Tyrolské Elegie – rozbor díla k maturitě (3)

 

  Kniha: Tyrolské Elegie

  Autor: Karel Havlíček Borovský

  Přidal(a): Radek Bíl

 

 

 

 

Československý spisovatel, 1986

 

Poznámka: Borovský je jen pseudonym, který si dal do obci, kde se narodil (Borová)

 

Elegie = žalozpěv, útvar antické poezie (např. Ovidiovy žalozpěvy). Jedná se o lyrickou báseň, jejímž námětem je smutek nad ztrátou něčeho blízkého (osoby, místa, …).

 

Žánr: Satirická báseň

 

Zařazení do kontextu:   (kontext dobový, uměleckých směrů, místa, filosofický apod.)

–       Báseň napsána v době, kdy byl K. H. Borovský v exilu (Brixen – Tyrolsko).

–       V Čechách před několika lety skončilo národní obrození a autoři už psali svá díla česky. Navíc už jim nešlo jen o výchovu českého národa, ale díla plnila hlavně funkci estetickou.

–       V této době přichází přechod od osvícenství k romantismu

 • Romantismus se u nás nerozvinul jako v jiných zemích (jediný klasický romantik = Mácha)

–       Po národním obrození však přichází tzv. Bachův absolutismus (1851-1859).

–       Borovský jako novinář kritizoval politickou situaci. Byl několikrát souzen a v roce 1951 byl Bachem poslán do exilu.

–       V Tyrolích napsal jeho 3 stěžejní díla: Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Jedná se o satirické skladby.

–       Borovský se nakonec vrátil do Čech, ale záhy umírá (1956).

–       Tyrolské elegie vyšly až v roce 1961.

 

Záznam z četby:

–       Literární druh: Epika

–       Typ literatury: Poezie

–       Téma: Zesměšňování vlády (Bacha) a policie, a zároveň vyjádření smutku po domově a rodině (proto elegie)

 

–       Kompozice:

 • 9 zpěvů (každý zpěv má 3-18 slok)
 • Každá sloka 4 verše
 • Rým: Přerývaný (ABCB)
 • Příběh je vyprávěn retrospektivně

 

–       Děj: Báseň začíná rozmlouváním Borovského (hl. postava) se svítícím měsícem na obloze (I. zpěv). Borovský vypráví měsíci o své cestě do Brixenu. Nejprve jak ho v noci Žandarmové zbudili s nařízením k deportaci, poté jak se vydali na cestu a stala se jim nehoda (VIII. zpěv) a nakonec jak do Brixenu dorazili.

 

–       Postavy:

 • K. H. Borovský – vypravěč a zároveň hlavní postava díla (Borovský zde psal svůj příběh = autobiografie)
 • Měsíc na obloze – jeho jediný společník, kterému vypráví příběh
 • Dedera – Policejní komisař
 • Žandarmové – stráž

 

–       Jazyk:

 • Využití lidové slovesnosti
 • Hovorový (psal to pro obyčejné lidi), nespisovné tvary (ouřad)
 • Přesto bohatá slovní zásoba (byl to novinář)
 • Přejatá slova z němčiny (treu und bieder)
 • Místy archaismy (grobián)

 

–       Umělecké prostředky:

 • Inverze, Anastrofa
 • Hyperbola
 • Ironie, Sarkasmus

 

–       Slovníček:

 • Treu und bieder – věrný a poctivý občan Rakouska
 • Žandarm – četník
 • Grobián – hrubec, obhroublý člověk
 • Habeas corpus – anglický zákon o osobní svobodě
 • Oktrojírce = oktrojovaná ústava
 • Poděbradka – čepice
 • Postiljón – ten kdo rozvážel poštu
 • Léthé – řeka, vlévala se do řeky Styx. Kdo se z řeky napil, zapomněl na svůj pozemský život
 • Siberie – tuhá zima, drsný kraj

 

Citace:   (z uvedené knihy; měla by vhodně doplnit záznam, podpořit myšlenku)

 

I

Sviť, měsíčku, polehoučku

skrz ten hustý mrak,

jakpak se ti Brixen líbí? –

Neškareď se tak!

 

Zdroje:

Tyrolské Elegie – rozbor díla k maturitě (2)

http://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/karel-havlicek-borovsky/tyrolske-elegie-rozbor.html

Literatura pro druhý ročník středních škol – učebnice (strany 60, 66-67)

Další podobné materiály na webu: