Božská komedie – rozbor díla k maturitě

rozbor-díla

 

Kniha: Božská komedie

Autor: Dante Alighieri

Přidal(a): Jhrdka

 

 

Autor: Dante Alighieri

 • Žil ve Florencii (boom renesance)
 • Aktivně se zapojoval do politického života ve Florencii, člen cechu lékařů
 • v roce 1300 byl priorem měst. státu Florencie – řešil spor s papežem Bonifácem VIII.
 • vyhnanství
 • poslední léta v Ravenně
 • Tvorbu ovlivnila platonická idealizovaná láska k Beatrici a její předčasná smrt

 

Další dílo

 • Nový život – milostná poezie o Beatrici
 • O monarchii – politický traktát – prosazuje moc nezávislou na papeži

 

LITERÁRNÍ HISTORIE

Politická situace, společnost

 • Renesance se časově řadí do období 14. – 16.století, kořeny ale najdeme právě už na konci 13.st. v Itálii
 • vzkvétající obchod, bohaté měšťanstvo ve Florencii a jinde podporuje umění, mecenáši podporovali studium řecké a římské minulosti
 • inspirace antickou kulturou
 • přírodní a astronomické objevy (Mikoláš Koperník, Galileo Galilei, Giordano Bruno)
 • objev knihtisku (trošku později – prvotisky do 1500 = inkunabule) Johann Gutenberg
 • snahy o reformaci církve

 

Další umění

 • Architektura: Filippo Brunelleschi, Rafael Santi + Michelangelo Buanarroti – chrám sv. Petra v Římě
 • Malířství: Botticelli, da Vinci, Michelangelo Buanarroti, Rafael Santi
 • Sochy: Donatello, Michelangelo Buanarroti
 • Hudba: Giovanni Palestrina

 

Další literatura

 

Rozbor díla: Božská komedie

LITERÁRNÍ TEORIE

Literární druh:

 • epos – tedy epická báseň o pouti hlavního hrdiny (viz char. epos)
  • v tomto případě Danta – autora díla

 

Literární směr/sloh:

 • časově patřil do středověku (~1300), kvůli obdivu k antice a víře v lidské schopnosti se však řadí mezi počátky italské renesance

 

Rytmus, verš, rým, slovní zásoba:

 • Báseň je psána v rytmických verších, užívá se tercín = trojveršů (schéma aba, bcb, cdc … xyx, yzy)
 • náročné na překlad – buďto obsah nebo forma
 • není dělená do slok
 • některé verše jsou latinsky
 •  hodně archaismů, historismů, přechodníků
 • často zvláštní slovosled

 

Vypravěč

 • Dante Alighieri

 

Děj a kompozice

 • 3 oddíly – peklo, očistec, ráj – po 33 zpěvech, (3 šelmy, 3 průvodci) = TRICHOTOMIE
 • kompozice chronologická

Děj božské komedie začíná v temném hvozdu (což je alegorie světa), v němž básník zabloudil a kde je ohrožován třemi šelmami (Smyslnost, Pýcha, Lakomství). Zemřelá milenka Beatrice mu posílá průvodce, básníka Vergilia, s nímž potom básník prochází nejprve Peklem a potom Očistcem. Dante se v Pekle setkává s řadou známých, přátel i odpůrců, s vladaři, filozofy i teology a vede s nimi dialog. Na konci pouti Očistcem, jenž má podobu ostrova s velkou horou, se básníka ujímá Beatrice, protože Vergilius jakožto pohan nesmí vstoupit do rajských končin. Celá pouť básníka vrcholí závěrečnou oslavou Beatrice a božské autority.

 

 Postavy

 • Vergilius
 • Dante
 • Beatrice – Dantova milenka – postupně se její obraz zcela spiritualizuje, metamorfuje do téměř zbožštělé podoby a stává se z ní ideál lidské dokonalosti
 • různé osobnosti: Homér, Sokrates, Platon…

 

Čas

 • Velikonoce r. 1300

 

Prostor

 • fiktivní, blíže nespecifikovaný: les, Peklo, Očistec, Ráj

 

Význam sdělení

 • vyjádření obrazu křesťanského středověku
 • alegorie poutě člověka i lidstva ke spáse a k Bohu
 • zaobaleně se vyjadřuje k dobovým politickým problémům, svárům v lidských dějinách, k mýtům
 • vyjádření obdivu k antice

 

KRITIKA

 • nenašel jsem informace, pravděpodobně dobře hodnoceno, zapadá to období, svým způsobem odsuzuje středověk kritizuje společnost

 

SROVNÁNÍ

 • Hrdinské eposy? Don Quijote? Nejblíž Dantovi (1300+)