Realismus ve světové literatuře 19. století

Proč nejde kopírovat? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu/nízkou kvalitu

literatura

 

Jméno: Realismus 19. století

Zařazení: Literární směr

Přidal(a): P.S.

 

 

Realismus

 • umělecký směr – snaha o pravdivé a objektivní zobrazení skutečnosti
 • vzniká ve 2. polovině 19. století ve Francii, ¼ 19. st. – téměř současně s romantismem, ovlivňuje celý zbytek 19. st.
 • zájem o náměty ze všedního života, každodenní reality, peníze, majetek, postavení, zejména v čes. lit. konflikt v rodině
 • autor chce zobrazit celou společnost – rozsáhlá díla – charakteristický je detailní popis
 • román je velmi popisný (dává možnost čtenáři poznat jiná města)
 • z latinského realis – skutečný, věcný, realita – skutečnost
 • na realismus měly vliv přírodní a technické vědy – pozitivismus – jen to skutečné, co lze dokázat smysly a skutečností, zájem je soustředěn na současnost

 

Rozdíly oproti romantismu:

 • 1.) nespokojenost ve společnosti
 • 2.) zobrazení společnosti
 • 3.) snaha o objektivitu
 • 4.) rozumovější přístup
 • 5.) hrdina = typický (obyčejný) představitel dané soc. skupiny
 • 6.) hl. měst (hl. Paříž, Londýn), v čes. lit. naopak vesnice
 • 7.) próza – román – umožňuje zobrazit celou spol.
 • 8.) cíl – zobrazit co nejpodrobněji spol.

 

Anglická literatura

 • Charles Dickens (1812 – 1870)
  • Kronika Pickwickova klubu – jeho 1. román, velký úspěch, inspirace obrázky v novinách, skupina pánů cestuje po Anglii a pozoruje život v ní, založí klub, cíl = pozorování A., humoristický román
  • Oliver Twist, Nadějné vyhlídky
 • Charlotte Bronteová – Na Větrné Hůrce
 • Jane Austinová – považována za předchůdkyni realismu
  • Pýcha a předsudek, Rozum a cit

 

Francouzská literatura

 • Stendhal (1783 – 1842) – pseudonym – vl. jménem – Henri Beyle
  • Červený a černý – hl. postava Julián Sovel – chce získat vynikající postavení – má 2 cesty: armáda (červená) či církev
 • Honoré (de) Balzac (1799 – 1850) – měšťanská rodina, šlechtický přídavek si přidal sám
  • studium práv, aby se uživil – druhořadé povídky – bez úrovně, ale naučil se na nich psát
  • vytvořil si plán svých románů
  • Lidská komedie
  • 1. studie mravů (výjevy ze soukromého života, pařížského, venkovského)
  • 2. studie filosofické (příčiny)
  • 3. studie analytické (naržena řešení)
  • Otec Goriot – o úpadku vztahů a citů v rodině, hl. jsou peníze, na otce se vykašlaly dcery, nenašly si čas ani na pohřeb,…
  • Evženie Grandetová – román o vztazích v rodině, příběh mladé dívky zdeptané rodinou
  • Ztracené iluze
  • Lesk a bída kurtizán
  • Gobseck – prvky realismu: detailní přečíslení a popis věcí, ich – forma, popis špatných vlastností

 

Ruská literatura

 • A. S. Puškin (1799 – 1837) – romantismus (převážně poezie) i realismus
  • básník, prozaik, dramatik
  • počátek nové ruské lit.
  • ze staré, šlechtické rodiny – dobré vzdělání
  • velký vliv chůvy
  • střet s oficiální mocí (nesouhlas) – poslán do vyhnanství (izolace)
  • zemřel v souboji (možná i vyprovokovaný)
  • psal poémy – Cikáni (končí tragicky)
  • Evžen Oněgin – veršovaný román (velmi nezvyklé), hl. postava – E. O. = „zbytečný člověk“, prvky realismu (zobrazení spol.) i romantismu (láska, obětování)
  • prozaický text – Piková dáma
  • drama – Boris Godunov
 • N. V. Gogol – prozaik, dramatik
  • výrazná osobnost realismu
  • próza – Petrohradské povídky
  • román – Mrtvé duše (o špatném systému)
  • div. hra – Revizor (zákl. dílo real., v malém provinčním městečku, Chlestakov se vydává za Revizora a všichni ho uplácí, pak odjíždí a pravý revizor má teprve přijet)
  • velký kritik spol. (korupce úředníků, kritika zbytečné úcty k výše postaveným osobám, k lidem z většího města)

