Profesor Neřád – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Profesor Neřád

Autor: Heinrich Mann

Přidal(a): David Hampl

 

 

Heinrich Mann

 • Narodil se 27. března 1871 v Lübecku, zemřel 12. března 1950 v Santa Monice ve Spojených státech.
 • Významný německý prozaik, dramatik a novinář.
 • Pocházel z dobře situované rodiny obchodníka, jeho bratr Thomas byl také uznávaným spisovatelem.
 • Po smrti otce v roce 1893 se rodina přestěhovala do Mnichova, kde se Heinrich vyučil knihkupcem. Později ale studoval na univerzitě v Mnichově i v Berlíně.
 • Byl zastáncem a významným představitelem humanismu a demokratického myšlení, odmítal jakékoli násilí a nespravedlnost. Tato jeho činnost vyústila v to, že byl v roce 1933 po nástupu Hitlera k moci zbaven německého občanství a jeho knihy byly páleny.
 • Následně emigroval do Francie a později do Spojených států amerických.
 • Jeho dcera Leomie se stala manželkou českého spisovatele Ludvíka Aškenazyho, sám Heinrich Mann získal v roce 1935 československé občanství, po své smrti byl tak několik let pochován v Praze, později byly jeho ostatky převezeny do Berlína.

Díla

 • Profesor Neřád – nejslavnější dílo Heinricha Mann, satirický román ze školního prostředí.
 • Mládí krále Jindřicha IV., Zrání krále Jindřicha IV. – historické romány, které se odehrávají v šestnáctém století, ale jsou zároveň alegorií na situaci v Německu.
 • V zemi hojnosti – román, která je kritikou na provázanost politiky a umění.

 

Německá meziválečná literatura

 • Německá literatura mezi dvěma světovými válkami byla stejně jako literatura dalších zemí silně ovlivněna uplynulými i probíhajícími společenskými a politickými událostmi. V německé literatuře se objevují dvě literární tendence, jednak ztracená generace, která se svými díly vrací k první světové válce a jejím důsledkům, a dále demokratický proud, který se zabývá současnými tématy a člověkem obecně. K nejvýznamnějším představitelům demokratické tendence patřil kromě Heinricha Manna

Spisovatelé tohoto období

 • Thomas Mann – bratr Heinricha, držitel Nobelovy ceny za literaturu. K jeho slavným dílům patří Buddenbrockovi, Josef a bratří jeho či Kouzelný vrch.
 • Lion Feuchtwanger – autor židovského původu, který po nástupu Hitlera musel emigrovat. Věnoval se zejména psaní historických románů o postavení židovského národa, které mu umožňovaly paralelu se současností. K jeho známým románům patří například Židovka z Toleda, Žid Süss či Josephus Flavius.

 

Rozbor díla: Profesor Neřád

Slavný psychologický román Heinricha Mann, jehož podtitul Konec tyrana výstižně popisuje hlavní téma knihy. Celá kniha je jakousi alegorií na omezování lidské svobody a kritikou despotismu, manipulace, nesvobody a zvrácené morálky.

 

Postavy

 • Profesor Raat neboli profesor Neřád – středoškolský profesor latiny a řečtiny, třídní učitel kvinty na gymnáziu. Nenávidí studenty, komplikuje jim život ve škole i mimo ni. Je známý svými krutými a zákeřnými praktikami ve vztahu ke studentům, za pomocí nichž si ve třídě udržuje pořádek a autoritu. Despota, člověk s narušeným egem a své pocity méněcennosti si vybíjí na svých studentech, ti ho z tohoto důvodu nenávidí. Tyranizování studentů patří k jeho každodenní zábavě. Jeho život se změní poté, co se seznámí s ženou nevalné pověsti Rose, do které se zamiluje a zároveň ho život s ní stojí veškeré úspory i pověst ve městě. Nakonec se stává obětí svého vlastního snažení a končí ve vězení, kam ho dostane jeho úhlavní nepřítel, bývalý student Lohman.

 

Děj díla

Život středoškolského profesora, kterému nikdo ze školy neřekne jinak než Neřád, probíhá poměrně klidným životem, soustředí se jen na to, jak znepříjemnit život svým studentům. Jednoho dne jim zadá napsat slohovou práci. Její téma ale záměrně zvolí tak, aby úkol nebylo možné splnit, a těší se, jak si následně své studenty za jejich neschopnost podá. Proti napsání této kompozice se ale ohradí tři studenti, Lohman, Ertzum a Kieselack. Profesor je za jejich opovážlivost následně pošle pryč do pelechu neboli společné šatny třídy. Když pak profesor doma opravuje kompozice, v práci Lohmana narazí na básničku, která je věnována ženě jménem Rose Frohlichová, ve které se píše o otěhotnění. To profesora přiměje k pátrání po této ženě, neboť neschvaluje, že jeho student má sexuální vztah se ženou. Hledání Rose je zpočátku neúspěšné, nakonec ji ale náhodu objeví v jedné hospodě, kde působí jako umělkyně, barová zpěvačka nepříliš vysoké úrovně. V hospodě na jejím představení zároveň uvidí i některé ze svých studentů. Rose s profesorem začne flirtovat. Ten na novou situaci není zvyklý, neboť do té doby žil jako starý mládenec. Začne do hospody za Rose pravidelně chodit, nejprve si namlouvá, že tam chodí proto, aby tam nechodili studenti, ale to není ve skutečnosti pravda. Profesor se do Rose zamiluje a udělá si z ní jakýsi vzor dokonalé ženy a je schopen pro ni obětovat cokoli.

Následně se děj přesouvá o dva roky vpřed, profesor Neřád a Rose jsou manželé a společně provozují jakýsi salón, se kterým jsou spojeny hazardní hry a praktiky pochybné pověsti. Rose má celou řadu milenců, ale profesorovi se to zdá se nevadí, neboť mu Rose pomáhá ničit pověst jeho bývalých studentů. U celé řady z nich se to již podařilo, Lohman ale stále uniká. Profesor se ho ale podvědomě bojí a vidí v něm konkurenci ve vztahu k Rose. Když je pak jednoho dne spolu přistihne, přestane se ovládat a začne Rose škrtit. Lohman ji zachrání, ale Neřád mu v afektu ukradne peněženku, Lohman pak následně zavolá policii a profesor i Rose skončí ve vězení.