Bylo nás pět – rozbor díla k maturitě (3)

rozbor-díla

 

Kniha: Bylo nás pět

Autor: Karel Poláček

Přidal(a): Umpa

 

 

Autor: Karel POLÁČEK

 • Český spisovatel a žurnalista.
 • Pocházel z rodiny židovského obchodníka; maloměsto a kupecký krám mu poskytly bohatou inspiraci k literární tvorbě. Maloměšťák u kavárenského stolu, v rodině, u karet či na hřišti … se stal hlavním tématem Poláčkovy tvorby, pro niž je příznačný velký smysl pro hovorový jazyk a značné umění charakterizační.
 • Působil jako novinář, především v Lidových novinách, kde zveřejňoval fejetony, sloupky, drobné povídky a tzv. soudničky (tj. zprávy ze soudní síně).

 

1) Tématika

 • Literární kontext: Demokratický proud, Česká literatura první poloviny 20. stol.
 • Literární druh: epika
 • Literární žánr: román (pro děti i dospělé)

 

Prostředí a doba:

 • Maloměsto (Rychnov nad Kněžnou), počátek 20. století
 • Dílo vzniklo za protektorátu Čechy a Morava

 

Hlavní postavy:        

 • Péťa Bajza – vypravěč a hlavní postava, má přísného otce ( ten má svůj krám, kde prodává různé zboží), jeho nejlepším přítelem je Antonín Bejval, Petr hraje na housle, nepříliš dobře, ve škole mu to jde dobře ( není ovšem premiant) , pokud se s některým z kamarádů pohádá, nesmí se s tím člověkem bavit zbytek party, má malou sestru Mančinku a děvečku Rampepurdu , se kterou se neustále popichuje
 • Tonda Bejval – Petrův nejlepší kamarád, pro kluky „vynalezl“ spoustu skvělých her, chodí s Petrem do školy
 • Čenda Jirsák – Petrův nepříliš dobrý kamarád, ministrant, snaží se udělat takový hřích, jaký ještě nikdo v životě neudělal, jeho otec má přezdívku Krakonoš
 • Éda Kemlink – patří do této party taky, nejméně výrazná osobnost, má psa Pajdu, který s kluky tráví taky hodně času a krade v řeznictví salám
 • Zilvar z chudobince – se svým otcem žije v chudobinci, je nad věcí a pana Fajsta neřeší tak jako ostatní kluci
   

Typy tématiky

 • Celkové téma: život na malém městě a život dětí
 • Hlavní téma: příběh Péti Bajzy
 • Vedlejší téma: příběhy ostatních chlapců
 • Epizoda: pošťuchování Péti Bajzy s Kristýnou (Rampepurdě)
 • Vložka: píseň
 • Motiv: problematika na malém městě

 

2) Kompozice

 • epizody jsou řazeny tak, jak šly za sebou od jara až do zimy
 • dílo není dělené na kapitoly, ale je rozděleno na oddíly, které jsou graficky vyznačené
 • dílo je psáno chronologicky
 • reálný život proložen sny
 • kniha je částečně autobiografická – autor vychází ze svých dětských dobrodružství

 

3) Jazyková stránka

 • spisovný, proložen nespisovným a hovorovým
 • velké množství slov nářečného charakteru (prauda, kořauka, kverlačka)
 • autor používá v díle i řadu germanismů (př.: šamstr)
 • psáno ich-formou (v 1. osobě) – vypráví Petr Bajza
 • často autor používá spojky přičemž, jelikož, pročež
 • použití chlapeckého slangu
 • mnoho přímých řečí
 • Knižní výrazy – pravil, nýbrž ( snažil se mluvou napodobit dospělé)
 • Archaismy – milostpaní
 • Expresivní výrazy – aby sem nedolejzal, kulit vočadla
 • Nářečí – nýčko, prauda, svarba, …
 • Zkomolená slova českého – hamba, pabouk, kládynek, jednospán – a nečeského původu – cikáro, pilijár, atres
 • Germanismy – méblák (stěhovací vůz), fodel ( křeslo), futro (podšívka)
 • Autor velice využívá kontrastů
  • >> Petrovi se celou dobu líbí dívenka Evička od nich z maloměsta, ale jakmile přijede cirkus do městečka, chlapci jsou pomateni z dívky z cirkusu
  • >> Evička je obyčejná, hodná, čestná dívenka, ale cirkusačka je lhářka a zlodějka
  • >> dále chování ke Kristýně (Rampepurdě) – dělá ji samé naschvály, ale když od nich odejde a Petr onemocní, má ji velmi rád

 

Děj:

Dílo nemá hlavní zápletku. Popisuje dětská dobrodružství. Hlavní hrdina Petr Bajza stále provokuje jejich služku Kristýnu (on jí říká Rampepurdo Rampepurďácká). Společně se čtyřmi chlapci prožívá spoustu dobrodružství.