Chaloupka strýčka Toma – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Chaloupka strýčka Toma

Autor: Harriet Beecher Stoweová

Přidal(a): Martina Hladíková

 

 

Harriet Beecher Stoweová (1811-1896)

 • 14. června 1811, Lichfield, Connecticut – 1. červenec 1896, Hartford, Connecticut
 • Americká spisovatelka – prozaička.
 • Měla 12 sourozenců.
 • Aktivně se podílela na změně poměrů ve společnosti.
 • Se svým manželem bojovali za zlepšení práv otroků.
 • Její dílo Chaloupka strýčka Toma výrazně přispělo k boji proti otroctví.
 • Byla také autorkou cestopisů.

Další díla:

 • Klíč k chaloupce strýčka Toma, Slunečné vzpomínky na cizí země, Perla Orrova ostrova, Moje žena a já, Růžová a bílá tyranie, My a naši sousedé, Špatný život

 

Americká literatura 19. století

Zařazení knihy do kontextu světové literatury:

 • Melodramatická novela, která patří do období americké literatury od roku 1776 do roku 1865
 • Myšlenky, které zde sdělovali, se staly v americké literatuře opravdu silnými, např. Chaloupka strýčka Toma od Harriet Beecher Stoweové. Toto dílo prakticky zahájilo další etapu americké literatury.
 • Většina amerických autorů se inspirovala v evropské literatuře
 • V literatuře se začínají objevovat i protiotrokářské myšlenky
 • Zvyšuje se objem literární produkce
 • Přechází se z romantismu na realismus a naturalismus
 • Po zákazu otroctví se začíná rozvíjet i černošská literatura

Autoři této doby:

 

Rozbor díla: Chaloupka strýčka Toma

Kniha byla vydána v roce 1969 v Praze. Román zobrazuje život černochů na otrokářském Jihu Ameriky v období před válkou Severu proti Jihu.

 

Literární druh:

 • Epika (na rozdíl od lyriky zachycuje děj)

 

Literární žánr:

 • Román (rozsáhlý epický žánr)

 

Literární forma:

 • Próza (text psaný do odstavců a kapitol)

 

Téma:

 • Zobrazení těžkého života otroků, kteří žili v nelidských podmínkách. Důležitost přátelství, odvážnosti a vytrvalosti.

 

Motivy:

 • Otrokářství, útěk, odvaha, mezilidské vztahy, tyranie, trest, smrt.

 

Kompozice:

 • Chronologický děj
 • Er-forma
 • Členění do kapitol

 

Jazykové prostředky:

 • Spisovný jazyk
 • Časté dialogy
 • Převažují dialogy
 • Archaismy (slova zastaralá, jejíž názvy se už aktivně příliš nepoužívají, např. školmistr-učitel, šenkýř-hospodský)
 • Personifikace (věci a abstraktní pojmy získávají lidské vlastnosti a jednání – stromy šeptají, krok za krokem vcházela noc)
 • Metafory (přenášení podobnosti na základě vnější podobnosti – zub pily, hlava rodiny)

 

Postavy:

 • Shelby – Vlastník ranče s otroky. Ve společnosti je považovaný za váženého muže. K otrokům se chová slušně, netyranizuje je.
 • Tom – Otrok. Je tichý, nekonfliktní a slušný muž. Má své zásady, dokáže udržet tajemství i přes bolestivé mučení. Je věrný a čestný svému pánovi. Touží po klidném a svobodném životě, kterého se bohužel nedočká. Umírá jako hrdina, protože své přátele nezradil.
 • Simon Legree – Tomův poslední pán. Je velmi zlý, krutý a surový. Nezajímá se o city otroků, je brutální a je ochoten je i zabít. Není v něm snad nic dobrého.
 • Eliza – Komorná paní Shelbyové. Když se dozví, že pan Shelby kvůli dluhům prodal jejího syna, rozhodne se utéct a zachránit ho. Snaží se změnit špatně vypadající osud a bojovat o lepší život. Později se náhodou setkává se svým manželem Georgem. Podaří se jí zajistit pro sebe a své blízké lepší životní podmínky.
 • Harry – Elizin syn. Je otrokem na Shelbyho farmě. Je mu málo let.

 

Časoprostor:

 • Polovina 19. století
 • Kentucky, jih USA

 

Děj:

Pan Shelby je vlastníkem statku, kde pracuje mnoho černošských otroků. Pan Shelby se nešťastnou náhodou zadluží, a aby dluh mohl splatit, rozhodne se prodat Toma a malého Harryho, dva své otroky. Rozhovor mezi panem Shelbym a jeho ženou o plánu se doslechne komorná Eliza, matka Harryho. Rozhodne se utéct. O plánu řekne i Tomovi, ale ten je věrný svému pánovi a zůstává.

Eliza se synem utíkají, cestou se k nim přidá šťastnou náhodou i její manžel. Přestože v mnoha chvílích vypadá, že se nezachrání, povede se jim to.

Toma si odváží jeho nový majitel, pan Haley. Na lodi se seznamuje s běloškou Evangelinou, kterou zachrání před utopením. Evangelina se přimluví u svého otce, aby si Toma koupil. Ten souhlasí a Tom se tak dostává do rodiny, kde s ním hezky zacházejí, což pro otroka v tehdejší době bylo spíše nezvyklé. Po čase však Evangelina umírá, ale jejím přáním bylo, aby Tom získal svobodu. Ještě než jí její otec splní tento slib, ke kterému se zavázal, umírá. Tom tedy odjíždí do jiné rodiny.

Tom se dostává ke zlému plantážníkovi Legreeovi. Žije v nelidských podmínkách. Sbližuje se s Cassy, které se podaří uprchnout. Tom, který ji neprozradil, je ubit k smrti.

 

Filmové a divadelní zpracování

 • Divadlo: V bojích za nezávislost 1775-83 vznikaly i vlastenecké kusy. Zájezdy anglických herců podnítily rozvoj divadla, zvláště melodramatických lidových her a tzv. show všeho druhu a velkých podívaných s dobrodružným dějem a dojímavými situacemi, mezi nimiž byla nejúspěšnější dramatizace románu H. Stoweové Chaloupka strýčka Toma (1853). Předním hercem 19. st. byl E. Forrest.
 • Film: Uncle Tom’s Cabin (USA, 1987, 110 min, Drama)  – Režie: Stan Lathan

 

Dojem z knihy

 • Tato kniha na mě zapůsobila docela dobrým dojmem. Osudy postav jsou nejen neuvěřitelné, ale i zajímavé. Postavy mají díky otrokářství různé povahy a názory a proto jsem se při čtení této knížky nenudila, i když osudy některých lidí nedopadly zrovna nejlíp…