Česká literatura od přelomu 19. a 20. st. do konce 1. sv. války

literatura

 

Jméno: Česká literatura od přelomu 19. a 20. st. do konce 1. sv. války

Zařazení: Literární období

Přidal(a): Valentýna

 

Česká literatura od přelomu 19. a 20. století do konce 1. světové války

 • Česká moderna, Generace buřičů

 

Historicko-společenský kontext

 • Ve 2. polovině 19 století se české země staly nejprůmyslovější a nejbohatší částí habsburské monarchie
 • Významní podnikatelé: Emil škoda, František Křižík
 • Kulturnost národa zvýšil i vzdělávací systém (vyspělé technické školství a odstranění negramotnosti)
 • Stavby: Areál výstaviště s Průmyslový palácem, Petřínská rozhledna
 • Na přelomu 19. a 20. století se šířil antisemitismus do Čech z Německa, Rakouska a Francie, rostla nevraživost vůči Židům
 • Bitva československých legií u Zborova se stala mezníkem vzniku československé branné moci, a legionáři tak významně přispěli ke vzniku samostatné Československa (28. 10. 1918)

 

Architektura, sochařství, malířství

 • Secese se projevila i v architektuře a sochařství (těžiště v užitém umění, grafice a dekoraci)
 • Impresionista Antonín Slavíček (malíř)
 • Český kubismus se rozvíjel zcela unikátním způsobem v malířství, sochařství, architektuře i dekorativním umění
 • Česká kubistická architektura je světovým unikátem
 • Po vzniku Československa vznik uměleckého stylu rondokubismu (představitelé: architekt Josef Gočár, Pavel Janák, Bohumil Kubišta, Emil Filla)

 

Manifest České moderny

 • Vyšel v časopise Rozhledy roku 1895
 • Dokument, který sdružoval různorodé osobnosti, byly v něm formulovány představy a požadavky nové generace umělců
 • Manifest podepsali např. Otokar Březina, Antonín Sova
 • Znaky České moderny:
  • umělec jako silná osobnost spoléhá na sebe, na svoji vnitřní pravdu
  • kult subjektivity a lyriky, prozaické verše
  • čtenář je otevřen všemu novému
  • tvorba je vykoupením z všednosti

 

Antonín Sova (1864 – 1928)

 • Typem básníka impresionistického
 • Narodil se v Jižních Čechách
 • Zakládal si na vytříbenosti formy, jako lumírovci upřednostňoval sonet
 • Díla:
  • Květy intimních nálad = impresionistická subjektivní a přírodní lyrika, melancholie, smutek, hra světel a barev, prchavost okamžiku. Venkov vnímá jako zdroj volnosti, jistotu
  • Ještě jednou se vrátíme = milostná a přírodní lyrika, vrcholí impresionismus a vliv secese, životní zklamání, návrat do dětství

 

Otokar Březina (1868 – 1929)

 • Představuje symbolismus
 • Mystik a vizionář, byl silně věřící
 • Po smrti rodičů žil Březina samotářsky
 • Díla:
  • Tajemné dálky = intimní lyrika, vzpomínky na mrtvé rodiče a mládí v chudobě
  • Svítání na západě = bolest vede člověka k poznání záhad vesmíru, jen smrt může odhalit pravou podstatu bytí (oxymóron v titulu – západ jako symbol smrti)

 

Generace buřičů

 • Na přelomu století do literatury vstoupili tzv. buřiči, generace spojená anarchistickou orientací
 • Vůdčí osobnost: Stanislav Kostka Neumann
 • K hutí patřili: F. Šrámek, K Toman, Bezruč, Dyk
 • Mezi znaky anarchismu patřila: spolupráce s dělníky, odmítnutí autority státu, individualismus, svoboda jedince, propagace volné lásky, emancipace žen, vymanění žen z falešné morálky a     hospodářské závislosti na mužích, odpor k maloměšťanství, antimilitarismus, odmítání zbraní

 

Stanislav Kostka Neumann (1875 – 1947)

 • Básník, prozaik, novinář, kritik a překladatel
 • Hlavní osoba buřičů
 • Díla:
  • Kniha lesů, vod a strání = přírodní a milostná lyrika
  • Nové zpěvy = básnická oslava moderní civilizace, lidské práce, velkoměsta, technického pokroku (volný verš)

 

Fráňa Šrámek (1877 – 1952)

 • Lyrik
 • Vyšel z idejí anarchismu a pro své protiválečné přesvědčení se dostal do vězení
 • Zanechal politické aktivity
 • Sblížil se s bratry Čapky
 • Výrazně přispěl k proměně české prózy
 • Žil samotářsky v Praze v rodné Sobotce
 • Díla:
  • Modrý a rudý = antimilitarismus, anarchická poezie, satira, melancholie
  • Report = báseň psána formou vojenského hlášení
 • Prozaická tvorba: Stříbrný vítr = román (mládí jako symbol naděje, psychické stavy dospívajícího Jana Ratkina)

 

Viktor Dyk (1877 – 1931)

 • Absolvent práv, ironik a novinář, básník a prozaik
 • Pranýřoval český národní charakter
 • Pesimista, deziluze, buřič
 • Dykova tvorba se vyznačuje tragikomickým pojetím života, zálibou v paradoxních rýmech,     sebeironií, subjektivismem
 • Díla: Krysař = novela, staré německé pověsti, romantický milostný motiv, rozpor snu a skutečnosti

 

Petr Bezruč (1867 – 1958)

 • Opavský rodák, rebel
 • Díla: Slezské písně = sociálně působivé a naléhavé básně, (intenzita citového prožitku, ironie, soucit se zbídačeným slezským lidem) báseň Červený květ
 • Slezské písně syntetizují všechny dosavadní umělecké směry – realismus, impresionismus a symbolismus (volný verš, obraznost)
 • Většinu básní napsal v krátkém čase, trpěl vážným onemocněním