Zkrocení zlé ženy – rozbor díla k maturitě

rozbor-díla

 

Kniha: Zkrocení zlé ženy

Autor: William Shakespeare

Přidal(a): Petousek

 

 

William Shakespeare (1564 – 1616)

 • Básník, dramatik renesanční Anglie
 • Narodil se ve Stratfordu nad Avonou – syn rukavičkáře
 • Vystudoval gymnázium, v 18 letech se oženil s Annou Hathawayovou, měl s ní 3 děti
 • Spoluzakladatel divadla Globe, asi největší dramatik všech dob (téměř 40 divadelních her) náměty čerpal z anglických dějin,antiky i ze své současnosti, sonety inspirace Francescem Petrarcou
 • Divadlo Globe – kruhový amfiteátrový tvar, jeviště bylo ze 3 stran obklopeno stojícími diváky, další seděli na ochozech a galeriích, chyběla opona, ženské role hráli převlečení chlapci
 • Shakespearovi hrdinové jsou silní renesanční lidé,kteří se zbavují náboženských i společenských pout a odvážně se vrhají do života, byl vynikající psycholog
 • Jeho tvorbu rozdělujeme:
  • 1. období 1591 – 1600: Píše komedie ve kterých vítězí láska a spravedlnost
  • 2. období 1601 – 1608: v dílech převládá pesimismus (umřel mu syn)
  • 3. období od r. 1609: píše romantické hry

Díla:

 • Komedie
  • Dva šlechtici veronští (1595)
  • Komedie plná omylů (1593)
  • Kupec benátský (1597)
  • Mnoho povyku pro nic (1599)
 • Tragédie
  • Hamlet (1604)
  • Macbeth (1606)
  • Othello (1605)
  • Romeo a Julie (1595)
 • Historické hry
  • Jindřich V. (1599)
  • Jindřich VIII. (1611)
  • Richard II. (1596)
  • Richard III. (1593)
 • Pohádkové hry
  • Bouře (1612)
  • Cymbelín (1609)
  • Zimní pohádka (1611)
 • Básně
  • Znásilnění Lukrecie (1594)
  • Nářek milenčin (1609)
  • Vášnivý poutník (1599)

 

Umělecký směr

Renesance-počátky v Itálii pol.14.stol. ( u nás Karel IV) z lat. ,,znovuzrození“ myšlenek star. Řeků a Římanů např.jazyky,umění,stavitelství a vědy.Itálie-nejpokročilejší země vznik manufaktura bank,řada nových objevů-přírodovědných-Mikuláš Koperník,Galileo Galilei,zeměpisné objevy-1492 Objevení Ameriky,Fernardo Magelon-poprvé obeblul zeměkouly,Johann Guttenberk-vynálezce knihtisku 1450,církev-Petr Chelčický-Jednoty Bratrská umění- stavitelství-konec stavby hradů místo toho pohodlné zámky např.Litomyšl,český Krumlov,Náměšť,Bučovice,Telč,výtvarné umění-Leonardo da Vinci-Mona Lísa,Poslední večeře páně,Michelangelo Buonarotti-socha Davida,malba na stěnách(fresky) Sixtinská kaple,památky v Brně-Dům Pánů z Lipé,Biskupský dvůr

 

Podobní autoři:

 

Rozbor díla: Zkrocení zlé ženy

Žánr: divadlo (drama)

Komedie: běžný obyčejný příběh(nízký),hrdinové-obyčejní lidé,šťastný konec

 

Téma

 • i z láteřivé semetriky je možné vychovat poslušnou ženu, přestože se to zdá nemožné, charakterová proměna Kateřiny

Motivy

 • láska, manželství, nápadníci, semetrika, tvrdohlavost, převlek, věno, převýchova, sestry….

Kompoziční výstavba

 • děj chronologicky, zároveň se dá mluvit o rámcové výstavbě (předehra – rámec), celkem 5 jednání (římské číslice), (ty děleny pak do výjevů, většinou 2)

Vypravěč

 • v dramatu se neobjevuje vypravěč (neosobní, objektivní, nemá tam kdo ovlivňovat naše vnímání), děj pouze na základě přímé řeči – repliky

Vyprávěcí způsoby

 • vyprávěcí (přímá řeč), popisný (scénické poznámky)

Typy promluv

 • repliky – přímá řeč postav, dialogy, monology, scénické poznámky upřesňující co se děje

Jazykové prostředky

 • jazyk spisovný – knižní, hovorový; archaismy, expresivní výrazy, citově zabarvené

