Edison – rozbor díla k maturitě (5)

 

Kniha: Edison

Autor: Vítězslav Nezval

Přidal(a)Jana

 

Tato básen je obsažena v Nezvalově sbírce poetických básní Básně noci..Vznikla v roce 1927 a napsal ji během 4 dnů při pobytu u svých rodičů v Dalešicích.Je to jeho vyjádření víry v práci,která se stává poezií,víry v pokrok civilizace a víry v sílu lidské myšlenky.Autora inspiroval právě Edison,jehož práce byla těžká,ale pro autora měla dobrodružný půvab.

Báseň je psána spisovnou češtinou,volným veršem ,který se rýmuje.

Rým je sdružený-AABB.

Nevyskytuje se zde interpunkce.Báseň obsahuje básnické prostředky jako je:

 

Aliterace-opakování stejných hlásek na začátku slova.

Anafora-stejná slova na začátku verše

Enumerace-výčet

Metafory

Personifikace

Protiklady

Zvukomalba

 

Báseň se skládá z 5 zpěvů,z nichž každý vypovídá o jiném tématu a jsou psány formou pásma,čili dochází ke sdružování představ.

 

I.ZPĚV

-Autor jde z herny v noci domů a potkává na Mostě sebevraha,který zde vystupuje jako symbol(beznaděj,řešení).Je to vlastně přelud,který zmizí,jakmile básník doma rozsvítí.

-Převládá zde deprese a smutek,převážně subjektivní charakter(osobní pocity).

-Dvě podoby refrénu: “Bylo tu však něco těžkého co drtí,smutek,stesk a úzkost života a smrti.”

Depresivní,negativní pocity

“Bylu to však něco krásného co drtí,odvaha a radost z života a smrti.”

optimismus

-Otevření novin a četba o Edisonovi

 

II:ZPĚV

-Převážně objektivní charakter

-Vystupuje sám Edison,líčí osudy svého otce

-Líčení toho,jak se Edison vrhl pod kola,aby zachránil chlapce

Nezval vkládá své pocity,ale jen velmi málo,sám vztpomíná na svého otce:

“Tatínku bys věděl,co je větší stesk”…

 

III:ZPĚV

-Oslavuje práci vynálezce a veškou tvůrčí činnost :

“to je dobrodružství jak na moři,uzamykati se v laboratoři”

-básníka i vynálezce nazývá objeviteli

-pocit smutku nad dokončeným dílem-krize před něčím novým

-motiv žárovky-symbol pokroku,civilizace

popisuje pokroky techniky,opěvuje vynálezy

 

IV:ZPĚV

-báseň myšlěnkově vrcholí

-Nezval konstatuje,jak Edisonovy vynálezy změnily svět

-Motiv uznání a slávy

V závěrečných verších je Edison líčen jako 80-ti letý stařec,který stále tvoří

+Motiv vějíře-z bambusu,motivace na plese,kde jej viděl u ženy-byl z babmusu,a tak použil bambus jako vlákno

-Hledání správného druhu bambusu

 

V.ZPĚV

-V popředí básníkova osobnost,vzpomín na EdisonA,přirovnává se k němu

 

tato báseň mě upřímně moc neoslovilamjelikož neměla žádný děj.Opěvovala pouze Edisonivy vynálezy a jeho život,a jak se svět technicky změnil.Na druhou stranu to básník popsal velmi barvitě,rýmy byly velmi vhodné a jazyk srozumitelnýnebyla zde žádná metonymie,což má u mě rozhodně plus 🙂

Další podobné materiály na webu: