Realismus ve Francii

literatura

 

Téma: Realismus ve Francii

Zařazení: Literární směr

Přidal(a): nikus

 

REALISMUS

 • Druhá polovina 19. století až začátek 20. století
 • Pojem realismus vychází z latiny – skutečný, opravdový, pravdivý

Znaky:

 • jeho cílem je ukázat na skutečný svět bez jakéhokoliv zkreslení – objevují se dosud tabuizovaná témata (např. nevěra, nemanželské děti a sirotci, manželství, prostituce, alkoholismus, sebevraždy, vraždy)
 • zobrazuje dobové události – dopady průmyslové revoluce, nedostatečné řešení sociálních otázek a životních podmínek chudých, problémy v rodinných vztazích
 • také řešen negativní vliv peněz na společnost, zneužívání krásy a známosti ke zlepšení sociálního postavení
 • snahy zachytit typ jevů a charakteru osobností konkrétního sociálního prostředí –> typizace postav
 • mnoho zobrazovaných postav, rozsáhlý popis prostředí -> nejčastějším žánrem je román

 

FRANCIE

Honoré de Balzac

 • „dělník pera“
 • celý život se snažil dostat do společnosti šlechticů – vzal si ovdovělou rusko-polskou šlechtičnu
 • motivy – snaha o společenský vzestup (častým motivem), finanční problémy
 • přání zbohatnout – hlavním důvodem k sepsání obrovského množství knih (více než 100)
 • románový cyklus (encyklopedický román) – soubor několika volně na sebe navazujících románů, které zachycují stejné prostředí, postavy (nebo jejich potomky) a jejich rodinné vazby
 • velké množství postav, detailní analýza soudobé francouzské společnosti, podrobný popis prostředí, detailní vylíčení osudů stěžejních postav, rozsáhlý vývoj charakteru, kritický popis francouzské společnosti

Díla:

 • Lidská komedie – románový cyklus, 97 románů a povídek, zobrazuje franc. společnost 19. století
 • Ztracené iluze, Lesk a bída kurtizán
 • Otec Goriot – hl. pan Goriot a student Evžen Rastignac, Goriotovy dcery (Anastázie a Delfína), které touží jen po jeho penězích; tématem lidská lhostejnost a bezohlednost, neúcta k rodinným vztahům, touha zvýšit své společenské postavení za každou cenu; er-forma, charakter postav nutno vyčíst z jejich chování, mnoho popisných pasáží

 

Gustave Flaubert

 • spisovatel, trpěl epilepsií a nervovými záchvaty
 • z finančně dobře zajištěné rodiny, odmítal manželství, po válce rodina na mizině
 • díla si mohl dovolit i několikrát přepracovat – výsledkem skutečně kvalitní texty (vysoké nároky)
 • stopy doznívajícího romantismu (ovlivněn přátelstvím s romantickými spisovateli – např. Viktor Hugo, George Sandová)
 • motivem nešťastná a nenaplněná láska, hlavní postavy často snílkové, co nejsou schopný zapadnout do skutečného světa, a proto končí tragicky
 • vypravěč chladným pozorovatelem děje
 • zabýval se psychologií postav

Díla:

 • Citová výchova, Salambo
 • Paní Bovaryová – osudy mladé Emy; zákl. vzájemné vztahy mezi postavami, dopady všednodennosti i stereotypu manželství, nevěra, cílem zobrazit rodinnou skutečnost, o níž se veřejně nemluvilo, otázka dluhů a sebevraždy; vesnické prostředí, er-forma, vševědoucí neosobní vypravěč, přímá řeč

 

Émile Zola

 • prozaik
 • pracoval v nakladatelství, zajímal se o politiku
 • nový přístup k literatuře – román musí stát na vědeckém základě a spisovatel je pouze objektivním pozorovatelem a zapisovatel faktů
 • naturalismus (zakladatelem) – jedním z proudu realismu, projevuje se vyhroceností, vychází z vědeckých studií i z detailního pozorování; charakter lidí ovlivňují geny, sociální zázemí, výchovný styl, řídí se pudy; typické pesimistické vyznění a detailní popis prostředí, situací i stavů postav
 • hlavními postavami lidé ze sociální periferie (alkoholici, prostitutky, hříšný kněz atd.)
 • dokumentace doby a společnosti, čím vším se potomci mohou stát v důsledku postavení svých předků, vlivem neřestného života – ale je možné se za špatných genů, prostředí i výchovy vymanit
 • prostupování několika postav více díly v kritickém osudy

Díla:

 • Experimentální román – představil teorii naturalismu
 • Naturalismus a divadlo, Republika a literatura – kritické statě
 • Rougon-Macquartové: Přírodopisná a sociální historie jedné rodiny za druhého císařství – cyklus 20 románů
 • Štěstí Rougonů, Hřích abbého Moureta, Nana, Doktor Pascal
 • Zabiják – Gervaisa+ Lantier; o závislosti na alkoholu a jejích následcích; rozsáhlý charakterový vývoj, typizace postav (postava zosobňuje vlastnosti typické pro prostředí, kam patří); er-forma, básnické prvky, přirovnání, metafory, metonymie

 

Guy de Maupassant

 • spisovatel, věnoval se poezii a dramatu
 • nechal se dobrovolně naverbovat do armády, když se vrátil do Paříže pracoval jako úředník, později redaktor
 • trpěl halucinacemi – pokusil se o sebevraždu –> převezen do ústavu pro choromyslné, kde po roce zemřel
 • využívání autobiografických prvků
 • celkové pesimistické vyznění, depresivní a paranoidní chování postav, vnímání smrti jako definitivního konce
 • prvky komiky – ironizace zkažené společnosti přihlížející nemorálnímu chování
 • popis aktuálních problémů společnosti každodenního života pocit nadřazenosti vyšších vrstev, morální chování a vlastenectví sociálně slabých jedinců, okrajově i otázka antisemitismu, postavení žen, psychologie

Díla:

 • Miláček (novinář píšící o válečných konfliktech), Příběh jednoho života, Petr a Jan, Mont-Oriol
 • Kulička – krátká povídka, kritika pocitu nadřazenosti vyšší společnosti, otázka mravnosti a vlastenectví; hlavní postava – prostitutka Kulička – mravně čistý jedinec, představuje ideál francouzského vlastenectví, žebříček hodnot, charakter v ostrém kontrastu se zbylými ženskými postavami, básnické jazykové prostředky – přirovnání, oxymóron