Postřižiny – rozbor díla k maturitě (6)

rozbor-díla

 

  Kniha: Postřižiny

  Autor: Bohumil Hrabal

  Přidal(a): Martina19

 

 

POSTŘIŽINY

Druh: epika, próza

Žánr: novela

Napsáno v 2.pol 20.stol (směr pábitelé)

 

Téma:

 • zkracování časů a vzdáleností
 • symbol zkracování=stříhání vlasů, koňských ohonů
 • tatínkova motorka – zkracovala cestu
 • vynález krystalky (rádio)

Proč? Protože přichází moderní doba (nová technika, změna způsobu života) – doba bude rychlejší

 

Období: první republika, maloměsto Nymburk, městský pivovar

 

Charakteristika postav:

Maminka

 • krásná, romantická, raduje se ze života, neuznává konvence (tradice, zásady, zvyky)

Pepin

 • pábitel, nespoutaný, má mnoho energie, zná spoustu příběhů, které křičí, v životě se neuplatnil, nedosáhl úspěchu (jeho to netrápilo)

Francin

 • bratr Pepina, úplný opak, vždy zvítězí smysl pro povinnost, je ctižádostivý, chce něčeho dosáhnout, vše bere vážně, ale nadevše miluje maminku (manželku) a dokáže jí všechno odpustit

 

Kompozice:

 • vzpomínky, příběhy, které jsou seřazeny volně
 • autor si libuje v šokujících situacích a nápadech
 • vypravěčkou je maminka
 • v díle jsou prvky poetismu, surrealismu i naturalismu

 

Jazyk:

 • hovorový, slang, slovácké nářečí
 • patří do nymburské trilogie
 • velká odezva na knihu díky filmu Jiřího Menzela
 • město Nymburk si váží toho, že tu byl Hrabal (gymnázium, stezka, lavička, publikace, besedy)
 • automatické řazení textu = surrealismus – prvky
 • Anobrž – knižní archaický výraz
 • Šulbidunk – germanismus

 

BOHUMIL HRABAL

 • nejvýznamnější spisovatel 20. století
 • zemřel tragicky roku 1997 (vypadl z okna nemocnice)
 • narozen v Brně jako nemanželský syn Marie Kiliánové
 • dětství prožil v Polné a v Nymburce
 • maminka se provdala za Františka Hrabala (správce pivovaru v Nymburce) a on adoptoval Bohumila

 

Studia: Reálka Nymburk, Právnická fakulta UK Praha

 • studium přerušil, důvod : zavření VŠ Němci
 • živý se jako úředník, výpravčí, dělník
 • školu dokončil po válce, jako právník nepracoval

 

Zaměstnání po válce:

 • obchodní cestující dělník v kladenských ocelárnách – velmi těžký úraz, balič papíru ve sběrných surovinách, kulisák v divadle J.K.Neumanna (Divadlo Pod Palmovkou), spisovatel z povolání od 1963 do smrti
 • po roce 1968 zákaz publikování z politických důvodů
 • jeho život spjat s Prahou – Libeň a Kerskem

 

Typické pro tvorbu:

 • většina děl bezpředmětná (nemá souvislý děj) – výjimka Ostře sledované vlaky
 • píše o lidech z periferie (okraj společnosti)
 • má černý humor a  hodně píše o erotice, jazyk hovorový, nespisovný, vulgární

Další podobné materiály na webu: