Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (3)

rozbor-díla

 

Kniha: Osudy dobrého vojáka Švejka za sv. války

Autor: Jaroslav Hašek

Přidal(a): VéVé

 

JAROSLAV HAŠEK

 • publicista, vyučen drogistou
 • r. 1907 vězněn za anarchistickou činnost
 • bohémský život, problémy s alkoholem, publikoval v časopise a novinách
 • r. 1911 založil Stranu mírného pokroku v mezích zákona
 • spoluautor řady kabaretních vystoupení i v nich hrál – kabaret Červená sedma
 • r. 1915 dobrovolně narukoval v ČB k 91. pluku – Haličská fronta
 • r. 1916 do ČS legií
 • r. 1918 vstoupil do Rudé armády, stává se komunistou, znovu se oženil
 • r. 1920 se vrátil z Ruska do Prahy “ návrat k bohémství + začal psát Švejka
 • nechucen politickým vývojem a s podlomeným zdravím odešel do Lipnice nad Sázavou – ke konci života Švejka diktoval
 • † 1923 [po smrti nebyly peníze na pohřeb, byl proto pohřben na dluh, farář odmítl Haška jako bezvěrce, měl být pohřben v koutě za márnicí, nakonec u zadní zdi
 • až po dlouhých letech vzn. díky E. Bassovi nadace a na hrobě se udělala  žulová deska

 

Literárně historický kontext

 • Hašek patří ke skupině anarchistů a buřičů
 • 2. generace 90. let 19. století
 • typické: revolta a vzdor proti dosavadní společnosti
 • hlásají individualitu a svobodu, stojí v opozici proti starší generaci
 • přiklánějí se k sociálně slabším skupinám, žijí bohémským životem
 • snaží se často šokovat tématy, kt. zpracovávají
 • l  legionářská L = svébytná
 • L s válečnou tématikou a týká se ČS legií
 • vzn. během 1. sv. v. a těsně po
 • za 1. rep. kladně chválena, za protektorátu a komunismu zatracována

 

Další autoři tohoto období:

  • Rudolf Medek – Plukovník Švec
  • Josef Kopta – Třetí rota

 

Rozbor díla: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

dílo:

 • znaky – pohrdání konvencemi, byrokracií, církví a politickými stranami
 • satira proti monarchii, válce a měšťanské společnosti
 • základem vlastní zážitky

 

I. povídky, črty, humoresky

 • hl. hrdina = obyč. čl., doplácející na hloupost, konflikty řeší rozumem
 • Můj obchod se psy a jiné humoresky, Dva tucty povídek

 

II. kabaretní scénky a hry

 • Větrný mlynář a jeho dcera

 

III. romány

 • Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

 

I. ideově-tematický plán

 • l. druh: próza
 • l. druh: román
 • “ čtyřdílný nedokončený, realistický
 • “ humoristický a satirický (vysmívá se a tím kritizuje)
 • “ pikareskní román (hl. postava pikaro – šibal)
 • “ není to klasický román, ale jde v něm o volné řazení příběhů spojených hlavní postavou

 

geneze románu:

 • postava Švejka se objevuje od r. 1910
 • 1. podoba budoucího Švejka vzn. r. 1912
 • “ Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky
 • 2. verze vzn. r. 1917 = za Haškova působení v R legiích
 • “ Dobrý voják Švejk v zajetí
 • konečnou podobu dostaly příhody o Švejkovi až v knize Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1920 – 1923)
 • “ skládá se ze 4 dílů (4. nedokončen)
 • po Haškově smrti 4. díl dokončil Vaněk, ale nedodržel původní plán a připojil 5. a 6. díl
 • názvy dílů: V zázemí
 • Na frontě
 • Slavný výprask
 • Pokračování slavného výprasku
 • hl. téma: 1. sv. v. “ poukazuje na nesmyslnost a surovost, kritizuje válku a poměry v armádě, geniální satira na rakouský militarismus
 • (politika, kde na předním místě stojí armáda)
 • nesmyslnost války a ponižování čl. X zdravý rozum prostého čl.
 • vedlejší téma: Švejkovo putování s cílem ochránit císařství (chce položit život za císaře pána)
 • motivy: životní radost a elán
 • odevzdanost císařství
 • vojenské rozkazy a předpisy

 

hl. myšlenka: upozornit na nesmyslnost války

 • ,,Takový mariáš je vážnější věc, než celá vojna.“
 • prostředí: R-U-R
 • Praha “ byt Švejka, hospoda U Kalicha
 • čas: 1. sv. v. (1. díl 1914 po Sarajevském atentátu)
 • autor: Hašek se liší svým přístupem k válce od jiných autorů (Remarque, Rolland)
 • “ nepředkládá řešení války a nemá potřebu nad ní vítězit
 • H. se válce slovy Švejka vysmívá
 • Š. je geniální postava, kt. stojí nad problémem války a vždy nad ní vyhrává
 • závěr: autor ukazuje na válku jiným způsobem než soudobí autoři
 • projevuje se patriotsví
 • projevuje se vlastenectví/slovanství
 • typické chování čecha/českého lidu

 