Časoprostor

 • čas není přesně určen, pravděpodobně v době, kdy Shakespeare psal (konec 16.stol.), město Padova (Itálie), sídlo Petruchia někde na venkově v Itálii

Postavy:  

 • Kateřina:
  • Sestra Bianci, Baptistova starší dcera. Kateřina je pravým opakem své sestry je hašteřivá,hrubá výbušná, tvrdohlavá, jedovatá, hádavá. Vždy musí být po jejím. Kateřina je známá svou povahou po celé Padovy. Nikdo o ní nemá zájem. Petruchiovi se podaří ji změnit na poslušnou a oddanou ženu.
 • Petruchio
  • Venkovský šlechtic, zemřel mu otec – zdědil po něm majetek, přijel z Verony za přítelem Hortensiem, chtěl dostat věno Kateřiny, rozhodl se si ji vzít a převychovat, byl chytrý, trpělivý, odvážný, musel dosáhnout svého, měl věrného sluhu Grumia
 • Baptista Minola
  • Bohatý padovský šlechtic, velmi trpělivý, hodný a čestný muž. Otec Kateřiny a Biancy (úplně rozdílné), záleží mu na nich, na jejich vzdělání nešetří. Chce je dobře provdat, nejdřív se musí vdát Kateřina – nápadníci Biancy mu to vyčítají, je rád jak se podařilo převychovat K.– dá Petruchiovi druhé věno – štědrý
 • Bianca
  • Mladší sestra Kateřiny, dcera Baptisty. Na rozdíl od své sestry je poddaná, milá a hodná, jemná, poddaná. Má plno nápadníků kvůli své dobrotivé povaze (Gremio, Lucentio, Hortensio).
 • Hortensio
  • Nápadník Biancy, přítel Petruchia, převlékne se za Litia (učitel hudby), ztratil o Biancu zájem a oženil se s vdovou
 • Lucentio
  • Syn váženého Vincentia z Pisy, přijel do Padovy za studiem filosofie, hned se zamiloval do Biancy, lstí se mu podařilo získat její lásku (převlečen za učitele Cambia, vyučuje ji filosofii a jazyky), vzal si ji nakonec
 • Vincentio
  • Starý šlechtic z Pisy, otec Lucentia, vážený, přijel za synem do Padovy, odpustil mu lest s falešným otcem
 • Tranio
  • Sluha Lucentia, byl u něj a jeho otce vychován, oddaný, převlékl se za něj, aby mu pomohl získat Biancu, chytrý
 • Biondello
  • Další věrný sluha Lucentia, pomohl mu s tajnou svatbou
 • Gremio
  • Nápadník Biancy, neúspěšný, přivedl k Baptistovi ucitele Cambia, starší
 • Pedant z Mantovy
  • Přijel do Padovy, Lucentio potřeboval, aby zahrál jeho otce a zaručil se za něj u Baptisty, opravdu to udělal (aby byl v bezpečí v Padově)
 • Curzio
  • Sloužící Petreuciiovi

 

Stručný obsah

V Padově žije bohatý kupec Baptista Minola, který má dvě dcery – Biancu a Kateřinu. Bianca je hodná, chytrá ale Kateřina je láteřivá semetrika, které se každý obává. Protože je Kateřina straší zůstala ,,na ocet‘‘ a hlavně doma. Bianca má plno nápadníků, ale o Kateřinu se nikdo nezajímá, než se ve městě objeví veronský šlechtic Petruccio. Rozhodne si Kateřinu vzít za ženu a učinit z ní pokornou ženu, což se ostatním jeví jako neuskutečnitelné. Jelikož je už starší dcera Kateřina provdaná, může si Bianco vybrat ženicha a tak se provdá za  Lucenzia. Petruccio udělá Kateřině ze života peklo, aby si uvědomila že překračuje konvence a Kateřina pochopí, že se musí zklidnit. Petruccio se vsadí s Lucenziem a Hortenziem, kdo má poslušnější ženu.Každý z nich po sluhovi vzkáže své ženě,že má přijít k němu. Jediná která dojde bude Kateřina a Baptista a ostatní vidí, že Petruccio Kateřinu zkrotil. Petroccio dostane 20 000 zlatých od Baptisty jako věno za to, že z Kateřiny udělal hodnou a poctivou ženu a také vyhrává sázku. Vsadili se o 4000 zlatých – Petruccio,Lucenzio,Hortensio.