Bylo nás pět – rozbor díla k maturitě (3)

rozbor-díla

 

Kniha: Bylo nás pět

Autor: Karel Poláček

Přidal(a): Umpa

 

 

Autor: Karel POLÁČEK

 • Český spisovatel a žurnalista.
 • Pocházel z rodiny židovského obchodníka; maloměsto a kupecký krám mu poskytly bohatou inspiraci k literární tvorbě. Maloměšťák u kavárenského stolu, v rodině, u karet či na hřišti … se stal hlavním tématem Poláčkovy tvorby, pro niž je příznačný velký smysl pro hovorový jazyk a značné umění charakterizační.
 • Působil jako novinář, především v Lidových novinách, kde zveřejňoval fejetony, sloupky, drobné povídky a tzv. soudničky (tj. zprávy ze soudní síně).

 

1) Tématika

 • Literární kontext: Demokratický proud, Česká literatura první poloviny 20. stol.
 • Literární druh: epika
 • Literární žánr: román (pro děti i dospělé)

 

Prostředí a doba:

 • Maloměsto (Rychnov nad Kněžnou), počátek 20. století
 • Dílo vzniklo za protektorátu Čechy a Morava

 

Hlavní postavy:        

 • Péťa Bajza – vypravěč a hlavní postava, má přísného otce ( ten má svůj krám, kde prodává různé zboží), jeho nejlepším přítelem je Antonín Bejval, Petr hraje na housle, nepříliš dobře, ve škole mu to jde dobře ( není ovšem premiant) , pokud se s některým z kamarádů pohádá, nesmí se s tím člověkem bavit zbytek party, má malou sestru Mančinku a děvečku Rampepurdu , se kterou se neustále popichuje
 • Tonda Bejval – Petrův nejlepší kamarád, pro kluky „vynalezl“ spoustu skvělých her, chodí s Petrem do školy
 • Čenda Jirsák – Petrův nepříliš dobrý kamarád, ministrant, snaží se udělat takový hřích, jaký ještě nikdo v životě neudělal, jeho otec má přezdívku Krakonoš
 • Éda Kemlink – patří do této party taky, nejméně výrazná osobnost, má psa Pajdu, který s kluky tráví taky hodně času a krade v řeznictví salám
 • Zilvar z chudobince – se svým otcem žije v chudobinci, je nad věcí a pana Fajsta neřeší tak jako ostatní kluci
   

Typy tématiky

 • Celkové téma: život na malém městě a život dětí
 • Hlavní téma: příběh Péti Bajzy
 • Vedlejší téma: příběhy ostatních chlapců
 • Epizoda: pošťuchování Péti Bajzy s Kristýnou (Rampepurdě)
 • Vložka: píseň
 • Motiv: problematika na malém městě

 

2) Kompozice

 • epizody jsou řazeny tak, jak šly za sebou od jara až do zimy
 • dílo není dělené na kapitoly, ale je rozděleno na oddíly, které jsou graficky vyznačené
 • dílo je psáno chronologicky
 • reálný život proložen sny
 • kniha je částečně autobiografická – autor vychází ze svých dětských dobrodružství

 

3) Jazyková stránka

 • spisovný, proložen nespisovným a hovorovým
 • velké množství slov nářečného charakteru (prauda, kořauka, kverlačka)
 • autor používá v díle i řadu germanismů (př.: šamstr)
 • psáno ich-formou (v 1. osobě) – vypráví Petr Bajza
 • často autor používá spojky přičemž, jelikož, pročež
 • použití chlapeckého slangu
 • mnoho přímých řečí
 • Knižní výrazy – pravil, nýbrž ( snažil se mluvou napodobit dospělé)
 • Archaismy – milostpaní
 • Expresivní výrazy – aby sem nedolejzal, kulit vočadla
 • Nářečí – nýčko, prauda, svarba, …
 • Zkomolená slova českého – hamba, pabouk, kládynek, jednospán – a nečeského původu – cikáro, pilijár, atres
 • Germanismy – méblák (stěhovací vůz), fodel ( křeslo), futro (podšívka)
 • Autor velice využívá kontrastů
  • >> Petrovi se celou dobu líbí dívenka Evička od nich z maloměsta, ale jakmile přijede cirkus do městečka, chlapci jsou pomateni z dívky z cirkusu
  • >> Evička je obyčejná, hodná, čestná dívenka, ale cirkusačka je lhářka a zlodějka
  • >> dále chování ke Kristýně (Rampepurdě) – dělá ji samé naschvály, ale když od nich odejde a Petr onemocní, má ji velmi rád

 

Děj:

Dílo nemá hlavní zápletku. Popisuje dětská dobrodružství. Hlavní hrdina Petr Bajza stále provokuje jejich služku Kristýnu (on jí říká Rampepurdo Rampepurďácká). Společně se čtyřmi chlapci prožívá spoustu dobrodružství.

Další podobné materiály na webu: