Proměna – rozbor díla k maturitě (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Proměna

Autor: Franz Kafka

Přidal(a): Lexis, Tsesa

 

Franz Kafka (1883 – 1924)

 • německy píšící autor židovského původu žijící v Praze
 • do roku 1989 se o jeho dílech nemluvilo
 • nejslavnější spisovatel v dějinách české literatury (celosvětově známý)
 • žil na přelomu 19. a 20. století
 • zemřel na TBC (paradoxně se tak vyhnul koncentračnímu táboru)
 • kladl na sebe vysoké nároky a tak za svého života nepublikoval ani jedno dílo knižně
 • o vydání většiny děl se postaral jeho přítel Max Brod (proti autorově poslední vůli)
 • některá díla nedokončená
 • komplikovaný vztah s otcem -> to se promítlo do jeho próz
 • těžce snášel chování svého otce, ten nechápal jeho citlivou povahu, vnitřní konflikt, nenáviděl své povolání úředníka

 

Typické rysy Kafkových próz:

 • neurčitost (postavy i prostředí), zajímavé situační zápletky, absurdita, zvláštní situace, boj s byrokracií
 • díla jsou expresivní – moderní próza – existencionalismus
  • směr moderní prózy
  • hlavní postava zažívá životní úzkost
 • Kafkovské motivy: izolovanost (proměna, nemůže komunikovat), bezmocnost (nemůže se svým osudem bojovat nebo se proměnit zpět), absurdita, náznakovost (brouk není detailně popsán, sama proměna je nereálná), pesimismus (vše se jen zhoršuje), odcizení (postupné odcizení od rodiny), ponižování (úder jablkem, lidé se ho štítí, opovrhují jím)

 

Další díla: 

 • Proces 
 • Nezvěstný 
 • Zámek

 

Literárně-historické období

Autoři:

 

Rozbor díla: Proměna

 • nejznámější povídka (epika)
 • objevují se zde všechny rysy Kafkových próz
 • vidíme zde psychologický proces (agresor – otec x oběť – Řehoř) – čím je Řehoř bezmocnější, tím je otec agresivnější)
 • proměna psychická i fyzická
 • otázka vinny a trestu
 • postavy jsou charakterizovány pouze vnějším chováním, jež se jeví jako projev jejich vlastností; psychologie postav tak zůstává pouze zdánlivě netknutá
 • dění je líčeno nezaujatým vypravěčem, jeho odstup vzbuzuje dojem, jako by se nic zvláštního nedělo, čímž je opět umocněna absurdita
 • vcelku jednoduchý příběh o proměně obchodního cestujícího Řehoře Samsy v obludný hmyz – je podán v duchu autorovy tvorby, pro niž je přízračný existenciální tón, absurdita, krize člověka ve vztahu k vlastní rodině a tím i k okolnímu světu

 

Kompozice

 • Chronologický děj 
 • Občas se v knize vyskytují vzpomínky na minulost.
 •  Ojediněle se objevuje i přímá řeč. 
 • Příběh je členěn na 3 kapitoly, a dále na odstavce.
 • Má charakter povídky. Děj je členěn do tří celků. V prvním se seznamujeme s rodinou a Řehořem, druhý je zaměřen na Řehořovy pocity a vyrovnání se se situací a třetí je nenávist k Řehořovi a smrt.

 

Téma

 • Uvažuje o existencionalismu.  Ukazuje na pocit odcizení člověka v jeho rodině a ve světě, boj člověka v nezměnitelné situace.

 

Motivy

 • Změna, hmyz, noviny, jablko, nenávist, smrt, opovržení, obraz, nábytek, housle, bolest, práce, lítost, přechodný stav, odpor

 

Jazykové prostředky

 • přímá řeč
 • spisovný jazyk
 • er-forma – objektivita, nezaujatost
 • styl strohý, odosobněný, skoro až úřednický -> kontrastuje se závažným tématem

 

Charakterizuj hlavní postavy

 • Řehoř Samsa – obchodní cestující, jehož život se stane zmechanizovaným, za což následuje trest v podobě proměny (nemůže pracovat), odcizil se lidskému životu, provinil se proti lidství
 • otec – přísný, odměřený, citově chladný
 • matka – citově slabá, nedokáže se na Řehoře ani podívat
 • sestra – zpočátku s bratrem soucítí a stará se o něj, později je více zaměstnána péčí o rodinu, která bez Řehořových peněz strádá, na Řehoře zanevře a v duchu ho začne vinit za toto neštěstí

 

Stručně děj

 • Vypravěč líčí Řehořův život od okamžiku, kdy se vzbudí proměněn v odporný hmyz. Nejprve zcela nechápe dalekosáhlost této situace, protože se jako obvykle chystá odejít do práce, z jejíhož výdělku živí celou rodinu. Postupně ale zjišťuje, že jeho nynější stav má horší důsledky – pohyb mu dělá neuvěřitelné potíže, nedokáže mluvit lidskou řečí (ale rozumí jí), rodina, která ho dříve tak milovala, se ho štítí. Řehoř trpce přijímá svůj osud.
 • Zpočátku se o něj stará alespoň sestra, která dokáže přemoci svůj odpor. Postupem času je ale Řehoř zanedbáván a svorně nenáviděn celou rodinou, která v něm vidí jen potupu dobrého jména rodiny a nevítanou přítěž. Samsovi mají finanční problémy a potřebují se přestěhovat do menšího bytu, což ale s Řehořem není dost dobře možné. Proměněný syn způsobí menší pozdvižení, když jeho nestvůrné tělo zahlédnou nájemníci a odmítnou zaplatit panu Samsovi nájem.
  Řehoř psychicky těžce strádá, když vidí, jak moc trápí svou milovanou rodinu a víceméně úmyslně přestane přijímat jakoukoliv potravu a následně umírá. Jednoho rána najde rodina Samsových Řehořovo vysušené tělíčko bez života na podlaze v jeho pokoji, kam ho zamkli. Všem se jim nesmírně uleví, hledí na tuto epizodu v jejich životě co nejrychleji zapomenout a okamžitě se stěhují do menšího bytu.

