Alenka v říši divů – rozbor díla k maturitě

rozbor-díla

 

  Kniha: Alenka v říši divů

  Autor: Lewis Carroll

  Přidal(a): Dragonii

 

 

Alenka v kraji divů je dílo anglického matematika a logika Lewise Carrolla, který ji údajně napsal pro malou holčičku Alici Liddellovou. Dílu se dostalo vědecké interpretace a bylo označeno za mimořádné.

 

ZAŘAZENÍ DÍLA

 • Forma: próza
 • Žánr: pohádka satirická
 • Druh: epika

 

ZNAKY A CHARAKTERISTIKA

 • psáno spisovnou a hovorovou češtinou
 • er-forma
 • jsou zde vymyšlená slova
 • nesmyslná slovní spojení
 • přímá řeč
 • dlouhá souvětí

 

Hlavní myšlenka:

Autor pomocí tohoto příběhu propojil reálný a fantazijní svět, aby poukázal na to, jak je svět v některých věcech pomatený a že na všechny otázky nelze najít odpovědi.
Také chtěl poukázat na to, že představivost je hodně důležitá. Lidé si mohou vytvořit vlastní svět, kam se mohou kdykoliv schovat a být v bezpečí.

 

DĚJ

Začátek tohoto příběhu je zasvěcen tomu, jak se Alenka neustále zmenšuje a zvětšuje. Vždycky se buď něčeho napije či něco sní a okamžitě mění velikost. Mezitím se setkává s různými stvořeními, s nimiž vede všelijaké rozhovory. Například s myší, kterou si ale pohněvá nešetrnými zmínkami o své milované kočce, s bílým králíkem, houseňákem, holubicí… Všechny postavy mají nějaké vlastní specifikum a chovají se nepochopitelně. (Například kuchařka do všeho sype pepř apod.)
Nakonec se Alenka naštěstí dostane do své normální velikosti. Po krátké návštěvě u vévodkyně potkává ševce a zajíce Březňáka, kteří už od 16. března svačí, protože se rozhádali s časem. Později se dostává na kroketovou slavnost, kterou pořádá srdcová královna.Vášní této postavy je nechat každému za sebemenší přestupek setnout hlavu. Její manžel, srdcový král, naštěstí zase všechny omilostňuje, takže výsledek je nula od nuly pojde. Na téhle kroketové slavnosti zažije Alenka kromě setkání s různými dalšími tvory (paželv, Noh…) také soud, který odporuje veškeré logice. Srdcový spodek je obviněn z krádeže vdolků, které napekla královna. Vyslýcháni jsou svědci, kteří o případu nic nevědí a motají do něho věci, které tam vůbec nepatří, porotci si zapisují nepodstatné poznámky lidí ze sálu, za důkazy se považují nesmysly, vládne všeobecný zmatek. Alenka tedy do procesu vstoupí, postaví se královně, která chce dát spodka popravit ještě před vynesením rozsudku, a dokáže, že se jí nebojí. Vždyť je to přece jen karta z lepenky a ona je oproti ní veliká. Pak se probouzí s hlavou v klíně své sestry.

 

CHARAKTERISTIKA POSTAV

Alenka – představuje postavu, která obhajuje náš svět a naše způsoby myšlení a chování proti světu úplně obrácenému. Používá nám přijatelnou logiku, ale je přístupná novým věcem, je zvědavá, snaží se věci poznat. Dostává se do situací, kde jí nepomáhá zdravý rozum (spíše jí překáží), do světa, který funguje podle jiných zákonitostí. Je zajímavé představit si sebe sama na jejím místě. Její příhody jsou málem k zešílení. Ona však, protože není „zkostnatělá“ se proti nastoleným situacím nestaví, prezentuje své názory a všechno jí to připadá sice divné, ale je dostatečně přizpůsobivá na to, aby se v prostředí, do kterého se dostane, dokázala pohybovat.
Alenka je ale taky dost tvrdohlavá a nelíbí se jí, jak ji neustále všichni poučují.

