5x střelí a umírá
  • druhá část knihy je o výslechu Mersaulta, o soudu a čekání na popravu, během soudního procesu se neřeší samotná vražda, ale Mersaultův život, je mu vyčítáno, že neplakal na pohřbu své matky, a že se nechtěl oženit s Marií
  • člověk je hodnocen podle vnějších projevů, aniž by se řešily vnitřní pohnutky, co ho k tomu vedlo

 

JEAN PAUL SARTRE

 • Filozof, spisovatel, publicista
 • Získal Nobelovu cenu za literaturu, ale on ji odmítl převzít

Drama:

 • Mouchy
 •  S vyloučením veřejnosti

Próza:

 • Nevolnost
 • Zeď
  • 4 povídky
  • v popředí každé povídky je vnímání vlastní postavy, vztah k okolí, k bližním, k vlastnímu tělu
  • pocit marnosti, hnusu, nevolnosti