Audience – rozbor díla k maturitě (4)

rozbor-díla

 

Kniha: Audience

Autor: Václav Havel

Přidal(a): jakubhon

 

 

1. Okolnosti vzniku díla

Autor se pokusil zachytit také určitou část jeho života, kdy pracoval v pivovaru jako přikulovač sudů. Dílo napsal spíše pro pobavení svým přátelům, snažil se poukázat na tehdejší absurditu.

 

2. Útvar

Jedná se o absurdní tragikomické drama, kdy se pokouší ukázat tu skutečnost jako absurditu, tu nesmyslnost toho všeho. Například, že on jako vzdělaný člověk musí být podřízený Sládkovi, nevzdělanému člověku, který umí pouzí pít pivo. A i přes toto všechno si stále drží nad situací určitý nadhled například v tom, že mu stále vyká, přičemž Sládek mu po chvíli začíná tykat a i přes těžkou životní situaci on se stále drží v takovém nadhledu. Děj je zde naprosto nesouvislý, fráze jsou prázdné a často se opakují.

 

3. Název díla

Název tohoto díla je jedna z dalších absurdit, ironií. Audience znamená, že se očekává někdo významný nebo je přijat někdo velmi vzdělaný a významný, kdežto tady je on jako vzdělanec a inteligentní člověk přijat na místo přikulovače nevzdělancem a řekl bych jednoduchým a v podstatě hloupým člověkem, který je ovšem jeho nadřízeným.

 

4. Téma díla

Hlavním tématem jak zde již bylo mockrát zmíněno je opět absurdita tehdejší doby (70.léta, 20.st.) totalitního režimu. Jedná se o rozhovor mezi Sládkem a Vaňkem, kdy rozhovor vede spíše Sládek, který neustále opakuje určité fráze a Vaněk po většinu jejich rozhovoru pouze stroze odpovídá. Jedná se o perfektní ukázku absurdního dramatu.

 

5. Hlavní postavy

  • Sládek – Je Vaňkův nadřízený, neustále pod vlivem alkoholu, arogantní, kdy začne Vaňkovi říkat Ferdinande bez svolení, kterého se až po chvíli dostane, ale z prvu mu začal tykat sám od sebe. Je to nevzdělaný člověk, který rozhoduje o zaměstnancích vpivovaru, má velkou nedůvěru vůči vzdělaným lidem, i když ve Vaňkovi vidí autoritu a v podstatě si ho celkem váží. Má kamaráda u policie, který má Vaňka na starosti a on mu podává hlášení o něm a jako naprostý vrchol absurdity požádá Vaňka, aby na sebe sám donášel, aby měl zase o starost méně.  😀 😀 (když jsem to četl, tak mě to vážně pobavilo)
  • Ferdinand Vaněk – Je to spisovatel, divadelník, kterému ovšem bylo zakázáno tvořit a vydávat. A tak musí pracovat jako přikulovač v pivovaru. Je to vzdělaný, inteligentní člověk, který má také i spoustu kontaktů viz. Bohdalová, Gott. Mluví spisovně. Je to odraz Havla, ale ne takový jaký ve skutečnosti je, ale jak si myslí on sám, že vypadá nebo působí.

 

6. Kompozice

Jedná se o krátkou divadelní hru s jedním aktem. Děj je cyklický. Vše se odehrává během jediného rozhovoru u Sládka v kanceláři.

 

7. Jazykové prostředky

Sládek mluví hovorově a používá vulgarismy, kdežto Vaněk používá spisovnou češtinu. Ve hře se několikrát opakují stejné fráze.

 

8. Souvislosti díla

Podle tohoto díla byl taktéž natočen film, který se nazývá Občan Havel přikuluje (2009).

 

9. O Autorovi

Václav Havel – byl to spisovatel, dramatik a také velký kritik a odpůrce bývalého komunistického režimu. Byl to poslední prezident Československé republiky a prvním prezidentem České republiky, kterým se stal v roce 1993. Narodil se 5. Října 1936 a zemřel 18. Prosince ve Vlčicích, na své chatě. Pocházel z rodiny podnikatele a stavebního inženýra. Vystudoval v Praze obor dramaturgie DAMU. V roce 1956 se seznámil jak on sám později říkal s jeho největší životní oporou a to Olgou Šplíchalovou. V 60. Letech pracoval v divadlech ABC a Na Zábradlí jako jevištní technik, pomocný režisér a dramaturg. V letech 1968-69 byl předsedou Kruhu nezávislých spisovatelů a od počátku 70. Let nemohl publikovat, byla mu znemožněna i činnost v divadle (viz. Audience). Byl hlavním autorem prohlášení Charty 77 a společně s J. Patočkou a J. Hájkem i jejím prvním mluvčím. Během svého života byl 3x vězněn, ale také za svou literární činnost a občanskou statečnost získal řadu zahraničních ocenění a poct.

Zahradní slavnost (drama, 1963), Žebrácká opera (drama, 1972), Audience (aktovka, 1975) a ještě mnoho dalších.

 

10. Dílo bylo vytvořeno roku 1975, kdy také tvořili např.: Pavel Landovský, Bohumil Hrabal, Milan Kundera, Josef Škvorecký.