Cesta dlouhým dnem do noci – rozbor díla (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Cesta dlouhým dnem do noci

Autor: Eugene O‘Neill

Přidal(a): David Hampl

 

 

Eugene O‘Neill

 • Narodil se 16. října 1888 v New Yorku, zemřel 27. listopadu 1953 v Bostonu.
 • Významný americký dramatik a nositel Nobelovy ceny za literaturu.
 • Pocházel z rodiny herce irského původu, v dětství kvůli otcovu povolání rodina cestovala a malý Eugene z tohoto důvodu nejprve divadelní svět neměl příliš rád.
 • Právnická studia na vysoké škole nedokončil, a v mládí tak střídal různá zaměstnání. Pracoval například jako námořník, zlatokop či novinář.
 • Jeho bohémský život skončil, když onemocněl tuberkulózou a poměrně dlouho se léčil v nejrůznějších sanatoriích. Zde také začal psát svá první dramata.
 • Od dvacátých let se poté psaní divadelních her věnoval naplno, psal pro menší divadla a zároveň se snažil proniknout i na Broadway. Pro jeho hry je charakteristický určitý psychologický podtext.
 • Jeho dcera byla poslední manželkou komika Charlese Chaplina.

Díla

 • Smutek sluší Elektře – jedno z vrcholných O’Neillových dramat, které vychází z antické tragédie Elektra. O’Neill ale děj přenesl do Spojených států amerických v polovině devatenáctého století.
 • Milionový Marko – satiricky laděná komedie, jejíž hlavní postavou je cestovatel Marco Polo. Tématem hry je konfrontace východní a západní civilizace.

 

Americká literatura 1. poloviny 20. století, realistické drama

 • Americká literatura 1. poloviny 20. století je ovlivněna různými společenskými a historickými událostmi, ke kterým v této době došlo. Jedním z významných témat byla zkušenost z první světové války, kterou zpracovává zejména tak zvaná ztracená generace. Vznikají především díla prozaická, v menší míře díla dramatická.

Spisovatelé

 • Ernest Hemingway – nejvýznamnější představitel ztracené generace, nositel Nobelovy ceny za literaturu. Jeho nejznámější knihou o první světové válce je román Sbohem, armádo, k dalším významným dílům patří Komu zvoní hrana či Stařec a moře.
 • John Steinbeck – významný americký prozaik a rovněž nositel Nobelovy ceny za literaturu, mezi jeho slavná díla se řadí romány Hrozny hněvu, Na východ od ráje či novela O myších a lidech.
 • William Faulkner – spisovatel, který se ve své tvorbě zabýval zejména problémy na americkém Jihu. Ke známým dílům patří romány Absolone, Absolone! či Svatyně. Rovněž držitel Nobelovy ceny za literaturu.

 

Cesta dlouhým dnem do noci

Jedna z vrcholných divadelních her Eugena O‘Neilla, psychoanalytické drama, které obsahuje četné autobiografické prvky. To bylo rovněž důvodem, proč spisovatel, který hru napsal již v čtyřicátých letech, trval na tom, aby byla vydána až po jeho smrti. Hlavním tématem hry jsou složité rodinné vztahy poznamenané nejrůznějšími patologiemi a závislostmi. Dílo je považováno za jakousi niternou sebezpověď autora.

 

Postavy

 • James Tyron – otec, živí se jako herec, je jediný, kdo z rodiny vydělává, ale přesto se u svých synů ani ženy netěší velkému respektu. Původně pochází z Irska, jeho otec rodinu opustil, když mu bylo deset let, a vrátil se do Irska, kde chtěl umřít. Tento zážitek v Jamesovi zakotvil pocit, že žije v zemi, do které vlastně nepatří. Strach z chudoby, kterou zažil jako dítě, z něj učinil velmi šetřivého až lakotného člověka. Je závislý na alkoholu.
 • Mary Tyronová – matka, pochází z tradiční americké dobře situované rodiny, původně se chtěla stát řeholnicí. Potkala ale staršího a pohledného Jamese, do kterého se zamilovala. V manželství se jim narodili tři synové James, Eugene a Edmund. Zlomem v jejím životě se stala smrt druhého syna Eugena, který ve dvou letech zemřel na spalničky. Své psychické problémy začala kompenzovat morfiem, nicméně svou závislost na něm si odmítá přiznat.
 • Jamie Tyron – nejstarší syn Mary a Jamese. Je mu třiatřicet let, jeho slabostí jsou ženy a alkohol. Na první pohled se snaží působit realisticky a otevřeně, ale uvnitř je idealisticky založený. Tuto svou slabost zakrývá cynismem.
 • Edmund – nejmladší syn, který se narodil až po smrti Eugena a představuje vlastně samotného autora. Je citlivý a křehký, snaží se pochopit chování své rodiny i jejich chyby a běsy. Jeho život je ovlivněn tuberkulózou.

 

Obsah díla

Děj této divadelní hry se odehrává během jednoho dne srpnového dne roku 1912 v rodině Tyronových, která ve skutečnosti představuje rodinu autora. Hlavními postavami jsou lakomý otec James, matka Mary závislá na morfiu, starší bratr Jamie závislý na alkoholu a Edmund neboli on sám, sužovaný tuberkulózou a hledající své místo v životě. Popis jednoho dne v životě této rodiny v sobě obsahuje konfrontaci jednotlivých členů rodiny navzájem i se sebou samými, kdy se dozvídáme o jejich problémech, selháních, ale i snahách a nadějích. Rozmanitá směs jejich vzájemných vztahů je skvělou ukázkou toho, jak rodina, která je tvořena čtyřmi individualitami s mnoha vlastními problémy a běsy, nefunguje. Prostředkem úniku do lepšího světa a zároveň prostředkem k navození iluze štěstí a klidu se tak stávají jejich jednotlivé patologie a závislosti v podobě alkoholu, morfia, placeného sexuálního styku, ale také cynismu.