Tyrolské Elegie – rozbor díla k maturitě (6)

 

  Kniha: Tyrolské Elegie

  Autor: Karel Havlíček Borovský

  Přidal(a): Sarkaolivka

 

 

 

 

Autor:

Karel Havlíček Borovský /1821 – 1856/

 • básník, publicista a literární kritik
 • Další díla: Obrazy z Rus, Epištoly Kutnohorské,
 • Satiry vzniklé v Brixenu: Křest svatého Vladimíra, Tyrolské elegie, Král Lávra, vychází z lidové poezie.

 

Dílo:

Z knihy Básně, Tyrolské elegie, 1854 v Rusku

 

Bibliografické údaje:

Z knihy: Básně

Vydal Filip Tomáš – Akropolis

Rok vydání: 2006

Počet stran: 91

 

Zařazení díla:

LITERÁRNÍ DRUH: lyricko – epický /lyrika – satirická,reflexivní, vlastenecká/

LITERÁRNÍ ŽÁNR: Elegie

KOMPOZICE DÍLA:

 • Skladba je rozdělena na 9 nestejně dlouhých zpěvů, jsou označeny římskými číslicemi
 • Jednotlivé strofy mají 4 verše, rýmuje se vždy 2 a 4 verš
 • Častá je ironiesarkasmus a nadsázka.
 • Retrospektiva: autor vypráví svůj příběh zpětně měsíčku jako svému příteli, skladba končí příjezdem do Brixenu
 • Autobiografické rysy
 • Vkládané rozhovory s měsícem

 

TÉMA: Ostrá kritika rakouské vlády a policie.

KDY A KDE:19stol., habsburská monarchie, Německý brod kde byl zatčen a cesta do Brixenu.

 

OBSAH:

Dílo je autobiografické.

I.zpěv: Úvod tvoří verš lidové písně – Sviť, měsíčku, polehoučku. Havlíček je uvězněn a mluví k měsíčku.

II.zpěv:  Havlíček satiricky popisuje své noční probuzení policií. Po svém psu štěkajícím pod postelí, hodí říšský zákoník, aby neštěkal.

III.zpěv: Čte si psaní od Bacha/ministr spravedlnosti/, který píše jako doktor: že potřebuje změnu povětří.

IV.zpěv: Komisař Dedera radí Havlíčkovi, aby spěchal a aby se o nich nikdo nedozvěděl. Také aby si zbraň nebral, že oni ho ochrání…

V.zpěv: Opět promlouvá k měsíčku a popisuje smutné loučení s rodinou

VI.zpěv: Cesta k Jihlavě, Borovský kostelík promlouvá k autorovi, zná ho celý jeho život a je smutný z toho kam a jak Havlíček odjíždí.

VII.zpěv: Havlíček neví, kam ho vezou, jen telegraf nese zprávy o tom, že dorazí, ještě dříve než tam jsou. V Budějovicích kupuje Dedera víno i pro Havlíčka,toho napadá zda se v Dederovi nepohnuly vlastenecké myšlenky.

VIII.zpěv: Autor oslovuje měsíc. Vypravuje mu, jak se jim splašili koně a on si vzpomněl na příběh z bible o Jonášovi, toho vyhodili z loďky, aby se utišila bouře. Tak řekl, že někdo z nich musí být hříšník a oni všichni vyskáčou z vozu. A on v klidu dojel až k poště a tam počkal na svou stráž, než přikulhala pěšky. Strach policajtů autor ironicky komentuje, poukazuje na skutečnost, že on jediný jako hříšník zůstal v kočáře a také, že vláda, která chce vládnout národům, nedokáže ovládnout čtyři koně na opratích.

IX.zpěv: Příjezd do Brixenu, kde Havlíček zůstává.

 

Hlavní postavy:

Autor: ironický, odvážný, výsměšný, rezignovaný a hlavně velký vlastenec.

Komisař Dedera a žandarmové: směšní a zbabělí vykonavači absolutistické moci

 

Styl autora:

 • Ich forma
 • Převaha spisovné češtiny
 • Knižní: toť, jsemť
 • Nespisovná slova
 • Obecná: prej, ouřední, outraty, policajti, počta,držka
 • Citově zabarvená
 • Zhrubělá: držka
 • Hanlivá: pupek
 • Dobová slova
 • Historismy: žandarm
 • Cizí výrazy: krágle, Lethe, stafáž

 

TROPY:

 • Ironie: dal mi více moudrých rad, ty mi dali za anděla strážce v té sibérii
 • Personifikace: nepokojný kvas, trubka vřeští, tichý pláč
 • Metafora: policie starostlivá máti
 • Přirovnání: vůz jak šipka, propast bezedná jak držka armády
 • Metonymie: kraj muzikantů

 

Citát:

„Sviť, měsíčku, polehoučku
skrz ten hustý mrak,
jakpak se ti Brixen líbí? –
Neškareď se tak!

Nepospíchej, pozastav se,
nechoď ještě spát:
abych s tebou jen chvilinku mohl
diškutýrovat.“

 

Období:

pol. 19století, Národní obrození, Romantismus/konec 50let – prolíná se s Realismem/

V této době tvořili: B. Němcová, K.J. Erben