 

Podrobný děj

Řehoř Samsa pracuje jako cestující úředník. Jednoho dne se Samsa probudí a zjišťuje, že je hmyz. První věc, na kterou myslel bylo, jak vstát z postele a dojít do práce. Řehoř nikdy v práci nechyběl, nevěděl, co dělat. Najednou uslyšel hlas jeho matky, nepřál si, aby ho viděla později odešla. Zbytku rodiny bylo podezřelé, že Řehoř je stále doma, a šli ke dveřím se ho zeptat co se děje Řehoř však nemohl jen tak vstát z postele šlo mu to ztuha. Samsa byl rád, že vždy zamyká dveře. Chtěl se nasnídat a potom to teprve řešit. Uslyší zvonek, v tichu doufá, že nikdo té osobě neotevře. Ukázalo se, že je to byl nadřízený pána Samsona. Chtěl s ním mluvit a zjistit, co se s ním děje. Chce se dostat do dovnitř. Rodina mu říká, že je nemocný, že práci miluje. Řehořovi nikdo nerozumí, ale on jim ano. Matka rychle volala na sestru, aby volala lékaři, že Řehořovi je určitě zle, že má zvířecí hlas. Má problémy se přizpůsobit na své nové tělo. Otec chtěl, aby zavolali zámečníka. Řehoř s velkým úsilím konečně pootevřel dveře. Když se dostali dovnitř jeho šéf se vylekal a chtěl se co nejdříve dostat pryč, rodina se vylekala.  Všichni byli vyděšený. Řehoř chtěl zastavit svého šéfa, později věděl, že to nezvládne. V době nastal chaos. Řehořův otec popadl noviny a vydal se na Řehoře, aby ho zahnal zpět do pokoje. Bohužel Řehoř neuměl ovládat dokonalé své tělo a bál se otočit se. Snažil se dostat přes dveře, když se tam rval uhodil ho jeho otec novinami. Dostal se do pokoje celý zakrvácený a silně zraněný.

Ráno zjišťuje, že má poraněný bok, a táhne se sebou jednu nožku. Sestra mu přichystala jeho oblíbené mléko s kousky chlebu, avšak najednou to Řehořovi nechutnalo. Řehoř se uvelebil pod pohovku tam mu bylo nejlépe. Později brzy ráno tam přišla jeho sestra Řehoř měl veliký hlad modlil se, si všimla, že nic nesnědl. Všimla si, sebrala to hadrem a odešla později Řehořovi donesla spoustu jídla. Rychle zmizela a Řehoř se uvelebil v klid. Od té doby mu sestra nosila jídlo brzy ráno když všichni spali po oběde, když její rodiče šli spát. Matka se za ním chtěla jít podívat, ale otec a sestra ji říkali, že ne. Řehoř si přál vidět matku brzy se mu to splní. Později se jeho sestra rozhodla, že Řehořovi odstěhují nábytek. Vezme matku sebou Řehoře nikde nevidí je nahoře na stropě. Matka s tím nesouhlasí, aby mu dali věci pryč, ale sestra si stále trvá na svém. Řehoř vlezl na obraz chtěl aspoň ten zachránit. Matka uviděla Řehoře a omdlela a Řehoř chtěl taky pomoct. Řehoř se znova těžce zraní, když na něj zaútočí jeho otec jablky.

Řehoř stonal se svým zraněním víc jak měsíc. Jablko mu zůstalo v ráně. Řehoř už neměl pomyšlení na lezení, chůze mu trvala neuvěřitelně dlouho. Posluhovačka na něj byla hnusná. Sestra musela pracovat tak už se nestarala tolik o Řehoře. Sestra mu vždy posouvala jídlo nohou, už se ani nezajímala, jestli ji nebo ne. Zezačátku ho přivolávala hnusnými slovy Řehoř na to nereagoval. Řehoř už skoro vůbec nejedl.  Začali mu dávat do pokoje různé věci, protože si do domu nastěhovali tři pány, měli rádi pořádek. Na Řehoře kašlali, Řehoř měl hlad mrzelo ho, že si tam v klidu ji a on nic. Jednou Marketa začala hrát na housle pánové jí řekli ať jde hrát do obývacího pokoje. Řehoře to lákalo, šel blíže později si ho jeden pán všiml a ukázal na něj. Všichni tři dáli okamžitou výpověď z domu. Sestra přišla s tím, že se ho musí zbavit. Řehoř se otočil a plazil se k sobě do pokoje vyšel do pokoje a hned za nim zavřela dveře a zamknula. Nemohl hýbat nožkami hlava mu samovolně začala padat a naposledy vydechnul a konec. Ráno ho našla posluhovačka myslela si, že to hraje začala do něj šťouchat, došlo ji, že je mrtvý a zvolala pojďte se ono to chcíplo.  Každý píše dopis. Končí to tím, že se vydají na tramvaj.

 

Ponaučení, spojitost se současností

 • upozorňuje na zmechanizovanost (monotónnost) života
 • ukázka odcizení rodině.