 

Evropská lit. 2. polovina 19. st

 • zkrácení textů (vedle románu nastupuje povídka – kromě snahy ukázat celou spol. vybírají určitou typickou situaci)

 

Naturalismus

 • odnož realismu
 • podrobný pohled na spol.
 • román = vědecká práce o spol.
 • charakteristické – sblížení umění s vědou
 • záliba v ošklivém (vnější projevy ošklivosti – např. zvracení opilého) – ošklivé obvykle v nižší spol.
 • člověk je bytost spol. i přírodní – vymanit se je problematické – výzkum dědičnosti – je-li něco geneticky dáno, nejde se toho zbavit – alkoholismus, agrese – složité vymanit se

 

Francouzská literatura

 • G. Flaubert
  • Paní Bovaryová – spol. pobouření, žena si myslí, že po svatbě bude jiný život – není pravda, začnou vztahy s jinými muži, končí tragicky- sebevražda, kritika hlouposti a naivity,
 • Guy de Maupassant – mistr povídek
  • román – Miláček
  • Kulička – tlustá prostitutka, o špatém lid. charakteru, přetvářce, zneužití
  • Přiznání
 • Emile Zola – teoretická stať o naturalismu a románech – „Experimentální román“
  • Zabiják
  • Tereza Raquinová – žena zabije manžela

 

Ruská literatura

 • L. N. Tolstoj (1828 – 1910) – spisovatel, prozaik, dramatik, filosof, pedagog
  • převážně rozsáhlé romány
  • šlechtického původu – Jasnaja Polana – vesnice, kde žil se svými nevolníky, učil tam, snaha žít jako jeho poddaní – zobrazován v prostém oděvu
  • fil. se blíží k Petru Chelčickému – na násilí nemáme reagovat násilím, ale dobrem, chce vymítit násilí
  • Vojna a mír- vypráví o Rusku v obd. 1805 – 1820
  • založeno na kontrastech, zdůraznění osobního života a společnosti, příroda (zamyšlení) – v souvislosti s historií (trvání přír.)
  • historie 2 rodin, hl. postavy : Bolkonskij, Rostovová,, Bezuchov
  • epopej
  • Anna Karenina – soudobý román, osobní příběh, kritika falešné morálky, tragický konec- Anna skočí po vlak (nedokáže už žít ve vzthu s 2 muži) – neřešitelná situace, psychologické i spol.
 • Fjodor M. Dostojevskij
  • Zločin a trest – přijetí – čtenáři se ztotožňují s hl. hrdinou

 

Norská literatura

 • Henrik Ibsen – prozaik, dramatik
  • Nora – řešení problémů spol. na jedné rodině

 

Kritický realismus v české próze a dramatu

 • Po porážce revoluce 1848 nastává období Bachova absolutismu – policejní opatření, významné osobnosti umlčeny (vyhnanství K. H. Borovský)
 • Dochází k rozkvětu kultury: vznik Sokol, pěveckého spolku Hlahol, Umělecké besedy, 1862 otevřeno Prozatimní divadlo, 1868 položen základní kámen Národního divadla, 1881 dostavěno, ve stejném roce vyhořelo, znovu otevřeno r. 1883)

 

Spisovatelé

 • Karel Havlíček BOROVSKÝ
  • Obrazy z Rus, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra, Tyrolské elegie
  • epigramy – krátké veršované útvary, vtipné, pojednávají o nešvarech soudobého světa
 • Božena NĚMCOVÁ (Barbora Panklová)
  • Babička, V zámku a v podzámčí, Chyže pod horami, Karla
 • Karel Václav RAIS
  • (romány) Kalibův zločin, Západ, Zapadlí vlastenci
 • Alois JIRÁSEK
  • Staré pověsti české, Mezi proudy, Proti všem, Psohlavci
 • Alois a Vilém MRŠTÍKOVÉ
  • Společné dílo Maryša