Audience – rozbor díla k maturitě (5)

rozbor-díla

 

Kniha: Audience

Autor: Václav Havel

Přidal(a): nikky

 

 

Autor knihy: Václav Havel

 • Narodil se do rodiny významného stavitele (Lucerna)
 • Během protektorátu Čechy a Morava vznikly pochyby o tom zda jeho otec nekolaboroval (nikdy nebylo prokázáno)
 • po roce 1948 v období komunismu nemůže V. H. jako syn zámožného velkoobchodníka, nemůže studovat humanitní obory
 • proto pracuje jako chemický laborant
 • na počátku 60. let začíná pracovat jako jevištní technik v divadle ABC (dohodil mu Werich)
 • od roku 1961 pracuje jako dramaturg v divadle Na Zábradlí (během práce vystudoval DAMU) – spolupracoval s Alfredem Radokem
 • 1964 se oženil s Olgou Šplíchalovou
 • 1967 vystoupil v oficiálním projevu proti politicky angažované literatuře a stává se důležitou osobností Pražského jara ð srpen 1968 (do příchodu vojsk Varšavské smlouvy)
 • po roce 68 zakázaný autor, člen disentu (proti režimu), okraj společnosti
 • musí odejít z divadla – pracuje manuálně (válel sudy v pivovaru)
 • Zakládá nakladatelství EXPEDICE
 • Jeden z tvůrců Charty 77 ( požadavky na dodržování základních práv a svobod)
 • strávil ve vězení 5 měsíců
 • reakce ANTICHARTA (Werich)
 • na konci 80.let zakládá Občanské forum
 • v roce 89 se stává prezidentem
 • v 70 a 80 letech se jeho hry hrály v Bytových divadlech (u někoho doma, tajně se rozdají pozvánky)

 

Další díla:

 • ODCHÁZENÍ
 • ZAHRADNÍ SLAVNOSTI
 • ŠACHOVÁ PARTIE

 

Adaptace:

 • Hra vznikla na chatě u Havla (Hrádeček)
 • Rozhlasová verze
 • Havel a Landovský (Sládek)
 • Divadelní verze

 

­ Další představitel absurdního dramatu jsou:

 

ROZBOR DÍLA: AUDIENCE

Lit. Druh. – drama (absurdní)

 • základem je nelogičnost, porušení Aristotelovy zásady tří jednot, děj se nevyskytuje, pokud ano odehrává se v kruhu. Dialogy obsahově prázdné,nenavazují na sebe, čisté využití asociace. Postavy žijí v absurdním světě, osamělí. Minimum kulis.

 

Děj:

 • Opakování konkrétních frází,rozhovor obsahově prázdný,neodpovídají si na otázky. V díle vystupují 2 postavy Vaněk a Sládek. Vaněk je inteligent, vysokoškolsky vzdělaný,ale komunisty stíhaný. Proto pracuje v pivovaru jako dělník. Sládek je buran, jednoduchý a STB ho nutí psát zprávy na Vaňka. Sládek tuto povinnost chce přenechat Vaňkovi aby na sebe sám psal zprávy. Což Vaněk z morálního hlediska odmítá.

 

Charakteristika postav:

 • Vaněk: kultivovaný, vyká sládkovi, slušný, pronásledovaný spisovatel – autobiografické rysy.
 • Sládek: nevzdělaný,  dokonale přizpůsoben komunistickému životu, opilec, usíná a rozhovor je zase na začátku. Bojí se problému a chce mít klid. To po čem touží nejvíce je setkání s Bohdalovou.

 

Jazyk:

 • dochází k destrukci jazyka, a v mezilidské komunikaci, zpočátku hledají společné téma, ale rozdíly jsou natolik velké, ž společné téma neexistuje. Vaněk mluví spisovně, používá termíny, sládek používá vulgarismy, je hrubý, vytrácí se úvodní formálnost, úcta.