POSTAVY

Josef Švejk = literární typ/typický člověk válečné doby

 • hájí svoje práva na lidskost
 • prostoduchý dobrák, moudrý blázen
 • představitel lidového odporu proti násilí a válce, proti militarismus a proti ponižování člověka
 • typicky česká národní figurka, vždy říká, co si myslí
 • stojí vždy nad problémem a absurdností války
 • v knize hlavní postava a má funkci vypravěče
 • není zobrazen ve vývoji
 • slouží autorovi pro satirické hodnocení války, nezničitelná postava
 • dvoujaký: genialita – idiocie
 • má rád lidi, je otevřený, rád si povídá
 • nesnaží si nic vytvořit ani přetvářet a všemu se podvoluje “ v těchto situacích to působí bezcharakterně, stále zůstává dobrým vojákem
 • své nadřízené přivádí k zuřivosti tím, že doslova plní jejich rozkazy
 • chytrák, neustále aktivní, mazaný a nic ho nevyvede z míry
 • není ambiciózní, typ pikareskního člověka – šibala
 • destruktivní typ – svým dobráctvím vytváří zmatek a rozklad okolí
 • má pocit svobody i v nepřátelské společnosti
 • internacionální typ č. “ je schopen prohrát válku tomu, kdo ho do ní pošle
 • oddanost armádě a císaři “ schovává se v tom to, že oddaností ničí, to co po něm chtějí
 • Švejk se chová nesprávně pouze, když krade psa, kryje Lukáše při jeho záletech, vyspí se s Katy návštěvou Lukáše
 • neumí morálně zdůvodnit žádné své rozhodnutí a každá jeho volba působí správně a na vše najde historku “ někdo už to tak dělal, tak se to tak dělat může

 

ostatní postavy lze rozdělit na:

NEGATIVNÍ – představitelé armády feldkurát Ottokatz – sluha boží – sám v boha nevěří

 • pokrytec
 • věčně opilý a zadlužený
 • vybral si Švejka za svého poskoka – prohrál ho v kartách

nadporučík Lukáš – vyučuje ve škole pro jednoroční dobrovolníky

 • známý milostnými aférami – slabost pro ženy
 • na svého sluhu Šv. je čím dál tím víc nazlobený
 • přímý, zásadový, vypočítavý
 • sleduje své zájmy a svůj prospěch
 • vzdělaný – nevymýšlí si žádné hloupé rozkazy x vždy vše kvůli Švejkovi odnese – obětí Švejka

poručík Dub – SŠ učitel, zlý člověk, pokrytec, kariérista/představitelé policie “ civilní stráž. Bretschneider – udavač

 • dostal do problému Švejka i Palivce
 • představitelé byrokracie (lékaři)

 

KLADNÉ “ hostinský Palivec – opatrný člověk

 • mluvil sprostě (zadek, hovno)
 • zatčen pro velezradu (Mouchy sraly na císaře pána)

“ pí Müllerová – Švejkova hospodyně

 • starší hodná paní
 • ve všem Švejkovi pomáhala

 

II. kompoziční plán

 • forma románu: uvolněná “ jsou za sebou volně řazeny dějové epizody
 • nedějová “ v knize nejde o děj, ale o žvanění Šv. a povídaní dalších postav
 • román nemá žádnou zápletku
 • připomíná koláž (seskupení příběhů
 • celá kniha je, jako kdyby to byly sepsané hospodské příběhy
 • členěno do 15 kapitol, každá má svůj název
 • autor využívá kontrastu, např.: nesmyslnost války x ochota lidí v ní bojovat
 • idiocií Šv. x způsob jakým dovede vytočit svoje nadřízené
 • doplňující ilustrace k románu nakreslil Josef Lada

 

výstavba I. dílu

 • Šv. jede na vojnu – na kolečkovém křesle ho tlačí pí Müllerová
 • před odvodní komisí
 • v blázinci
 • ve vojenské nemocnici
 • ve službách feldkuráta
 • sluhou Lukáše

 

III. jazykový plán

 • psáno er-formou
 • obecná a hovorová čeština „jazyk obyčejných lidí “ přehledné, nekomplikované
 • stylisticky nízký jazyk x ale řeší se velké věci
 • jazyk slouží k charakteristice postav
 • využívá vojenský slang, argot, vulgarismy, německá nebo do ČJ z NJ převzatá slova
 • rusismy, často slova komolí
 • častá přímá řeč, občas písně, přísloví, průpovídky
 • dokumentaristické postupy: citace vojenských rozkazů, předpisů, novin a vyhlášek
 • humor: situační “ spočívá v činech Šv., kt. se schovává za masku idiota
 • slovní “ hrubý, černý, ironie, nadsázka, asociace (historky, kt. Šv. vypráví), přirovnání, výmysly
 • styl: přehledná nesložitá souvětí, snaha o všednost a obyčejnost
 • snaha vyjadřovat se úsporně, přechodníky
 • ve vyprávění i v přímé řeči
 • přímá řeč: Hašek označován jako mistr přímé řeči
 • “ umí věrně zachytit skutečný hovor – docílí tím názornosti a charak. p.