Audience – rozbor díla k maturitě (6)

rozbor-díla

 

Kniha: Audience

Autor: Václav Havel

Přidal(a): Eliška K.

 

 

O autorovi: Václav Havel

 • Narodil se do rodiny významného stavitele
 • Během protektorátu Čechy a Morava vznikly pochyby o tom, zda jeho otec nekolaboroval
 • Po roce 1948 nemůže V.H. jako syn velkoobchodníka studovat na VŠ
 • Proto pracuje jako chemický laborant
 • Na počátku 60. let začíná pracovat jako jevištní technik divadla ABC
 • Od roku 1961 pracuje jako dramaturg v divadle Na Zábradlí
 • 1964 se oženil s Olgou Šplíchalovou
 • 1967 vystoupil v oficiálním projevu proti politicky angažované literatuře stává se tak důležitou osobností Pražského jara srpen 1968
 • Po roce 1968 se stává zakázaným autorem, okraj společnosti
 • Musí odejít z pivovaru..manuální práce(válel sudy v pivovaře)
 • ZAKLÁDÁ NAKLADATELSTVÍ EXPEDICE
 • Jeden z tvůrců Charty 77
 • 5 měsíců ve vězení
 • Na konci 80. let zakládá OBČANSKÉ FÓRUM
 • V roce 89 se stává prezidentem ČSR

 

Další díla

 • Odcházení, Zahradní slavnosti

 

Rozbor díla: Audience

 • Hra vznikala u Havla na chatě (Hrádeček)
 • Existuje rozhlasová i divadelní verze
 • Další autoři absurdní literatury: Eugene Ionesco, Samuel Beckett

 

Časové zařazení, doba děje

 • Doba, kdy se děj odehrává není přesně určena, ale autor se zde snažil poukázat na absurditu doby 70-80. let 20.století (=doba normalizace 1968-1989)
  • Byli trestáni lidé, kteří odmítali vstup Varšavských vojsk v roce 1968 nebo nesouhlasili s politikou SSSR
  • Někteří autoři nuceni k emigraci
  • Literatura se u nás dělí do 3. skupin: oficiální, exilová, samizdatová

 

Místo děje:

 • Děj se odehrává celý v pivovaru v kanceláři Sládka.

 

Okolnosti vzniku díla

 • Autobiografické prvky -> Autor se snažil zachytit určitou část života, kdy pracoval jako přikulovač sudů v pivovaře. Dílo napsal spíše pro pobavení přátelům, snažil se poukázat na tehdejší absurditu doby 70. a 80. let v době normalizace.

 

Absurdita, absurdní literatura (40. – 50. léta 20. století)

 • Jazyk ztrácí svou sdělovací funkci
 • Absurdita=životní pocit bezmocného člověka
 • Lidský život postrádá smysl, neexistuje schopnost komunikace, vládne pocit odcizení, člověk je v mezní situaci,  chybí souvislý děj, nemá cenu hledat v rozhovorech smysl
 • Absurdita v jazyce, kdy intelektuál nadřízenému vyká, zatímco nadřízený mu tyká
 • Absurdní závěr- bludný kruh, závěr totožný se začátkem hry

 

Literární žánr:

 • drama

 

Literární druh:

 • absurdní drama

 

Více o díle:

 • Absurdní tragikomické drama, dialog, jednoaktová hra
 • Základem je nelogičnost, porušení Aristotelovy zásady tří jednot
 • Dialogy jsou obsahově prázdné
 • Opakování frází
 • Využití asociace
 • Dílo se pokouší poukázat na absurditu, např. na to, že Ferdinand Vaněk jako vzdělaná člověk musí být podřízený Sládkovi, nevzdělanému a vulgárnímu člověku. I přes to si udržuje nadhled, Sládkovi vyká, přičemž Sládek mu po chvíli začne tykat

 

Hlavní postavy

 • Ferdinand Vaněk – autorovo „alter ego“- fiktivní postava psychologicky totožná s autorem. Velmi vzdělaný, intelektuál. Spisovatel, který z politických důvodů nesmí vykonávat práci a je poslán do pivovaru. Je plachý, mluví spisovně, je až přehnaně korektní. Odpovídá pouze pár slovy nebo jednoslovně. Je rezignovaný. Uvědomuje si, že nic nezmůže, ale přesto se snaží získat drobné výhody (povýšení na skladníka, ne však za cenu morálních ústupků! Má hodně kontaktů viz. Bohdalová, Gott, Kohout.
 • Sládek – nevzdělaný, hloupý, neustále opilý. Ve Vaňkovi vidí autoritu i přes to, že  je jeho podřízený a snaží se mu podlézat a svěřovat. Mluví nespisovným jazykem a je často vulgární, často se opakuje. Má svého kamaráda u StB, kterému na Vaňka donáší. Pod slibem pracovních výhod se snaží Vaňka přesvědčit, aby sám na sebe donášel.

 

Kompozice

 • odehrává se během jediného rozhovoru v kanceláři sládka, hru je těžké rozdělit na části-úvod, zápletka, vyvrcholení. Celý dialog je rozdělen pouze několika odchody Sládka na záchod. JEDNOAKTOVKA, PROSTŘEDÍ NORMALIZACE 70. LET

 

Jazyk

 • dochází k destrukci jazyka a mezilidské komunikace, snaží se najít společné téma, rozdíly jsou ale tak velké, že neexistuje
 • Vaněk mluví spisovně, používá termíny
 • Sládek mluví nespisovně a používá vulgarismy, opakování frází ( Jak to jde? To jsou ale paradoxy,co?)
 • Opakování jednotlivých scén

 

Motiv

 • Hra o morálce

 

Název díla

 • Audience= ironie, satira
 • Audiencí rozumíme přijetí u někoho významného, zde je ovšem přijat vzdělaný člověk u nevzdělaného a morálně špatného člověka, který je ale jeho nadřízeným.

Další podobné materiály na webu: