Realismus ve světové literatuře 19. století – literatura

 

 Jméno: Realismus 19. století

 Přidal(a): P.S.

 

 

 

 

Rozdíly oproti romantismu:

1.) nespokojenost ve spol.

2.) zobrazení spol.

3.) snaha o objektivitu

4.) rozumovější přístup

5.) hrdina = typický (obyčejný) představitel dané soc. skupiny

6.) hl. měst (hl. Paříž, Londýn), v čes. lit. naopak vesnice

7.) prózaromán – umožňuje zobrazit celou spol.

8.) cíl – zobrazit co nejpodrobněji spol.

 

– ¼ 19. st. -téměř současně s romantismem

– ovlivňuje celý zbytek 19. st.

– zákl. konflikt real. lit. – peníze, majetek, postavení, zejména v čes. lit. konflikt v rodině

– autor chce zobrazit celou spol. – rozsáhlá díla

– charakteristický je detailní popis

– román je velmi popisný (dává možnost čtenáři poznat jiná města)

 

Anglická lit.

Charles Dickens (1812 – 1870) – Kronika Pickwickova klubu – jeho 1. román, velký úspěch, inspirace obrázky v novinách, skupina pánů cestuje po Anglii a pozoruje život v ní, založí klub, cíl = pozorování A., humoristický román

– Oliver Twist, Nadějné vyhlídky

Charlotte Bronteová – Na Větrné Hůrce

Jane Austinová – považována za předchůdkyni realismu

– Pýcha a předsudek, Rozum a cit

 

Francouzská lit.

Stendhal (1783 – 1842) – pseudonym – vl. jménem – Henri Beyle

– Červený a černý – hl. postava Julián Sovel – chce získat vynikající postavení – má 2 cesty: armáda (červená) či církev

Honoré (de) Balzac (1799 – 1850) – měšťanská rodina, šlechtický přídavek si přidal sám

– studium práv, aby se uživil – druhořadé povídky – bez úrovně, ale naučil se na nich psát

– vytvořil si plán svých románů

– Lidská komedie – 1. studie mravů (výjevy ze soukromého života, pařížského, venkovského)

– 2. studie filosofické (příčiny)

– 3. studie analytické (naržena řešení)

– Otec Goriot – o úpadku vztahů a citů v rodině, hl. jsou peníze, na otce se vykašlaly dcery, nenašly si čas ani na pohřeb,…

– Evženie Grandetová – román o vztazích v rodině, příběh mladé dívky zdeptané rodinou

– Ztracené iluze

– Lesk a bída kurtizán

– Gobseck – prvky realismu: detailní přečíslení a popis věcí, ich – forma, popis špatných vlastností

 

Ruská lit.

A. S. Puškin (1799 – 1837) – romantismus (převážně poezie) i realismus

– básník, prozaik, dramatik

– počátek nové ruské lit.

– ze staré, šlechtické rodiny – dobré vzdělání

– velký vliv chůvy

– střet s oficiální mocí (nesouhlas) – poslán do vyhnanství (izolace)

– zemřel v souboji (možná i vyprovokovaný)

– psal poémy – Cikáni (končí tragicky)

– Evžen Oněgin – veršovaný román (velmi nezvyklé), hl. postava – E. O. = “zbytečný člověk”, prvky realismu (zobrazení spol.) i romantismu (láska, obětování)

– prozaický text – Piková dáma

drama – Boris Godunov

N. V. Gogol – prozaik, dramatik

– výrazná osobnost realismu

– próza – Petrohradské povídky

– román – Mrtvé duše (o špatném systému)

– div. hra – Revizor (zákl. dílo real., v malém provinčním městečku, Chlestakov se vydává za Revizora a všichni ho uplácí, pak odjíždí a pravý revizor má teprve přijet)

– velký kritik spol. (korupce úředníků, kritika zbytečné úcty k výše postaveným osobám, k lidem z většího města)

 

Evropská lit. 2. polovina 19. st

– zkrácení textů (vedle románu nastupuje povídka – kromě snahy ukázat celou spol. vybírají určitou typickou situaci)

 

Naturalismus

– odnož realismu

– podrobný pohled na spol.

– román = vědecká práce o spol.

– charakteristické – sblížení umění s vědou

– záliba v ošklivém (vnější projevy ošklivosti – např. zvracení opilého) – ošklivé obvykle v nižší spol.

– šlověk je bytost spol. i přírodní – vymanit se je problematické – výzkum dědičnosti – je-li něco geneticky dáno, nejde se toho zbavit – alkoholismus, agrese – složité vymanit se

 

Francouzská lit.

G. Flaubert – Paní Bovaryová – spol. pobouření, ženasi myslí, že po svatbě bude jiný život – není pravda, začnou vztahy s jinými muži, končí tragicky- sebevražda, kritika hlouposti a naivity,

G. de Maupassant – mistr povídek

– román – Miláček

– Kulička – tlustá prostitutka, o špatém lid. charakteru, přetvářce, zneužití

– Přiznání

 

Emile Zola – teoretická stať o naturalismu a románech – “Experimentální román”

– Zabiják

– Tereza Raquinová – žena zabije manžela

 

Ruská lit.

L. N. Tolstoj (1828 – 1910) – spisovatel, prozaik, dramatik, filosof, pedagog

– převážně rozsáhlé romány

– šlechtického původu – Jasnaja Polana – vesnice, kde žil se svými nevolníky, učil tam, snaha žít jako jeho poddaní – zobrazován v prostém oděvu

– fil. se blíží k Petru Chelčickému – na násilí nemáme reagovat násilím, ale dobrem, chce vymítit násilí

– Vojna a mír- vypráví o Rusku v obd. 1805 – 1820

– založeno na kontrastech, zdůraznění osobního života a společnosti, příroda (zamyšlení) – v souvislosti s historií (trvání přír.)

– historie 2 rodin, hl. postavy : Bolkonskij, Rostovová,, Bezuchov

– epopej

– Anna Karenina – soudobý román, osobní příběh, kritika falešné morálky, tragický konec- Anna skočí po vlak (nedokáže už žít ve vzthu s 2 muži) – neřešitelná situace, psychologické i spol.

Fjodor M. Dostojevskij – Zločin a trest – přijetí – čtenáři se ztotožňují s hl. hrdinou

 

Norská lit.

Henrik Ibsen – prozaik, dramatik

– Nora – řešení problémů spol. na jedné rodině