Další postavy – srdcová královna (přísná, všem chce srazit hlavy) se srdcovým králem, vévodkyně, kuchařka, kočka Šklíba, Bílý králík, Švec, Zajíc Březňák, Noh a další zvířata a ptáci a karty

 

DOBA A MÍSTO DĚJE

 • Doba: těžko popsat – pro některé postavy neexistuje, jinde se zas prožívá pozpátku… (březen duben)
 • Místo: dvě neexistující reality

 

KONTEXT

Kritický realismus ve světové a české literatuře

 • převládl v literatuře 2. pol. 19. stol. (z lat. realis = věcný, skutečný; realita = skutečnost)
 • vliv rozvoje přírodních a technických věd, filozofie (zvl. pozitivizmu: skutečné je to, co lze dokázat smysly, tedy pozitivně; Auguste Comte)
 • prosazení exaktního myšlení (vědecké postupy založeny na matematických výpočtech a metodách)
 • snaha uplatnit tytéž vědecké postupy i v literatuře, literatura je chápána jako vědecká analýza společnosti

 

Znaky realismu:

 • pravdivý obraz skutečnosti (bez idealizace); přesné a všestranné studium života společnosti a nitra člověka
  ▫ typizace (na jednotlivém je zobrazeno obecné)
  ▫ literární hrdina se proměňuje, vyvíjí; někdy je jeden ústřední hrdina nahrazen kolektivem
  ▫ objektivní přístup ke skutečnosti (autor není účasten, stojí jakoby nad příběhem, svůj názor uplatňuje výběrem faktů, tématu, postav)
  ▫ kritika nedostatků ve společnosti – kritický realismus
  ▫ uplatňuje se metoda analýzy, oslabuje se sevřený děj, vliv přírodovědného bádání
  ▫ snaha o přístupnost – přehledné kompozice, prvky hovorového jazyka a nářečí, celistvý obraz doby (konflikty zachyceny v příčinách a souvislostech)
  ▫ v popředí román a drama

 

Patří sem:

 

AUTOR

Lewis Caroll (1832-1898) (vlastním jménem Lutwidge Dodgson)

 • byl britským spisovatel, matematik, logik, učenec a fotograf viktoriánské doby
 • byl profesorem matematiky na Oxfordské univerzitě.
 • mezi jeho záliby patřila fotografie, postupně se stal vynikajícím fotografem, který nejraději fotografoval děti, výrazně ovlivnil moderní umělecké fotografy
 • jeho oblibou byli i slovní hříčky, vytvářel některá nová slova kombinací slov původních
 • proslavil se dětskými fantastickými příběhy, které napsal pro svou malou kamarádku Alenku.
 • zemřel na zápal plic.

 

DÍLA:

 • začal psát už v raném věku povídky a básně, které publikoval v časopisech
 • celosvětově je znám zejména díky svým knihám pro děti Alenka v říši divů (1865) a Alenka za zrcadlem (1872), které jsou také vynikající satirou a příkladem slovních hříček
 • alegorická báseň The Hunting of the Snark (Lovení Snárka) (1876)
 • posledním Carrollovým románem byla kniha Sylvie and Bruno
 • byl také autorem několika matematických knih „Přehled rovinné algebraické geometrie“ 1860

 

ZAJÍMAVOSTI O KNIZE

 • Byla mnohokrát zfilmována, nejznámější filmové zpracování z roku:
 • 1951 – animovaná filmová adaptace ze studia Walta Disneye. Režie: Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson
 • 2010 – americký 3D film, volná adaptace původního námětu. Režie: Tim Burton, hrají: Mia Wasikowska, Johnny Depp
 • Významnou úlohu v celé knížce hraje množství říkadel a všelijakých básniček, které si postavy navzájem recitují. (Že jsou místy opravdu -nepochopitelné asi nemusím podotýkat.)

 

UKÁZKA Z DÍLA

“…a tu k ní přiběhl Bílý Králík s červenýma očima. Nebylo na tom nic zvláštního a nijak podivné to Alence nepřipadalo, když Králík prohodil :”Jeje! Jeje! Přijdu pozdě.” (Když nad tím potom dumala, napadlo jí, že ji to mělo zarazit, jenže v tu chvíli jí to připadlo docela samozřejmé); ale když pak Králík dokonce vyndal z kapsy u vesty hodinky, podíval se na ně a běžel dál, Alenka vyskočila; blesklo jí hlavou, že jakživ neviděla, aby měl Králík kapsu u vesty, natož aby z ní vyndával hodinky, popadla ji zvědavost a rozběhla se přes pole za ním a šťastně ho dohonila, zrovna když pod keřem hupl do velké králičí díry.”

Další podobné materiály na webu: